Öğretmenlerin, “Sistem Düşüncesi” yaklaşımını kullanarak

öğrencilerinin düşünme becerilerini geliştirmelerine,

büyük resmi görerek çözüm yolları bulmalarına destek olmayı amaçlıyoruz

nedir

Nedir?

Video
STOK Zaman boyunca bir sistemin içinde biriken malzeme veya bilgi.
AKIŞ Zaman boyunca bir stoğa giren (GİRİŞ AKIŞI) veya çıkan (ÇIKIŞ AKIŞI) malzeme veya bilgi.
GERİ BESLEME DÖNGÜSÜ Bir stoktaki değişimin aynı stoğun giriş veya çıkış akışını etkilemesine neden olan mekanizma (kural veya bilgi akışı veya sinyal). Bağlantıların kendini tekrarlayan biçimde çalışması nedeni ile döngü olarak adlandırılır.
PEKİŞTİRİCİ DÖNGÜ Değişimi gittikçe güçlendirdiği için “pozitif geri besleme döngüsü” olarak da adlandırılan, artıran veya yükselten geri besleme döngüsü. Arttıkça artan veya azaldıkça azalan pekiştirici döngüler vardır.
DENGELEYİCİ DÖNGÜ Sistemin değişim yönünü değiştirdiği veya karşı koyduğu için “negatif geri besleme döngüsü” olarak da adlandırılan, istikrar sağlayan, amaç odaklı, düzenleyici geri besleme döngüsü.
DOĞRUSAL OLMAMA Sistem içindeki iki öğenin arasında, nedenin hep aynı oranda (düz çizgi) sonuç üretmediği ilişki. Doğrusal olmayan durumlar, sistemin içindeki kişiler tarafından genellikle sezgisel olmayan, beklenmedik süprizler olarak deneyimlenirler.
GECİKMELER Gecikme, sistemin içinde gerçekleşen bir olay ile o olayın gerçekleşmesi ile ilgili sinyalin bir kontrol noktasına ulaşması arasındaki zaman farkdır. Dengeleyici bir sistemde gecikme, yüksek olasılıkla sistemin dalgalanmasına neden olur. Gecikme süresini değiştirmek, sistemin davranışında büyük değişikliğe neden olabilir.
SINIRLARIN VAR OLMAMASI Sistemlerin ender olarak gerçek sınırları vardır – aslında neredeyse her şey diğer her şeyle bağlantılıdır. Sınırları kendimizin yarattığını unutmamalı, her yeni tartışma, problem veya amaç için yeniden onları yeniden düşünmeliyiz.
POLİTİKAYA DİRENÇ Alt sistemlerin birbirinden farklı ve birbiri ile uyumsuz amaçları olduğunda değişime direnç ortaya çıkar. Tarafların farklı yönlere çektiği bir sistemde herkes, hiç kimsenin olmak istemediği bir yer için büyük çaba gösterir.
TIRMANDIRMA Tırmandırma, birbirinin önüne geçmeye çalışan rakip tarafların ortaya çıkardığı pekiştirici bir döngüdür. Pekiştirici olması nedeni ile gittikçe hızlanarak, üstel olarak gelişir.
YIPRANAN AMAÇLAR Bir geri besleme döngüsünde, hedeflenen bir performans veya istenen bir durum vardır, ancak sistemin algılanan mevcut durumu bu düzeyde değildir. İstenen duruma ulaşan dengeleyici bir döngü yerine sistem, hedefi aşağıya çeken ve sistem performansının kötüleşmesine neden olan pekiştirici bir döngü içine girer.
BAĞIMLILIK Bağımlılık, sorunun belirtilerine (semptomlarına) yönelik hızlı ve kirli bir çözüm bulmaktır. Böylece kişinin gerçek sorunu çözecek daha zor ve uzun süren bir çalışma yapması engellenir. Gerçek sorunu çözmediği için bağımlılıklar genellikle kendi pekitirici döngülerini yaratırlar.
YANLIŞ AMAÇLAR PEŞİNDE OLMAK Amacı tam olarak tanımlanmadıysa veya yanlış tanımlandıysa sistem, istenmeyen veya amaçlanmayan sonuçlar için çalışıp durur.
SİSTEM DÜŞÜNCESİ BİLGELİĞİ


TANIMLAR

Sistem Düşüncesi, “systems thinking” teriminin karşılığı olarak kullanılıyor. Bu yaklaşımın çeşitli tanımları var…

ALIŞKANLIKLAR

Sistem düşüncesi yaklaşımı öğrencilerin 14 alışkanlık kazanarak sistem düşünürleri olmasını amaçlıyor…

ARAÇLAR

Sistem düşünürü alışkanlıkarını kazanmak amacı ile, olayların altındaki örüntü, yapı ve zihinsel modelleri anlamaya yardımcı olabilecek çeşitli araçlar var…

DENEYİMLER

Öğretmenlerle ve öğrencilerle yapılan görüşmelerden, ders anlatımlarından, webinarlardan örnekler…

ARAŞTIRMALAR

Eğitimde sistem düşüncei ile ilgilil Türkiye’de yapılan bilimsel çalışmalar…

Proje

Proje gerekçesi, misyonu, stratejisi, uygulama adımları…

WATERS FOUNDATION

Sistem düşüncesi konusunda ABD’den Waters Foundation vakfından destek alınıyor…
takvim

Takvim

Yaklaşan etkinlikler..
Yükleniyor... Yükleniyor...

BÜLTENLER

Eğitimde sistem düşüncesi ile ilgili yurt içinden veya yurt dışında çeşitli haberler ve duyurular…
sempozyum

Sempozyum

Tarih: 11 Mart 2017

Yer: Işıkkent Eğitim Kampüsü

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Kayıt

Açılış

  • Canan Harmancı - Işıkkent Eğitim Kampüsü
  • Yasemin Reşitoğlu - Ege Çağdaş Eğitim Vakfı
  • Gönül Kaya - Çağdaş Yaşamo Destekleme Derneği İzmir Şubesi
  • Aysun Yağcı - Özel PEV Okullar

Veli Oturumu 1
Yer: H1 06

İçerik:

Eğitim ve Sistem Düşüncesi
Nurdan Ellez (Yönetici)

Reklamlarla Sistem Düşüncesi
Doğa Kılcıoğlu (Sinema ve Medya Eğitmeni - Yönetmen)

Birlikte Düşünelim
Seha Yamaç Şahin, Asuman Çataltepe, Emine Özgül (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi)

Veli Oturumu 2
Yer: H1 06

İçerik:

ESD ile Zorbalığı Yeniyoruz
Uğraş Demir (Sınıf Öğretmeni)

Okul Öncesi Eğitim ve Sistem Düşüncesi
Özlem Orçun (Yönetici)

Obezite, Spor ve ESD
Ülkem Yararbaş (Tıp Doktoru)

Veli Oturumu 3
Yer: H1 06

İçerik:

Doğayı Anlamak için Sistem Düşüncesi
Şebnem Demir (Sınıf Öğretmeni)

Sistem Düşüncesi ile Öğrenci Yetiştirmek
Sevtap Karadayı (Sınıf Öğretmeni)

Değerler Eğitimi
Emine Pekkarakaş (Okul Öncesi Öğretmeni)

Sınıf 1
Sınıf 1
Öğretmenler için ESD Tanıtım 1

Eğitimde Sistem Düşüncesi araçlarının tanıtıldığı bir oturum. Kısa bir girişten sonra katılımcılar, gerçek bir öykü üzerinden zaman boyunca davranış grafiği, stok akış diyagramı ve çıkarım merdiveni araçları ile örnek uygulamalar yapacaklar. Sunumlar ESD deneyimi olan öğretmenler tarafından paralel oturumlarda gerçekleşecek. Geçen yıl yapılan tanıtımın büyük oranda aynısı. Bu nedenle tanıtıma yeniden katılmak istemeyen katılımcıların "Öğretmenler için ESD Tanıtım 2" adlı sunuma katılmaları önerilir.

"Süper Kurti" ile Eğitimde Sistem Düşüncesi
Sunanlar
Gülnaz Yeleser, Elçin Berker, Özgül Nayiş
Kurum
MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu
Kademe
Okul Öncesi
ESD Araçları
Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı
ESD Alışkanlıkları
Zihinsel Modeller

“Upuzundur Süper Kurti,Hem akıllı hem kuvvetli,Kıpır kıpır, duramıyor!Kıvrım kıvrım kıvrılıyor! İşte geliyor SÜPER KURTİ Yoktur onun bir benzeri.”
Çocukların dinlemeyi en çok sevdikleri hikayelerden "Süper Kurti" eğitimde sistem düşüncesi yaklaşımı ile nasıl işlenir?
Kitap karakterlerinden Süper Kurti ve Büyücü Kertenkele’nin yaşadığı duygu (mutluluk-kızgınlık) değişimleri ve bunlara sebep olan değişkenleri incelemek için Zaman Boyunca Davranış Grafiği, Stok Akış Diyagramı araçlarından yararlanılmıştır. Davranışların altında yatan asıl sebepleri bulabilmek içinse Çıkarım Merdiveni.
“Bilgi ve deneyimlerimiz olaylara karşı tutum ve davranışlarımızı etkiler.” kazanımını hedeflediğimiz çalışmada, öğrenciler de öğrenilen araçlar ile günlük yaşamda kendi duygu değişim durumlarını değerlendirme ve karşılaştırma yapma fırsatı bulmuştur.
Bir aylık süreye yaydığımız bu çalışmada öğretmen olarak biz neler gözlemledik, neler öğrendik? Bizim kazanımlarımızı da dinlemeye ne dersiniz?

Bulut Kuş
Sunanlar
Ayşen Musoğlu
Kurum
Özel PEV Okulları
Kademe
Okul Öncesi
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

Bai Bing‘in “Bulut Kuş” adlı kitabı sistem düşüncesi araçları kullanılarak incelenecektir.
Şarkı söyleyerek mutlu olan bir papağan günün birinde düşlerini yitirir. Düşlerine giden yolu ararken Zaman boyunca davranış grafiği, Çıkarım merdiveni, Stok akış diyagramı, Öykü arketipi uygulanarak farklı açılardan bakma ve problem çözme becerileri geliştirilecektir.

İyi Yürekli Dev Memo
Sunanlar
Nazlı İçöz, Gülçin Pelik
Kurum
Küçük Kulüp Eğitim Kurumları
Kademe
Okul Öncesi
ESD Araçları
Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagram, Stok / Akış Diyagramı
ESD Alışkanlıkları

Obezite, Spor ve ESD
Küçük Tiyatro
Sunanlar
Doç.Dr.Ülkem Yararbaş
Kurum
Sistem Düşüncesi Derneği
Kademe
Öğretmen
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

Sınıf 2
Sınıf 2
Öğretmenler için ESD Tanıtım 1

Eğitimde Sistem Düşüncesi araçlarının tanıtıldığı bir oturum. Kısa bir girişten sonra katılımcılar, gerçek bir öykü üzerinden zaman boyunca davranış grafiği, stok akış diyagramı ve çıkarım merdiveni araçları ile örnek uygulamalar yapacaklar. Sunumlar ESD deneyimi olan öğretmenler tarafından paralel oturumlarda gerçekleşecek. Geçen yıl yapılan tanıtımın büyük oranda aynısı. Bu nedenle tanıtıma yeniden katılmak istemeyen katılımcıların "Öğretmenler için ESD Tanıtım 2" adlı sunuma katılmaları önerilir.

Bu Atıklar Nasıl Birikti?
Sunanlar
Öznur Özbek, Ezgi Gençler
Kurum
Küçük Kulüp Eğitim Kurumları
Kademe
Okul Öncesi
ESD Araçları
Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı
ESD Alışkanlıkları

Üç Küçük Domuzcuk
Sunanlar
Senem Pınar, Özge Kavaf
Kurum
Küçük Kulüp Eğitim Kurumları
Kademe
Okul Öncesi
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

Şarkı Söyleyen Kurbağalar
Sunanlar
Yeşim Kocaman, Yasemen Özer
Kurum
Küçük Kulüp Eğitim Kurumları
Kademe
Okul Öncesi
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

Birlikte Modelleme: PISA Sonuçları
Mediha İçel Konferans Salonu
Sunanlar
Filiz Güler
Kurum
Sistem Düşüncesi Derneği
Kademe
Öğretmen
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

Sınıf 3
Sınıf 3
Öğretmenler için ESD Tanıtım 1

Eğitimde Sistem Düşüncesi araçlarının tanıtıldığı bir oturum. Kısa bir girişten sonra katılımcılar, gerçek bir öykü üzerinden zaman boyunca davranış grafiği, stok akış diyagramı ve çıkarım merdiveni araçları ile örnek uygulamalar yapacaklar. Sunumlar ESD deneyimi olan öğretmenler tarafından paralel oturumlarda gerçekleşecek. Geçen yıl yapılan tanıtımın büyük oranda aynısı. Bu nedenle tanıtıma yeniden katılmak istemeyen katılımcıların "Öğretmenler için ESD Tanıtım 2" adlı sunuma katılmaları önerilir.

Doğada Yaşam
Sunanlar
Emsal Yalçın
Kurum
Ekin Koleji
Kademe
Okul Öncesi
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

Hikayemde Sistem Var
Sunanlar
Emine Pekkarakaş
Kurum
Özel İzmir SEV Anaokulu
Kademe
Okul Öncesi, 1. ve 2. Sınıflar
ESD Araçları
Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Çıkarım Merdiveni
ESD Alışkanlıkları

Bu dönem okul öncesi eğitimi alan öğrencilerimiz ile “Altın Saçlı Kız ve Üç Ayıcık” hikayesini ele alan bir tema yürüttük. Temamız çerçevesinde derslerimizin bir kısmını sistem düşüncesi araçlarını kullanarak yapılandırdık.
Sistem düşüncesi ile planladığımız bu derslerde ilk olarak, öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız zamana bağlı davranış grafiği ile farklı bir grafikle tanıştık. Tanıştığımız bu grafik üzerinde hem hikayemizin olay akışını sıraladık, hemde bu akış içerisinde altın saçlı kızın davranışlarının farkına vardık. Zamana bağlı davranış grafiğinde olumlu ve olumsuz olarak değerlendirdiğimiz bu davranışların sebeplerini ve sonuçlarını, çıkarım merdiveni üzerinde sorguladık. Çıkarım merdiveni aracı ile öğrencilerimizin farkına varma, ilişki kurma, çıkarımda bulunma, neden-sonuçları gözden geçirme ve değerlendirme yapma gibi düşünme becerilerini kullanmalarını sağladık.
Sistem düşüncesi araçları kullanarak yapılandırdığımız bu çalışmalar ile öğrencilerimizin sistem düşünürü olmalarını sağlayacak alışkanlıkları farketmelerini sağladık.

Pezzettino (Parçacık)
Sunanlar
Burcu Çay
Kurum
Işıkkent Eğitim Kampusü
Kademe
1.sınıf
ESD Araçları
Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı
ESD Alışkanlıkları
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Farklı Bakış Açıları, Kapsamlı Düşünme

Bu çalışma öğrencilerin Pezzettino öyküsünden yola çıkarak kendilerini ve başkalarını tanımaların, farklılıkları görmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Kitabın kahramanının bir bütün olduğunu ve parçalardan oluştuğunu görmesinden yola çıkarak, öğrencinin kendi parçalarının (özelliklerinin) neler olduğu, daha sonra da zaman boyunca nasıl değiştiği veya değiştirilebileceği tartışılır.

Sınıf 4
Sınıf 4
Öğretmenler için ESD Tanıtım 1

Eğitimde Sistem Düşüncesi araçlarının tanıtıldığı bir oturum. Kısa bir girişten sonra katılımcılar, gerçek bir öykü üzerinden zaman boyunca davranış grafiği, stok akış diyagramı ve çıkarım merdiveni araçları ile örnek uygulamalar yapacaklar. Sunumlar ESD deneyimi olan öğretmenler tarafından paralel oturumlarda gerçekleşecek. Geçen yıl yapılan tanıtımın büyük oranda aynısı. Bu nedenle tanıtıma yeniden katılmak istemeyen katılımcıların "Öğretmenler için ESD Tanıtım 2" adlı sunuma katılmaları önerilir.

Çirkin Ördek Yavrusu
Sunanlar
Esma Belgrat, Canan Elbir, Memnune Pamuk
Kurum
UKEB
Kademe
1.Sınıf
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

Bana Bir Rüya Ver
Sunanlar
Deniz Uzun
Kurum
Özel PEV Okulları
Kademe
1.Sınıf
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

Aytül AKAL’ın “Bana Bir Rüya Ver” adlı kitabı sistem düşüncesi araçları kullanılarak incelenecektir.
Bireyselliğin yoğun olarak yaşandığı günümüz koşullarında, “Bana Bir Rüya Ver” adlı kitap, öğrencilerin farklı bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamak için, sistem düşüncesi araçları ile incelenecektir. “Hiç Olmadığı Kadar Çok” sloganıyla bencillikten uzak toplumsal bir bakış açısı geliştirmemiz gerekliliğine vurgu yapan kitap, 1. Sınıf öğrencileri ile incelenmiştir. Empatinin geliştirilmesi de ön plandadır.

Küçük Nezaket
Sunanlar
Bilge Bilgi
Kurum
Özel PEV Okulları
Kademe
1.Sınıf
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

Nezaket kurallarını uygulamakta güçlük çektiğimiz günlerde, bu kuralları eğitimde sistem düşüncesi araçlarını kullanarak kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Süreçte stok akış diyagramları, çıkarım merdivenleri, nedensel döngü diyagramları ile kurallar içselleştirilecek, zaman boyunca değişim grafikleri ile de grup değerlendirmesi ve bireysel değerlendirmeler gerçekleştirilecektir. Büyük resmi görerek düşünme becerilerini geliştirmelerine ve çözüm yolunu bulmalarına destek olmak hedeflenmiştir.

Sınıf 5
Sınıf 5
Öğretmenler için ESD Tanıtım 1

Eğitimde Sistem Düşüncesi araçlarının tanıtıldığı bir oturum. Kısa bir girişten sonra katılımcılar, gerçek bir öykü üzerinden zaman boyunca davranış grafiği, stok akış diyagramı ve çıkarım merdiveni araçları ile örnek uygulamalar yapacaklar. Sunumlar ESD deneyimi olan öğretmenler tarafından paralel oturumlarda gerçekleşecek. Geçen yıl yapılan tanıtımın büyük oranda aynısı. Bu nedenle tanıtıma yeniden katılmak istemeyen katılımcıların "Öğretmenler için ESD Tanıtım 2" adlı sunuma katılmaları önerilir.

Reklam Analizinde Sistem Düşüncesi
Sunanlar
Doğa Kılcıoğlu
Kurum
UKEB
Kademe
İlköğretim
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

Başka Bir Dünya Var mı?
Sunanlar
Gülden Gerelioğlu
Kurum
Özel PEV Okulları
Kademe
1.Sınıf
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

“Kırmızı Top” adlı kitap sistem araçları kullanılarak incelenecektir.
Kırmızı top ne zamandır bu fırsatı bekliyordu ve hayali nihayet gerçek olmuştu. Yavaşça dışarıya doğru yuvarlandı…
Öğrencilerin farklı dünyaları keşfetmelerini sağlamak için sistem düşüncesi araçları kullanılarak “kırmızı top” adlı kitap incelenecektir. “Başka bir dünya mı?”Bakış açısıyla yola çıkılarak öğrencilerin farkındalıklarını artırıp hayallerine ulaşmak için içlerinde bir kıvılcım oluşturmak hedeflenmiştir.

Frederick
Sunanlar
Sevinç Yılmaz
Kurum
Özel Çakabey Okulları
Kademe
1.sınıf
ESD Araçları
Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı
ESD Alışkanlıkları
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Bağlantılar

Frederick hikayesi öğrencilere okunarak zaman boyunca değişim grafiği, stok-akış diyagramı ve çıkarım merdiveni yapılacaktır. Aynı zamanda birçok SD alışkanlığı da yer alacaktır. Bu etkinlik yapılınca öğrenciler ilk defa sistem düşüncesiyle karşılaşacaklardır ve farklı bir bakış kazanma, büyük resmi görmeleri sağlanacaktır.

Sınıf 6
Sınıf 6
Öğretmenler için ESD Tanıtım 1

Eğitimde Sistem Düşüncesi araçlarının tanıtıldığı bir oturum. Kısa bir girişten sonra katılımcılar, gerçek bir öykü üzerinden zaman boyunca davranış grafiği, stok akış diyagramı ve çıkarım merdiveni araçları ile örnek uygulamalar yapacaklar. Sunumlar ESD deneyimi olan öğretmenler tarafından paralel oturumlarda gerçekleşecek. Geçen yıl yapılan tanıtımın büyük oranda aynısı. Bu nedenle tanıtıma yeniden katılmak istemeyen katılımcıların "Öğretmenler için ESD Tanıtım 2" adlı sunuma katılmaları önerilir.

Ben de Varım
Sunanlar
Sevtap Karadayı
Kurum
Özel Denizatı İlkokulu
Kademe
Sınıf Öğretmeni
ESD Araçları
Nedensel Döngü Diyagram, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı
ESD Alışkanlıkları
Zihinsel Modeller

Bu çalışmada engelli bireylerin sosyal yaşama erişim sorunlarının, görünür hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu sorunlara yardım temelli değil insan hakları penceresinden bakılmasını sağlamak diğer hedeftir.
Deniz'in oyun parkına erişim sorunu çıkarım merdiveni ile çalışılırken onun sorununa dikkat çeken ve çözümü için mücadele eden Mira'nın da çıkarım merdiveni çalışıldı. Stok/akış diyagramıyla bedensel engelli bireylerin erişim durumları incelenmiş oldu. Diğer engel durumlarındaki bireylerin de erişim sorunlarının farkına varılmış oldu. Deniz'in oyun parkına erişiminin kolaylaşmasıyla oluşan bir pekiştirici döngü grafiği de farkındalık kazanmanın iyi bir yolu oldu.

Senin Kovan Ne Kadar Dolu?
Sunanlar
Sevtap Karadayı
Kurum
Özel Denizatı İlkokulu
Kademe
Sınıf Öğretmeni
ESD Araçları
Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagram, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı
ESD Alışkanlıkları
Zaman Boyunca Değişim, Zihinsel Modeller

Bir kova öyküsünden yola çıkarak 'Eğitimde Sistem Düşüncesi' ni paylaşmaya ne dersiniz ?
Her insanın görünmez bir kovası vardır. Kitabımızdaki Feliks karakteri bu görünmez kovasını fark ettikten sonra olumsuz geçen günleri değişerek yaşamına yeni bir bakış açısı getiriyor. Hele bir de başkalarının kovalarıyla etkileşimde olduğunu anlayınca ...
Çalışmada öncelikle Feliks in gün içinde yaşadığı olayları Zaman Boyunca Davranış Grafiğinde gösterdik. Grafik çalışması tamamlandıktan sonra öğrenciler kendi gün içinde yaşadıkları olayların grafiğini yaptılar.
2.etkinlikte stok-akış diyagramıyla Feliks in mutluluğunun artıran ve azaltan etkenler üzerinde duruldu.
3.etkinlikte Feliks in gün içinde etkileşimlerinin hem kendi hem de başkalarının kovasını etkilemesiyle ilgili olarak nedensel döngü diyagramı çalışıldı.
4.etkinlikte ise çıkarım merdivenleri kullanılarak davranışların altında yatan sebepler ortaya çıkarıldı.
Etkinlikler yapılırken öğrencilerin kendi yaşamlarından etkileşimler ve örneklerin aktarımlarına da yer verilince çalışma hem kolaylaştırıcı hem de kalıcı bir etki yaptı. Böylece kova doldurucu olma yolunda bir adım atılmış oldu.
Kova doldurucuların çoğalması ümidiyle...

How Full is Your Bucket?
Sunanlar
Gökşen Akyol Kızılkaya
Kurum
Işıkkent Eğitim Kampusü
Kademe
İlkokul
ESD Araçları
Zaman Boyunca Değişim Grafiği
ESD Alışkanlıkları
Zaman Boyunca Değişim

İlkokul 1. sınıf öğrencileriyle İngilizce olarak etkinlik planlanıldı. "How full is your bucket?" kitabını okuyarak öğrencilerle zaman boyunca değişim grafiğini çıkaracağız. (Sunum İngilizce ve Türkçe olarak çift dilli yapılacaktır)

Sınıf 7
Sınıf 7
Öğretmenler için ESD Tanıtım 2

Geçen yıl yapılan tanıtımı izlemiş olan katılımcılar için hazırlanan bir oturum. Önceki yıl yapılan uygulamının kısaca hatırlatılmasından sonra oyun ve bilgisayar simülasyonu ile sistem düşüncesi kavramları tanıtılacak. Sunumlar ESD deneyimi olan öğretmenler tarafından paralel oturumlarda gerçekleşecek. Geçen yıl yapılan tanıtımı izlememiş olan katılımcıların "Öğretmenler için Tanıtım 1" adlı sunuma katılmaları önerilir.

Sistemli Hikayeler
Sunanlar
Eda Üstdağ, Ümit Kadayıfçı
Kurum
Özel İzmir SEV Anaokulu
Kademe
Okul öncesi, 1. ve 2.Sınıf
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

Kapsam: Hayat bilgisi, tema etkinlikleri

Okul öncesi eğitimde sıkça kullandığımız hikayeleri öğrencilerin gelişimini destekleyecek niteliklerde seçmekteyiz. The mitten hikayesi içerisindeki olayları zamana bağlı değişim grafiği üzerinde inceleyerek öğrencilerimizin ardıllık ve dikkat becerilerinin gelişimini destekledik. Daha sonra grafik üzerinde değişimini gözlemlediğimiz olayların bir birikim olduğunu ve bu birikimin neden ve sonuçlarını stok akış diyagramı ile sorguladık. Son olarak hikayedeki kahramanların davranışlarını çıkarım merdiveni aracını kullanarak inceledik ve yaşadığımız tecrübelerin bizim davranışlarımızı etkilediği sonucuna ulaştık.

Küçük Kara Balık
Sunanlar
Ömer Ergin
Kurum
UKEB
Kademe
İlköğretim
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?
Sunanlar
Esma Belgrat, Canan Elbir, Memnune Pamuk
Kurum
UKEB
Kademe
1.Sınıf
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

Sınıf 8
Sınıf 8
Öğretmenler için ESD Tanıtım 2

Geçen yıl yapılan tanıtımı izlemiş olan katılımcılar için hazırlanan bir oturum. Önceki yıl yapılan uygulamının kısaca hatırlatılmasından sonra oyun ve bilgisayar simülasyonu ile sistem düşüncesi kavramları tanıtılacak. Sunumlar ESD deneyimi olan öğretmenler tarafından paralel oturumlarda gerçekleşecek. Geçen yıl yapılan tanıtımı izlememiş olan katılımcıların "Öğretmenler için Tanıtım 1" adlı sunuma katılmaları önerilir.

Tavşan ile Kaplumbağa
Sunanlar
Özgün Kurt
Kurum
Işıkkent Eğitim Kampusü
Kademe
2 - 3 - 4 . sınıf
ESD Araçları
Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı
ESD Alışkanlıkları
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Bağlantılar

Tavşan ile Kaplumbağa masalı öğrencilerle birlikte okunarak zaman boyunca davranış grafiği ve çıkarım merdiveni yapılır. Aynı zamanda bir kukla gösterisi olarak sergilenecek olan masal farklı bakış açılarıyla bambaşka bir hale gelir. Bütün bu aşamalar ESD yaklaşımlarıyla desteklenip aynı zamanda kuklalarla canlandırılır.

ESD ile Zorbalığı Yeniyoruz
Sunanlar
Uğraş DEMİR
Kurum
Kurtuluş İpek İşeri İlkokulu
Kademe
İlkokul 2. Sınıf
ESD Araçları
Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagram, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı
ESD Alışkanlıkları
Zaman Boyunca Değişim, Farklı Bakış Açıları, Kapsamlı Düşünme, Kaldıraç, Birikmeler, Gecikmeler

Öğrenciler arasında yaşanan şiddet olaylarının en aza indirilmesi amacıyla sistem düşüncesi araçlarıyla bir çalışma yapılmıştır.
Süreç boyunca okul saatleri içerisinde(özellikle teneffüslerde) yaşanan şiddet olayları kayıt altına alınarak, her hafta yenilenen zaman boyunca davranış grafikleri oluşturulmuştur.
Gün boyu gerçekleşen kavga sayısı "stok" olarak ele alınarak "stok akış diyagramı" öğrencilerle hazırlanmıştır.
İkili kavga durumlarında çıkarım merdiveni ve nedensel döngü diyagramlarından faydalanılmıştır.
Henüz çalışma başlamadan önce günlük 3-4 olan vaka sayısı, bir süre sonra haftada 1-2 'ye, ardından da haftada 1 ya da 0'a düşmüştür.

2. Sınıflarda Sistem Düşüncesi ile Türkçe ve Matematik Dersi Etkinlikleri
Sunanlar
Işıl Öztürk, Sema Yiğitgil
Kurum
Özel İzmir SEV İlkokulu
Kademe
1. ve 2. Sınıflar
ESD Araçları
Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagram, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı
ESD Alışkanlıkları
Zaman Boyunca Değişim, Farklı Bakış Açıları

2. sınıf öğrencilerimiz ile “Bulut ve Dinozor Trex” kitabını çeşitli alanlarda incelediler. Kitap incelememizi sistem düşüncesi araçlarını kullanarak gerçekleştirdik.
Kitabı çeşitli olarak okuma çalışmaları ile okuduktan sonra, zaman bağlı değişim grafiği üzerinde hikayeyi oluş sırasına göre dizdik. Olay sıralama ile hikayenin kahramanının duygularının zamana bağlı değişim grafiği tamamlandı. Oluşturdukları bu grafiklerin benzerlik ve farklılıklarını eşleriyle venn şemasında karşılaştırdılar. Olaylara farklı bakış açıları geliştirdiler.
Ardından kahramanın mutluluğunu artıran ve azaltan sebepleri stok akış diyagramında gösterdiler. Duygularındaki değişikliğin sebeplerini ve sonuçlarını , nedensel döngü üzerinde tartıştık.
Çıkarım merdiveni üzerinde ise hikayenin kahramanının davranışlarını yorumladık.
Bu çalışma ile öğrencilerimiz, sistem düşüncesinin araçlarını kullanmayı pratik etme şansı yakaladılar.
“Eğitimde Sistem Düşüncesi” araçlarını matematik derslerimizde sıklıkla kullandık.Özellikle stok akış diyagramlarından yararlanarak bir çok problem çözdük.
Matematik performans görevi olarak çıkarma işlemini tanıtan bir broşür hazırlamalarını istedik. Bu broşürü hazırlarken öncelikle kendi problem cümlesini kurmalarını ve bu problemi stok akış diyagramı ile gösterip, çözmelerini bekledik. Öğrenciler önce kendi problem cümlelerini oluştururken problemin içinde zaman içinde değişen bir stok olmasına, stoğu artıran (giriş) ve azaltan (çıkış) akışların olmasına dikkat ederek problemlerini yazdılar. Ardından oluşturdukları problem cümlesini diyagrama yerleştirdiler. Stok ve akışları belirledikten sonra problemi çözdüler.
Bu broşürü hazırlarken yaratıcılık, problem çözme, düşünme becerisini geliştirirken, sistem düşüncesi araçlarından stok akış diyagramını da içselleştirmiş oldular.

Sınıf 9
Sınıf 9
Öğretmenler için ESD Tanıtım 2

Geçen yıl yapılan tanıtımı izlemiş olan katılımcılar için hazırlanan bir oturum. Önceki yıl yapılan uygulamının kısaca hatırlatılmasından sonra oyun ve bilgisayar simülasyonu ile sistem düşüncesi kavramları tanıtılacak. Sunumlar ESD deneyimi olan öğretmenler tarafından paralel oturumlarda gerçekleşecek. Geçen yıl yapılan tanıtımı izlememiş olan katılımcıların "Öğretmenler için Tanıtım 1" adlı sunuma katılmaları önerilir.

Teraryum
Sunanlar
Şebnem Demir
Kurum
Ekin Koleji
Kademe
3.Sınıf
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

3. Sınıf öğrencileri Ayda iki kez katıldıkları Tarım Bahçesi dersinde ekosistemler üzerine bir çalışma yaptılar. Bunun için önce kapalı teraryum sistemleri hazırladılar. Ardından teraryum içindeki yaşamı izleyerek ESD araçları ile analiz ettiler.

Fotosentez ve karbon döngüsü gibi karmaşık konuları kolayca öğrendiler. Teraryum içinde çürüyen bitkilerle ilgili çalışırken kompost kavramını keşfederek sıcak kompost üzerinde çalışmaya ve çalışmalarını yine ESD araçlarını kullanarak incelemeye başladılar.

Böylece sınıflarında küçücük bir cam kavanoz içinde yarattıkları minyatür ekosistemi incelerken Dünya'nın nasıl çalıştığı hakkında da pek çok veriye ulaşmış oldular.

Birlikte Düşünelim
Sunanlar
Seha Yamaç Şahin, Asuman Çataltepe, Emine Özgül
Kurum
İzmir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Kademe
4.Sınıf
ESD Araçları
Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagram, Buzdağı Görseli, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı
ESD Alışkanlıkları
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Farklı Bakış Açıları, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikmeler

Birlikte düşünme, sorgulama, bilgi edinme ve tartışma yöntemleri uygulaması.
1.İnsan olmak (Canlıların arasında insan olmanın özellikleri)
2. Birey olarak dünya ve ülkemizde yerimşz ve kendimize bakışmız (Hayat Ağacı uygulanması)
2. Doğadaki canlı ve cansızların haklarının adaletle korunması (Doğadaki canlı ve cansız varlıkların haklarının korunması, doğru ve yanlış bulunanlar, yanlışların engellenebilirliğinin tarışılması, adaletli olmak, adaleti elde etmek, haklarımızı korumak.)
4. Uygar insan (mesleğimiz dışındaki yeteneklerimizin değerlendirilmesi, bilim, sanat ve spor ile ilgilenmenin hayatımızdaki etkileri)
konularının şarkı, vücut perküsypnu, mitolojik öyküler, drama, resim ve eğitimde sistem düşüncesi araçları kullanılarak, öğrencilerimizin içinde yaşadıkları çevrede olup bitenleri fark ederek, düşünmelerinin ve çözüm üretmelerinin sağlanması.

Kişisel Gelişim
Sunanlar
Sevinç Sayılgan
Kurum
UKEB
Kademe
5.Sınıf
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

Sınıf 10
Sınıf 10
Öğretmenler için ESD Tanıtım 2

Geçen yıl yapılan tanıtımı izlemiş olan katılımcılar için hazırlanan bir oturum. Önceki yıl yapılan uygulamının kısaca hatırlatılmasından sonra oyun ve bilgisayar simülasyonu ile sistem düşüncesi kavramları tanıtılacak. Sunumlar ESD deneyimi olan öğretmenler tarafından paralel oturumlarda gerçekleşecek. Geçen yıl yapılan tanıtımı izlememiş olan katılımcıların "Öğretmenler için Tanıtım 1" adlı sunuma katılmaları önerilir.

Fen Öğretiminde Sistem Düşüncesi
Sunanlar
Ayça Can
Kurum
UKEB
Kademe
5. ve 6.Sınıf
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

Ekosisteme Giriş
Sunanlar
Zafer Erkan
Kurum
UKEB
Kademe
5.Sınıf
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

ESD Araçları ile 5.Sınıf Matematik
Sunanlar
Gülünay Erkut
Kurum
UKEB
Kademe
5.Sınıf
ESD Araçları
ESD Alışkanlıkları

Sınıf 11
Sınıf 11
Öğretmenler için ESD Tanıtım 2

Geçen yıl yapılan tanıtımı izlemiş olan katılımcılar için hazırlanan bir oturum. Önceki yıl yapılan uygulamının kısaca hatırlatılmasından sonra oyun ve bilgisayar simülasyonu ile sistem düşüncesi kavramları tanıtılacak. Sunumlar ESD deneyimi olan öğretmenler tarafından paralel oturumlarda gerçekleşecek. Geçen yıl yapılan tanıtımı izlememiş olan katılımcıların "Öğretmenler için Tanıtım 1" adlı sunuma katılmaları önerilir.

Resmin Bütününü Görmek: Bütünsel Eğitim Programı
Sunanlar
Yusuf Çağlayan
Kurum
Zikzak Grup
Kademe
İlkokul
ESD Araçları
Nedensel Döngü Diyagram, Bilgisayar Simülaysonu, Stok / Akış Diyagramı
ESD Alışkanlıkları
Büyük Resim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Kapsamlı Düşünme, Kaldıraç

Modern eğitim sisteminin en temel sorunlarından biri "insan"ı disiplin ve yeteneklere göre parçalayarak yetiştiriyor olmasıdır. Bu şekilde kurgulanmış bir eğitim programında evrilmeye başlayan bireyler, farklı disiplinlerdeki kazanımları birbiri ile ilişkilendirmek, bu ilişkilerden yeni bilgiler edinmek ve bu bilgilerini gündelik yaşantılarına taşımakta ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Sistem, çokça bilginin belirli disiplinler altında "çoktan seçmeli"den bulunduğu; ancak bir problemi çözerken "tam da ihtiyaç duyduğumuz anda" hatırlanamadığı / fark edilemediği yapıda bireyler yetiştirmeye devam ediyor. Eğitim kurumlarındaki "birleşik müfredat uygulamaları" bu nedenle öne çıkıyor. Sistem düşüncesi en temelde "resmin bütünü görme" noktasına odaklandığı için bizler de okul ve okul sonrası zamanlarda, eğitim ve öğretim programlarımızdaki parçaları birleştirerek bütünü görebilme / gösterebilme deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Özel Çocukların Sosyal Kabulü
Sunanlar
Eylem Yılmaz Bütüner
Kurum
Zikzak Grup
Kademe
İlköğretim
ESD Araçları
Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagram, Bağlantı (İlişki) Çemberi, Buzdağı Görseli, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı
ESD Alışkanlıkları
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Farklı Bakış Açıları, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikmeler

Çocuk sahibi olmak heyecan vericidir. Anne- baba adayları çocuklarını kucaklayacakları güne kadar onunla ilgili hayaller kurarlar. Hayali kurulan, özlemle ve coşkuyla beklenen çocuğun engelli olması anne- babalar için bir hayale veda, ideal ( beklenen) çocuğun ölümü gibi duygu durumlarını beraberinde getirebilir. Anne-babaların bu gerçekle yüzleştiği an ilk evredir ve literatürdeki adı şok evresidir. Bu ilk evreyi inkâr/ ret evresi izler. Ardından kabullenme, pazarlık etme gibi evreler gelir. Evreler belli bir sırayla devam etmeyebilir. Kabul olgunluğuna gelen anne ya da baba tekrar inkâr evresine dönebilir.

Engelli bir çocuğun sorumluluğunu almak, gerek sosyal, gerek aile hayatına ve gerekse eşlerin birbirleri arasındaki uyumla tam da denge sağlanmış, duruma alışılmışken, çocuğun okula başlamasıyla her şey yeniden tepetaklak olabilir.

Okullarına özel bir çocuğu kabul etmeyen bir yönetici, sınıfında özel bir çocukla uğraşmak istemeyen bir eğitimci, çocuğunun özel bir çocukla arkadaşlık etmesini istemeyen anne- babalar, öğrenememenin dünyanın en komik şeyi olduğunu düşünen çocuklar... Peki ya özel çocuğumuz?

Sizce o bu karmaşanın neresinden bakıyor bize? Onca uğultunun içinde duyabiliyor musunuz onun sesini? 
Efendim?
Neden diye mi soruyor? Var mı verecek cevabınız?

ESD ile Maddeyi Anla Oyunları Tasarla
Sunanlar
Figen Güzelay Çiğdem Yaman
Kurum
Ticaret Borsası İlkokulu
Kademe
İlkokul
ESD Araçları
Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagram, Bağlantı (İlişki) Çemberi, Buzdağı Görseli, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı
ESD Alışkanlıkları
Büyük Resim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikmeler, Bağlantılar

İlkokul dördüncü sınıflarda işlediğimiz “madde” konusu, eğitim programında ilişkili olduğu alanları oldukça geniş ve çocuklar tarafından anlaşılması da zor olan bir konudur. Konu içinde geçen kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler “Sistem Düşüncesi” araçları ile daha kolay anlaşılmış ve tasarladığımız oyunlarla çocukların bu ilişkiler hakkında yorum yapma ve değişiklikleri görebilme becerileri gelişmiştir.
Bildirimizde madde konusunun sistem düşüncesi araçları ile çalışılması sürecindeki deneyimlerimiz sizlerle paylaşılacak ve sonrasında ilişkileri kavramada kullanılan oyunlar oynanacaktır.

Katılım ve Teşekkür belgeleri

2017 ESD Deneyim Paylaşım Sempozyumu katılım ve teşekkür belgeleri

Sunumlar

2017 ESD Deneyim Paylaşım Sempozyumu sunumları (sunumlar gönderildikçe liste güncellenmektedir, aradığınız sunum yoksa lütfen daha sonra yeniden deneyin)

Geri bildirimler

Katılımcıların sempozyumu genel ve oturumlara göre değerlendirmeleri

Önceki sempozyumlar

İstatistikler

Kurumlar, sunumlar ve dağılımlar

2016

5 Mart 2016, SEV İlköğretim Okulu, İzmir

2015

18 Nisan 2015, Ekin Koleji Seyrek Yerleşkesi, İzmir