Sonuçlar

ESD Gereklilik - Yeterlilik Araştırma Sonuçları - 2019

Dağılım Grafikleri

(1=Hiç kaynak yok, 5=Yeterli kaynak var)

(1=Hiç kaynak yok, 5=Yeterli kaynak var)

(1=Hiç kaynak yok, 5=Yeterli kaynak var)

(1=Hiç kaynak yok, 5=Yeterli kaynak var)

(1=Hiç kaynak yok, 5=Yeterli kaynak var)

(1=Hiç kaynak yok, 5=Yeterli kaynak var)

Açık Uçlu Sorulara Verilen Yanıtlar

Sistem Düşüncesi yaklaşımının eğitime nasıl bir katkısı olabileceğini düşünüyorsunuz?

Sistem Düşüncesi yaklaşımının gerekli olduğunu düşünüyorsanız uygulamaların önündeki en önemli engeller nelerdir?

Sistem Düşüncesi ile ilgili görüş, öneri ve yorumlarınız...

ESD Duyuru listesine kayıt İletişim
Site haritası