ESD Kaynaklar 8LppstvG#N*!

Dersler ve Sınıf Düzeyine göre Dağılım

Barış Takımı Çanakkale'den Anadolu'ya Yürüyor

Milli Mücadele ile ilgili bir etkinlik planı

İlk aşamada, sınıfın ebeveynler tarafından kurulan bir şehir olduğu varsayılır ve ebeveynlerin doğum yeri bilgilerinden yararlanılarak bu şehrin zaman boyunca davranış grafiği hazırlanır. Sonrasında, Milli Mücadele dönemini zaman boyunca davranış grafiği üzerinden anlatan bir sunum yapılır. Sunumda 19 Mayıs 1919'dan 29 Ekim 1923'e kadar olan önemli olaylara değinilir. Sunumda ayrıca Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Milli Mücadele savaşları ele alınır. Her savaş için bir sistem dinamikleri ile hazırlanmış bir benzetim çalıştırılır ve öğrencilere Türk Ordusu Batı Cephesi Asker Sayıları üzerinden zaman boyunca davranış grafikleri oluşturulur.

Desteklenen MEB Kazanımları:

SB.4.2.2 Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. (Yakın çevresinde yer alan bir müze, cami, türbe, köprü, medrese, kervansaray gibi tarihî bir mekân gezisi ya da sözlü tarih veya yerel tarih çalışmaları yapılır.)

SB.4.2.4 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Dişi Üreme Sistemi

Menstrual Döngü

Folikül, ovulasyon, korpus luteum evresi ve menstruasyon evreleri boyunca GnRH, FRSH, LH, Östrojen ve Progersteron hormon stoklarında gerçekleşen değişimleri zaman boyunca davranış grafikleri ve görseller yolu ile açıklayan bir benzetim modeli.

Desteklenen MEB Kazanımları:

B.11.1.7 Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

B.11.1.7.1 Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sustainability

Sustainability with three stocks

An interactive interface inspired by Herman Daly's principles for sustainable community development.

The principles of sustainability are as follows:

 • Sustainable use of renewable resources requires that harvest does not exceed the rate at which they are regenerated.
 • Sustainable use of non-renewable resources requires that consumption should not exceed the rate at which these resources can be replaced by renewable alternatives.
 • Sustainable use of pollution and waste requires that the production of waste should not exceed the rate at which natural systems decompose, recycle or neutralise it.
 • Atıf

  (Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Bostanlı Manavı

2. Sınıf Çarpma Problemleri için bir öneri

Beş gün boyunca manavın ürün ve para stokuna giriş ve çıkış akışları ve bu akışların biribirleri ile ilişkileri üzerine, bilgisayar canlandırması ile desteklenmiş bir etkinlik.

Desteklenen MEB Kazanımları:

M.2.1.4 Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Circular Economy

From garbage production to natural resource production

A general model showing the stocks of production, distribution and consumption (economy) flows starting from raw materials. A (linear) economy that consumes natural resources and produces waste can be converted to a circular economy by adding recycling, composting, upcycling flows and reducing the amounts of flows. In the model, there is also a quantification study with very simple addition and subtraction questions on how this can be realised.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Haklar ve Sorumluluklar

hak, ihtiyaç, sorumluluk ilişkileri

Bir stok-akış diyagramı üzerinden, aşama aşama geliştirerek hak, ihtiyaç ve sorumluluğun birbirine nasıl bağlı olduğunu gösteren bir arayüz. Kısaca; haklarım ihtiyaçlarımı karşılamamı sağlıyor, ancak başkalarının ihtiyaçlarını karşılanması için bu haklarla birlikte sorumluluklar da ortaya çıkıyor.

Bir ders veya etkinlik olarak değil ancak hak ve sorumluluklar ile ilgili bir dersin planının zenginleitirilmesinde kullanılabilir.

Desteklenen MEB Kazanımları:

SB.4.6.1 Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir.

SB.5.1.3 Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.

SB.5.6.3 Temel hakları ve bu hakları kullanmanın önemini açıklar.

SB.6.1.5 Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.

SB.6.6.5 Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sürekli Rüzgârlar

Hadley, Ferrel ve Polar hücreleri

Dünyanın yuvarlaklığı (farklı sıcaklıklar), dönüyor olması (coriolis etkisi), stratosferin yüksekliği gibi nedenlerle ortaya çıkan dolaşım hücrelerinin davranışını iki ve üç boyutlu olarak gösteren etkileşimli bir arayüz.

Desteklenen MEB Kazanımları:

C.9.1.11 İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Zar Oyunu

Okul Öncesi için Zaman Boyunca Davranış Grafiği hazırlama önerisi

Bu etkinlik, okul öncesi öğrencilerinin sistem düşüncesi araçlarından Zaman Boyunca Davranış Grafiğini tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler zar atarak bir sürüdeki yumurtaların azalıp çoğalmalarını sağlarlar. Atılan zara göre her turda sürüdeki yumurta sayısı artabilir, azalabilir veya değişmeyebilir. Bu davranışların grafikte gösterilmesi zengin tartışmalar için olanak sağlayabilir.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sürdürülebilirlik

Üç stok ile sürdürülebilirlik

Herman Daly’nin sürdürülebilir toplum gelişimi için önerdiği ilkelerden esinlenerek hazırlanmış etkileşimli bir arayüz.

Sürdürülebilirlik lkeleri şöyle:

 • Yenilenebilir kaynakların sürdürülebilir kullanımı; tüketimin, kaynakların yenilenme hızından daha fazla olmamasını gerektirir.
 • Yenilenemez kaynakların sürdürülebilir kullanımı; tüketimin, bu kaynakların yerine yenilenebilir seçeneklerin koyulma hızından daha fazla olmamasını gerektirir.
 • Kirlilik ve atığın sürdürülebilirliği; atık üretiminin, doğal sistemlerin ayrışma, geri dönüştürme veya etkisizleştirme hızından daha fazla olmamasını gerektirir.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Yıldız Oluşum Süreci

Beyaz Cüce, Nötron Yıldızı veya Kara Delik

25 milyar yılı kapsayan bir model. Bulutsu maddeden başlayan akışlar, bir bölümü yeniden bulutsaya dönüyor, büyük bölümü geri dönüşü olmayan stoklarda sonlanıyor. Model yalnızca stok ve akışları göstermek için kullanılabilieceği gibi, çalıştırılarak stokların zamn boyunca nasıl davranacaklarını göstermek için de kullaılabilir.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.7.1 Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya ve Evren

F.7.1.2 Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Çevrim Ekonomisi

Çöp üretiminden doğal kaynak üretimine

Hammaddeden başlayan üretim, dağıtım ve tüketim (ekonomi) akışlarının stoklarını gösteren genel bir model. Doğal kaynak tüketen ve çöp üreten (doğrusal) bir ekonomiye; geri dönüşüm, kompost, ileri dönüşüm akışları eklenerek ve akışların miktarlarını azaltılarak çevrim ekonomisine geçilebilir. Modelde, bu durumun nasıl gerçekleşebilieceğine yönelik, çok basit toplama çıkarma soruları ile sayısallaştırma çalışması da var.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

STiE Implementer Workshop

Slides, forms and instructions used during the "Systems Thinking in Education (STiE) Level 1 (Implementer) Workshop" given by teachers who have received STiE training and have implementation experience.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

ESD Deneyim Paylaşım Sempozyumu Düzenleme

İlkeler, Akış ve İş Bölümü

ESD Deneyim Paylaşım Sempozyumu, Sistem Düşüncesi Derneği kolaylaştırıcılığında, sistem düşüncesi yaklaşımını uygulayan bir kurumun ev sahipliğinde (salgın hastalık dışında) her yıl düzenlenen bir etkinlik. Bu kaynak, sempozyuma ev sahipliği yapmayı planlayan kurumlara yönelik hazırlanmış bir belge.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Akışlara farklı zamanlarda farklı değerler vermek

Stella Online STEP fonsiyonunun kullanımı

Öykülerde geçen olaylar ile öyküdeki temel değişkenin (stokun) deşiminin Stella Online ile modellenmesine yönelik kısa bir video. Videoda STEP fonsiyonunun belli bir zamanda belli bir değer üretmesi (olayın etkisi gibi) üzerine bir örnek anlatılıyor

Önemli bir bilgi: Stella Online programının, hiçbir kısıtlama içermeyen tam sürümünü (Stella Professional) "k12" uzantılı bir e-posta adresiniz varsa ücretsiz olarak edinabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi: info@iseesystems.com

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Hal Değişimleri

İç enerji davranışı nasıl değiştirir?

Bir stok-akış diyagramı ve zamanm boyunca davranış grafikleri ile hazırlanmış bir benzetim. Nesnenin iç enerji düzeyleri farklı stoklar ile gösterilerek hangi düzeyde hangi hâlde olduğu, hâller arası değişimde iç enerjinin değişmesine karşın sıcaklığın değişmediği görülebiliyor.

Desteklenen MEB Kazanımları:

9.5.1 Isı ve Sıcaklık

9.5.1.1 Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar.

9.5.1.2 Termometre çeşitlerini kullanım amaçları açısından karşılaştırır.

9.5.1.3 Sıcaklık birimleri ile ilgili hesaplamalar yapar.

9.5.1.4 Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir.

9.5.1.5 Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

9.5.2 Hâl Değişimi

9.5.2.1 Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Küçük Prens (Zaman Boyunca Davranış Grafiği)

Bir örüntü denemesi

Küçük Prens öyküsünün Zaman Boyunca Davranış Grafiği ile çözümlenmesi. Temel değişken ne olabilir? Bu değişkeni etkileyen olaylar, öykünün yönününü değiştiren noktalar hangileri?

Desteklenen MEB Kazanımları:

T.3.1.11 Sözlü yönergeleri uygular.

T.3.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.3.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.

T.3.3.11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.3.3.13 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.3.3.24 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.3.3.28 Tablo ve Grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

T.4.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.4.1.3 Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.

T.4.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.4.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.19 Metinle ilgili sorular sorar.

T.4.3.25 Yönergeleri kavrar.

T.4.3.27 Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.

T.4.3.28 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.4.3.34 Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.37 Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder.

T.4.4.14 Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, Grafik ve görseller kullanır.

T.4.4.6 Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.

T4.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Akdeniz Fokları

Ekolojik dengenin bozulması

Giriş akışının azalmasının da (çıkış akışının artması gibi) stokun azalmasına neden olabilieceğini gösteren bir model ve arayüzü.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

İnsülin ve Glukagon

Kandaki şekerin dengelenmesi

"Şeker Ne Kadar Şeker" etkinliğinde kullanılan modelin glukagon etkisini içeren bir sürümü. Arayüzde insülin ve glukagonun denge mekanizmasındaki işlevleri ayrı ayrı ve birlikte görülebiliyor.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.6.6.1.2 İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Hadley Hücresi

Ekvatordan başlayan büyük hava dolaşımı

Sürekli rüzgar çeşitlerinden alize (ticaret) rüzgarlarının oluşmasına neden olan Hadley hücresinin bilgisayar canlandırmasını ve (görece) basit bir modelini içeren arayüz.

Hava kütlesinin dolaşımı yükseklik, enlem ve boylam boyunca hareketlerin tümünü içerdiği için oldukça karmaşık davranışlar sergiliyor. Modelde hava kütlesinin sıcaklık ve basıncı yükseklikle, yönü stratosferin yalıtımı ve dünyanın dönmesi nedeni ile oluşan coriolis etkisi sonucu değişiyor. Bu değişimlerin sonucunda ortaya çıkan kuvvetler ile de hava kütlesinin hızı ve dolayısıyla konumu değişiyor.

Desteklenen MEB Kazanımları:

C.9.1.10 Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır.

C.9.1.11 İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.

C.9.1.9 Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Eyvah! Yaprak Bitleri

Bir av-avcı öyküsü

Sistem Düşüncesi yaklaşımı kullanılarak yazılmış, okul öncesi ve ilkokul düzeyinde öğrencilerin doğal yaşam ile bağ kurmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir kitap. Çocukların bitkiler ve hayvanlar arasındaki doğal döngüyü fark etmelerine, uğur böceği, yaprak biti ve bitki sağlığı arasındaki nedensel ilişkileri görmelerine olanak sağlıyor.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Dünyayı Kurtaran Öfke

Öfkesini dönüştürdüğü güçle dünyayı kurtaran küçük bir kız

Öyküdeki hayvanların sayısının zaman boyunca değişimi ve bu değişimin nedenleri üzerine yapılan bir çalışma ile başlayan, ardından daha önceki kaynaklardan yararlanılara hazıalanan çeşitli oyun ve uygulamalar içeren, iklim krizi konusunda oldukça kapsamlı bir etkinlik.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sakin Ol ve Acele Etme

Kalıp yapıları bulmak

Kitapta acele etme davranışı ve sonuçları farklı örneklerle anlatılıyor. Bir olaydan oluşan dört öykü içeren bir kitabın etkinlik önerisi, Zaman Boyunca Davranış Grafiği ve Stok-Akış Diyagramı hazırlanması üzerine kurulu. Grafik ve diyagramlar hazırlandıktan sonra benzerlikleri üzerinden Başarısız (Geri Tepen) Düzeltmeler ve onun çok benzeri Amaca Yakşlaşıp Uzaklaşma kalıp yapıları tanıtılıyor.

(Amaca Yaklaşıp Uzaklaşma kalıp yapısı, bu etkinlik için oluşturulmuş bir kalıp yapıdır -sistem düşüncesi genelgeçer kalıp yapıları arasında değildir)

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Hareket ve Kuvvet

Konu, hız, kuvvet, kütle, güç ve iş

Kuvvetin harekete etksinden başlayarak, kuvvet çeşitleri üzerinden örnekler ile iş-güç (stok-akış) ilişkisini gösteren bir arayüz.

Arayüz, fizik dersinde kullanılmak için geliştirilmektedir.

Desteklenen MEB Kazanımları:

Fizik.9.3.1.2 Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir.

Fizik.9.3.1.5 İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir.

Fizik.9.3.2.1 Kuvvet kavramını örneklerleaçıklar.

Fizik.9.3.3.1 Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar.

Fizik.9.3.3.2 Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar.

Fizik.9.3.4.1 Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.

Fizik.9.4.1.1 İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Systems in Our Body

Digestive, Circulatory, Respiratory, Urination and Defecation

Life needs energy. That’s why all living things contain various mechanisms that transfer energy to their cells to survive.

This activity aims to present digestive, circulatory, respiratory, urination and defecation systems in human body as an energy providing system through a stock-flow diagram and a numerical model

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Enzimler

Substrattan ürüne

Substrat, enzim, kompleks ve ürün stoklarını, bu stokların Zaman Boyunca Davranış Grafiğini, akışlarını ve ilişkilerini gösteren bir model.

(Model geliştirilme aşamasında, her türlü önerinizi bilgi@egitimdesistemdusuncesi.org adresine bir e-posta göndererek iletebilirsiniz)

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Bir sifon nasıl çalışır?

Çok temel bir dengeleyici döngü

Tuvaletlerdeki yüzer top (şamadıra) çalışma düzeneğinin basit bir modeli. Model basit ancak çok temel bir düzeneği gösteriyor: Dengeleyici döngü. Burada da, tüm dengeleyici döngülerde olduğu gibi varolan durum hedeflenen durum ile karşılaştırılıyor ve farka göre varolan durumda hedefe yönelik değişiklik oluyor (değişiklik gittikçe uzaklaşma yönünde olursa o zaman da pekiştirici döngü oluyor).

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

The Systems Thinking Playbook videoları

Otuz oyun için uygulama örnekleri

The Systems Thinking Playbook (Linda Booth Sweeney ve Dennis Meadows) kitabında bulunan otuz oyunun nasıl oynanacağı ile ilgili videoların bulunduğu sayfaya bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Videolar boyunca, Linda Booth Sweeney veya Dennis Meadows, her oyun için yönegelerin nasıl verileceği, oyunun nasıl oynanacağı ve oyun sonunda nasıl bir tartışma yapılabileceği ile ilgili uygulamalı örnekler veriyorlar.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Balık, balıkçı ve sonrası

Sürdürülebilir kaynak yönetimi

Üç sayfadan oluşan bir benzetim arayüzü: İlk sayfa, “Büyümenin Sınırları (Limits to Growth)” kitabı yazarlarından Dennis Meadows'un, sürdürülebilir kaynak yönetimi konusunda geliştirdiği "Fishbanks" oyununun altında yatan sistem dinamikleri modeli. Sonraki sayfa bu modelin yenilenebilir doğal kaynaklara uyarlaması. Ve son sayfa da Dünya Bankası ekonomi uzmanı ve ekolojik ekonomi profesörü Herman Daly'nin sürdürülebilirlik tanımının stok-akış diyagramı ile gösterimi.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Exponential Growth

If you can fold a napkin substantially ...

A simulation that can be used in an introduction to systems thinking showing inadequacy of intuition in the presence of of reinforcing loops.

An example based on the question, "how much the thickness of a napkin that you made 1 cm thick with a couple of foldings increase, if you keep on folding?"

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Metin İnceleme

Bu çalışma çeşitli metinlerin sistem düşüncesi yaklaşımı ile çözümlenmesi (analizi) denemelerini içeriyor.

Zihinsel modellerin görselleştirilmesi için stok-akış diyagramları kullanıldı. Stok-akış diyagramlarının oluşturulmasına şu üç soru ile başlandı:

 1. ne değişiyor (veya değişmiyor)?
 2. (değişiyorsa) nasıl değişiyor?
 3. neden değişiyor (veya değişmiyor)

Çalışmanın çok büyük bir sınırlılığı da edebiyatın aslında bir sanat biçimi olmasından kaynaklanıyor. Sistem düşüncesi yaklaşımı, sanatın (bilim ile karşılaştırıldığında bence en önemli farklılığı olan) duygu yaratma işlevine yönelik herhangi bir araç sunmuyor. Sistem düşüncesi yaklaşımı bir metindeki değişkenleri ve değişkenler arasındaki ilişkilerin karşılıklı etkileşimleri ile metin boyunca görünen davranışı "anlamamıza" yardımcı oluyor, hissetmek okuyucuya kalıyor...

Yararlı olması dileğiyle.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Son Ada'nın Çocukları

Olanların yinelenmemesi için ne yapılabilir?

Öykünün Zaman Boyunca Davranış Grafiklerinin hazırlanması ve Stok-Akış Diyagramı ile modellenmesini içeren bir etkinlik önerisi

Öykü, modelin taraftarlar ile ilgili stok ve akışları kullanılmayarak, bir ekosistem öyküsü olarak da çalışılabilir.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Benim Adım Leonardo da Vinci

Rönesans insanı, hezârfen, polimat

Çeşitli tablolar, Zaman Boyunca Davranış Grafikleri ve Stok-Akış ve Nedensel Döngü diyagramları ile, Leonardo da Vinci'nin öğrendiklerinden, sürdürülebilirliğe bir etkinlik önerisi.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Küçük Prens (bir kez daha)

Bir modelleme denemesi

Küçük Prens öyküsünün Stok-Akış Diyagramı ile çözümlenmesi. Temel stoklar nelerdir? Bu stokları arasında hangi ilişkileri olabilir? Bu ilişkiler hangi döngülere neden olur? gibi soruların olası yanıtları

Desteklenen MEB Kazanımları:

T.3.1.11 Sözlü yönergeleri uygular.

T.3.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.3.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.

T.3.3.11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.3.3.13 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.3.3.24 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.3.3.28 Tablo ve Grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

T.4.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.4.1.3 Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.

T.4.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.4.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.19 Metinle ilgili sorular sorar.

T.4.3.25 Yönergeleri kavrar.

T.4.3.27 Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.

T.4.3.28 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.4.3.34 Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.37 Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder.

T.4.4.14 Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, Grafik ve görseller kullanır.

T.4.4.6 Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.

T4.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Carbon Cycle

From balance to unbalance

A model starting with behaviour of carbon in atmosphere last 1000 years. First basic explanations is done without giving flow information. Then flows are identified. Lastly, results of an interference to a flow (carbon from deep earth to atmosphere) as human speices is observed.

Model is developed for the first lesson of an 8th grade course in Environment Education and World Climate Game with Systems Thinking project run by UNDP, Boğaziçi University, Darüşşafaka Middle School and System Thinking Association in Turkey.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Bathtub and Climate

Global warming with battub dynamics

Explaining of global warming mechanism thru a simple system dynamics model after some inflow outflow execises.

  Answering of following questions by systems thinking:
 • How does fossil fuel usage increases carbondioxide in atmosphere?
 • How does this increase affect greenhouse effect?
 • How does this change in greenhouse effect causes earth to heat up?
 • And, how does temperatures rise when heat of the earth goes up?

Model is developed by using an example given by George Richardson in a workshop (An Introduction to System Dynamics).

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Population and Economy and Emissions

Can't we be wealthier without polluting air?

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Isı ve Sıcaklık Değişimi - 5'inci Sınıf

Kütle canlandırmalı (animasyonlu)

Bir ve iki stoklu modeller ile ısı geçişinin (transferinin) gösterimi.

Benzetimde sınıf ve öğfenci düzeyine göre uyarlanabilecek 3 sekme vardır: Giriş, temel, kütle. Her sekmede ilgili değişkene farklı değerler verilerek sonuçlar zaman boyunca davranış grafikleri ile izlenebilir.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sürat ve Alınan Yol

Tavşan ve kaplumbağa -yeniden

Sürat ve alınan yol ilişkisini stok-akış diyagramı ve grafikler üzerinden gösteren bir model. Bir deneme sayfası ve 4 sorudan oluşuyor. Son iki soruda tavşan ve kaplumbağa var.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.6.3.2 Sabit Süratli Hareket


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Isı ve Sıcaklık Değişimi

Hacim ve basınç ilişkisi gibi

Bir ve iki stoklu modeller ile ısı geçişinin (transferinin) gösterimi.

Benzetimde sınıf ve öğfenci düzeyine göre uyarlanabilecek 5 sekme vardır: Giriş, temel, kütle, öz ısı ve yalıtım. Her sekmede ilgili değişkene farklı değerler verilerek sonuçlar zaman boyunca davranış grafikleri ile izlenebilir.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Aral gölü

Giriş akışı kısılırsa

1960’dan önceki yıllarda 68.000 km² yüzölçümüyle Asya’nın ikinci, dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral, son 60 yılda aşırı sulama nedeniyle eski yüzölçümünün %90'ını kaybetti.

Stella Online kullanarak hazırlanan bir stoklu bir model ile Aral gölünün zaman boyunca davranışının çalışıldığı bir etkinlik.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sürükle bırak ile küçük bir model

Yarı hazır bir modeli ilişkilendirmek

Stokları ve akışları uygun biçimde yerleştirerek, çalışır bir model hazırlamaya yönelik Stella Online üzerinde çalışan "Sürükle Bırak" modellerinin;

 • nasıl kopyalanabileceği,
 • nasıl birleştirilebileceğini,
 • nasıl çalıştırılabileceğini
gösteren kısa bir video.

Videoda kullanılan modele buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Su Çevrimi

Herkes aynı suyu içiyor

Dünyanın su döngüsünü gösteren bir model.

ModeldeDöngüyü oluşturan en temel stoklar var: Atmosfer, okyanuslar, karalar, göller, yer altı suları ve bitkiler -Bitkilere oranla (bir tür dışında) hayvanların su döngüsüne olan etkisinin çok çok az olması nedeni ile hayvanlar ayrı bir stok olarak gösterilmedi.

Zaman boyunca davranış grafiklerine akışların tek tek büyükleri yanında birikimli değerlerinin de verilmiş olması ile aslında tüm sistemin nasıl dengede olduğu, tüm stokların uzun erimde giriş ve çıkış toplamlarının eşit olduğu görülebiliyor.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.8.6.3 Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Karbon Çevrimi

Dengeden dengesizliğe

Atmosferdeki karbon miktarının son 1000 yıllık davranışı ile başlayan bir model. Önce, akışlar verilmeden stoklar üzerinden temel bilgilendirme yapılıyor. Sonra akışlar belirleniyor. Son olarak da insan türü olarak müdahale ettiğimiz bir akışın (toprağın derinliklerindeki karbon stokundan artmosfere) sonuçları görülüyor.

Model; UNDP, Boğaziçi Üniversitesi, Darüşşafaka ve Sistem Düşüncesi Derneği işbirliğinde 8.sınıf öğrencilerine yönelik geliştirilen ve uygulanan Sistem Düşüncesi ile Çevre Eğitimi ve Dünya İklimi Oyunu projesi kapsamında, iklim bilimi ile mekanizmalarının aklatrıldığı ikinci bölümün ilk dersine temel olarak hazırlanmıştır.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.8.6.3 Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sistem Düşüncesine Genel Bir Bakış

Sistem düşüncesi, dinamik karmaşık sorunlar ve eğitim

MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenme Bilimleri Yüksek Lisans Programı kapsamında 2021-2022 döneminde verdiğimiz "Eğitimde Sistem Düşüncesi"nin ilk dersinde Prof. Dr. Yaman Barlas'ın "Sistem Düşüncesine Genel Bir Bakış" başlıklı konuşması

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Beden Kütle İndeksi

Stella Online ile BKİ'nin modellenmesi

6'ncı sınıf Matematik dersi için Stella Online ile bir modelleme önerisi: Doğrusal artan iki değişkenin oranlarının zaman boyunca davranışı.

Desteklenen MEB Kazanımları:

M.6.1.1 Doğal Sayılarla İşlemler

M.6.1.5 Kesirlerle İşlemler

M.6.1.6 Ondalık Gösterim


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Bulaşmanın matematiği

Bulaşıcı bir hastalık hangi hızda yayılır?

Bu etkinlik, 8. Sınıf Matematik Programının Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler, Doğrusal Denklemler, Basit Olayların Olma Olasılığı kazanımlarına yönelik kullanılabiliecek 5 aşamadan oluşuyor. Aşamalar gittikçe (üstel olarak) karmaşıklaşıyor. İlk 3 aşama görece daha kolay. Aşama 4 ve Aşama 5’de bulunan problemlerin, Stella Online ile sayısal modelleme konusunda daha önce deneyimi olan öğretmen ve öğrencilerle denenmesini öneriyoruz.

Desteklenen MEB Kazanımları:

M.8.2.1 Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

M.8.2.2 Doğrusal Denklemler

M.8.5.1 Basit Olayların Olma Olasılığı


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Basınç ve Filler

Asya filleri ile Pascal ilkesi

Bu etkinlik 8. Sınıf Basınç ünitesi katı basıncı konusunda bir örnek problem olarak hazırlanmıştır. Etkinlikte; zaman boyunca davranış grafiği, stok-akış diyagramı gibi sistem düşüncesi araçaları kulanılmamış, bir problemi Stella Online üzerinde modelleme becerisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.8.3 Basınç / Fiziksel Olaylar


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Çevreye Uyum Döngüleri

Canlılar çevreye uyum sağlayabiliyorsa neden uyum sağladıkları gibi kalmıyorlar? Doğada neden sürekli değişim var?

Her canlı, diğer canlıların çevresinin bir parçasıdır. Bu nedenle, canlılar uyum sağlamaya çalıştıkça dğer canlılar için çevre koşullarını değiştirir. Diğer canlılar da bu yeni çevreye uyum sağlalmaya çalıştıkça bu kez o canlının çevresi değişmiş olur.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.8.2.3 Mutasyon ve Modifikasyon

F.8.2.4 Adaptasyon (Çevreye Uyum)


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Nüfus ve Ekonomi ve Salımlar

Havayı kirletmeden zenginleşemez miyiz?

Bu etkinlik UNDP desteğinde 8. sınıf düzeyinde hazırlanan, “Sistem Düşüncesi ile Dünya İklimi ve Çevre Eğitimi” programı kapsamında geliştirilmiştir. Etkinlik, “Dünya İklimi Oyunu” öncesinde öğrencilerin, oyunda geçen terimlerin tanıtımını ve rol alacakları ülke grupları ile ilgili temel bilgileri edinebilmelerini amaçlamaktadır.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.8.6 Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sürtünme Kuvveti

Sürtünme nasıl modellenir?

Stella Online üzerinde, yalnızca etkenler (dönüştürücü) kullanılarak sürtünme kuvvetinin, net kuvvetin, ağırlığın ve sürtünme oranının gösterilmesi.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.5.3.2 Sürtünme Kuvveti

F.5.3.2.1 Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir.

F.5.3.2.2 Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.

F.5.3.2.3 Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Vücudumuzdaki Sistemler

Sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım

İnsan vücudundaki sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım sistemlerinin bir enerji sağlama sistemi olarak birlikte nasıl çalıştığını, stok-akış diyagramı ve sayısal bir model üzerinden gösterimi.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.6.2 Vücudumuzdaki Sistemler / Canlılar ve Yaşam

F.6.2.2 Sindirim Sistemi

F.6.2.3 Dolaşım Sistemi

F.6.2.4 Solunum Sistemi

F.6.2.5 Boşaltım Sistemi


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

ESD Uygulayıcı Eğitimi (2019)

ESD eğitimi almış ve uygulama deneyimi olan öğretmenler tarafından verilen "ESD Uygulayıcı Çalıştayı" boyunca kullanılan slayt, form ve yönergeler

"ESD Uygulayıcı Çalıştayı", "EsdX 101 Uygulayıcı Eğitim" adlı uzaktan eğitim programınının devamı olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle çalıştaya katılım (veya bu kaynaktaki bilgiler) "EsdX 101 Uygulayıcı Eğitimi"nde sunulan bilgilerin bilindiğini varsaymaktadır. "EsdX 101 Uygulayıcı Eğitimi"ne bu sayfanın sağ üst köşesinde bulunan bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Problem Modelleme

Sayısal modellemenin ilk adımı

Stella Online üzerinden, yalnızca "etken" (converter) kullanarak matematik problemlerini modellemeye yönelik 4 örnek

Modellerde stok veya akış yoktur. Bu nedenle modeller durağan (statik) modellerdir. Bu çalışma, zaman boyunca değişen (dinamik) modellere geçmeden önce bir hazırlık çalışması olarak görülebilir

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Denizaltı nasıl çalışır?

Yoğunluk değiştirerek...

Ağırlığın zaman boyunca değişimi, bu değişimin yoğunluğu değiştirmesi, yoğunluğun değişimi sonucu su üzerinde kalma veya batma davranışının benzetimini yapan bir sayısal model.

Denizaltının ağırlığı ve suyun yoğunluğu benzetim boyunca değiştirilebiliyor.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.6.4.2 Yoğunluk


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Evsel Atıkların Geri Dönüşümünde ESD

Atıklar ve Akışlar

Bu etkinlikte; Dünya Bankası ve OECD verilerinden yararlanılarak hazırlanan küresel atıkların akışları ile ilgili bir benzetim modeli kullanılmaktadır. Etkinlik, modelin gittikçe daha fazla bilgi içeren 3 görüntüsü üzerinden ilerleyen bir uygulama olarak planlanmıştır.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.7.4.5 Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

F.7.4.5.3 Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Diyagram Hazırlama Aracı

Sistem Düşüncesi çevrim içi diyagram hazırlama aracı

Stella Online programının ücretsiz çevrim içi versiyonunu kullanarak Stok-Akış ve Nedensel Döngü diyagramlarının nasıl hazırlanabileceğini kısaca anlatan bir video.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

İstanbul'un suyu ne zaman biter?

Üç işlemle baraj dinamikleri

Bu etkinlikte; bazı sayısal verilerin verilip diğer verilerinin hesaplanması istenerek, bir sistem dinamiği modelinin ögelerinin (stok, akış, etken, ilişki) tanıtımı amaçlanmaktadır.

Güncel bir konu olması nedeni ile konu olarak İstanbul’un su gereksinimi seçilmiştir. Modelde bir stok vardır: İstanbul barajarındaki toplam su miktarı. Bu stokun akışlarını belirleyen etkenler gerçek verilerden yola çıkılarak, genel ortalamalar olarak verilmiştir. Model, elle hesaplamanın kolay olabilmesi için nedensel döngü (nüfus, buharlaşma, tüketim vb) içermemektedir. Etkinlik; ağırlıklı olarak 3 basamaklı sayılarla toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri gerektirmesi nedeni ile 4. sınıf ve sonrası için önerilmektedir.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Enerji (ve Konum, Kuvvet, İş)

Enerji Dönüşümleri

Bir Hız-Zaman Grafiği üzerinden model okuma çalışması

Stella Online'ın ücretsiz sürümü 2 stoktan daha fazla stok kullanımına izin vermediği için etkinlikte hazır bir model kullanılıyor. Model çalıştırılarak çeşitli zaman boyunca davranış grafikleri çiziliyor.

Konum, Hız, Kuvvet, İş ve Potansiyel-Kinetik Enerji grafikleri üzerinden çeşitli soruar sorularak bu kavramlar arasındaki ilişkinin anlaşılmasına yönelik bir etkinlik.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.7.3.2 Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

F.7.3.2.1 Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.

F.7.3.2.2 Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.

F.7.3.2.2 Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.

F.7.3.3 Enerji Dönüşümleri

F.7.3.3.1 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Stella Online Tanıtım

Derleme

Bu kaynak Stella Online ile ilgili hazırlanmış etkinliklerin ve videoların bir derlemesidir. İlgili kaynağa kolay ulaşım için oluşturulmuştur (kaynakların kaynağı gibi bir şey).

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sabit Süratli Hareketten Enerji Dönüşümüne

Bir dakikalık bir video

Videoda birbirinin içinden çıkan stok-akış diyagramları kullanılarak sabit süratli hareketten enerji dönüşümüne, fiziksel olayların birbirleri ile ilişkileri açıklanmıştır. Videoda bulunan 5 model (stok-akış diyagramı):

 1. Sabit sürekli hareket
 2. Değişken süratli hareket
 3. Konum ve hız
 4. Kuvvet ve İş
 5. İş ve Enerji

Müzik:
Symphony No.9 in E minor, Op.95; B.178, "From the New World" (Antonín Leopold Dvořák)
Berliner Philharmoniker (orchestra), Ferenc Fricsay (conductor), 1959 https://youtu.be/oLWpgWuUaU4

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.6.3.2 Sabit Süratli Hareket

F.7.3.2 Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Konum, Kuvvet ve İş İlişkisi

Stella Online ile modelleme

Birbirini izleyen 3 problem:

 1. Bir kutuyu 70 N ile 20 metre boyunca 1 metre/saniye hızla itersem ne kadar iş yaparım?
 2. Aynı işi aynı sürede ama yarısı kadar kuvvetle nasıl yapabilirim?
 3. Aynı işi aynı sürede yarısı kadar sürede ama iki kat hızla nasıl yapabilirim?

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.7.3.2 Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

F.7.3.2.1 Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Doğrusal Denklemler

Stella Online ile modelleme

Birbirini izleyen 9 problem:

 1. Ada'nın 75 metrenin 5 saniyede koşması
 2. İdil'in 75 metreyi 15 saniyede koşması
 3. Ada'nın 75 metre sonra durması
 4. Ada'nın koşmaya geç başlaması
 5. İdil'ın koşmaya daha ileriden başlaması
 6. 20 cm.lik mumuun 10 saatte yanması
 7. 27 cm.lik mumun 9 saatte yanması
 8. Mumların eşit boya gelmeleri
 9. Hızlı yanan mumun daha geç yakılması

Desteklenen MEB Kazanımları:

M.8.2.2 Doğrusal Denklemler

M.8.2.2.1 irinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

M.8.2.2.3 ralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.

M.8.2.2.4 Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.

M.8.2.2.5 Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.

M.8.2.2.6 Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.

MU.8.2.2 Doğrusal Denklemler

MU.8.2.2.1 Bir doğrunun eğiminin işareti ve büyüklüğü arasındaki ilişkiyi modellerle açıklar


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Yol ve Sürat Problemleri

Stella Online ile modelleme

Birbirini izleyen 6 problem:

 1. Ada'nın 75 metrenin 5 saniyede koşması
 2. İdil'in 75 metreyi 15 saniyede koşması
 3. Ada'nın 75 metre sonra durması
 4. Ada'nın koşmaya geç başlaması
 5. İdil'ın koşmaya daha ileriden başlaması
 6. Aralarında 600 metre olması

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.6.3.2 Sabit Süratli Hareket

F.6.3.2.1 Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.

F.6.3.2.2 Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Kumbara Dinamikleri - Video 1

Stella Online tanıtım

Çeşitli harçlık alma ve harcama akışları ile oluşan, kumbara dinamikleri üzerinden Stella Online tanıtımının yapıldığı videoların ilki. Toplam 3 video var.

Videoda, "Stella Online tanıtım (6. Sınıf)" adlı kaynakta bulunan soruların birinci bölümünün modellemesi anlatılıyor.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Baraj Dinamikleri - Video 1

Stella Online tanıtım

Bir stok, iki akış, iki etken ve bir zaman boyunca davranış grafiği üzerinden İstanbul Barajlarındaki su durumunun modellenmesi ile, Stella Online tanıtımının yapıldığı videoların ilki. Toplam 3 video var.

Videoda, "Stella Online tanıtım (8. Sınıf)" adlı kaynakta bulunan soruların birinci bölümünün modellemesi anlatılıyor.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Tek Boyutta Hareket - Video 2

Stella Online tanıtım

Tek boyutta hareket üzerinden Stella Online tanıtımının yapıldığı videoların ikincisi. Toplam 3 video var.

Videoda, "Stella Online tanıtım (7. Sınıf)" adlı kaynakta bulunan soruların ilk bölümünün modellemesi anlatılıyor.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Baraj Dinamikleri - Video 3

Stella Online tanıtım

Bir stok, iki akış, iki etken ve bir zaman boyunca davranış grafiği üzerinden İstanbul Barajlarındaki su durumunun modellenmesi ile, Stella Online tanıtımının yapıldığı videoların sonuncusu. Toplam 3 video var.

Videoda, "Stella Online tanıtım (8. Sınıf)" adlı kaynakta bulunan soruların üçüncü bölümünün modellemesi anlatılıyor.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Baraj Dinamikleri - Video 2

Stella Online tanıtım

Bir stok, iki akış, iki etken ve bir zaman boyunca davranış grafiği üzerinden İstanbul Barajlarındaki su durumunun modellenmesi ile, Stella Online tanıtımının yapıldığı videoların ikincisi. Toplam 3 video var.

Videoda, "Stella Online tanıtım (8. Sınıf)" adlı kaynakta bulunan soruların ikinci bölümünün modellemesi anlatılıyor.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Kumbara Dinamikleri - Video 2

Stella Online tanıtım

Çeşitli harçlık alma ve harcama akışları ile oluşan, kumbara dinamikleri üzerinden Stella Online tanıtımının yapıldığı videoların ikincisi. Toplam 3 video var.

Videoda, "Stella Online tanıtım (6. Sınıf)" adlı kaynakta bulunan soruların ikinci bölümünün modellemesi anlatılıyor.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Tek Boyutta Hareket - Video 3

Stella Online tanıtım

Tek boyutta hareket üzerinden Stella Online tanıtımının yapıldığı videoların sonuncusu. Toplam 3 video var.

Videoda, "Stella Online tanıtım (7. Sınıf)" adlı kaynakta bulunan soruların son bölümünün modellemesi anlatılıyor.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.6.3.2 Sabit Süratli Hareket

F.6.3.2.1 Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.

F.6.3.2.2 Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Kumbara Dinamikleri - Video 3

Stella Online tanıtım

Çeşitli harçlık alma ve harcama akışları ile oluşan, kumbara dinamikleri üzerinden Stella Online tanıtımının yapıldığı videoların sonuncusu. Toplam 3 video var.

Videoda, "Stella Online tanıtım (6. Sınıf)" adlı kaynakta bulunan soruların son bölümünün modellemesi anlatılıyor.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Tek Boyutta Hareket - Video 1

Stella Online tanıtım

Tek boyutta hareket üzerinden Stella Online tanıtımının yapıldığı videoların ilki. Toplam 3 video var.

Videoda, "Stella Online tanıtım (7. Sınıf)" adlı kaynakta bulunan soruların ilk bölümünün modellemesi anlatılıyor.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.6.3.2 Sabit Süratli Hareket

F.6.3.2.1 Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.

F.6.3.2.2 Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Bir Galaksi Nasıl Evrilir?

Bulutsu uzaydan Kara Deliklere

Bizimki gibi bir galaksi zaman boyunca nasıl değişir? Model çok basit olarak bu soruyu yanıtlıyor.

Stella benzetim programı ile hazırlanan modelde 5 büyük (çok büyük: madde birimi, 1 güneş kütlesi) stokun aralarındaki akışlar var. Model, galaksinin oluşumundan 25 milyar sonrasına kadar geçen süre için 1 trilyon güneş kadar maddenin dönüşümlerinin benzetimini yapıyor.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Stella Online Hesap Oluşturma

isee Systems tarafından geliştirilen Stella Online adlı çevrim içi sistem dinamiklerleri modelleme uygulamasının ücretsiz sürümü için hesap oluşturulması ilgili kısa bir video.

Yeni bir hesap oluşturma için: https://exchange.iseesystems.com/signup

Var olan bir hesapla giriş yapmak için: https://exchange.iseesystems.com/login

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Stella Online tanıtım (8. Sınıf)

Baraj Dinamikleri ile

Bir stok, iki akış, iki etken ve bir zaman boyunca davranış grafiği üzerinden İstanbul Barajlarındaki su durumu ile ilgili bir çalışma.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Üstel büyüme

Bir peçeteyi yeteri kadar katlarsanız...

Sistem Düşüncesine giriş için kullanılabilecek, pekiştirici döngüler karşısında sezgilerin yetersizliğini gösteren bir benzetim.

"Birkaç kez katlayarak 1 cm kalınlığına getirdiğiniz bir peçeteyi katlamayı sürdürürseniz kalınlığı ne kadar artar?" sorusu üzerine kurulu bir örnek.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Stella Online tanıtım (6. Sınıf)

Kumbara Dinamikleri ile

Bir stok, bir akış ve bir zaman boyunca davranış grafiği üzerinden kumbara dinamiklerine örnekler. (Benzetim programının {Stella} STEP fonksiyonu kulanılıyor.)

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Kütle ve Ağırlık

Diğer gezegenlerde ne olurdu?

Aynı topu, aynı ahızda ve aynı hızda, farklı gezegenlerde atsak ne olur?

Diğer gezegenlerde tartılırsanız ne olur?

Ağırlığın çekim kuvvetine bağlı olduğunu göstermek amacı ile hazırlanmış bir bilgisayar benzetim modeli.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.7.3.1 Kütle ve Ağırlık İlişkisi

F.7.3.1.1 Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.

F.7.3.1.2 Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.

F.7.3.1.3 Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

İş = Kuvvet x Yol

Yatay konum, yatay hız, kütle ve kuvvet ilişkileri ile iş kavramını açıklayan bir bilgisayar benzetim modeli.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.7.3.2 Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

F.7.3.2.1 Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.

F.7.3.2.2 Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Stella Online tanıtım (7. Sınıf)

Tek Boyutta Hareket örnekleri ile

Bir stok, bir akış ve bir zaman boyunca davranış grafiği üzerinden tek boyutta hareket örnekleri. (Benzetim programının {Stella} STEP fonksiyonu kulanılıyor.)

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.6.3.2 Sabit Süratli Hareket

F.6.3.2.1 Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.

F.6.3.2.2 Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Enerji Dönüşümleri 2

nereden nereye nasıl

Dünyanın ve ayın yörüngesi gibi sonraki sınıflarda üzerinden daha kapsamlı çalışılacak sistemlerden örnekler.

Sayısal modeller üzerinden konum, hız, enerji dönüşümü ve korunumunun gösterilmesi. Modellerin; başlangıç konumu, hızı vb. gibi değişkenleri değiştirilerek sistemin yeni değişkenler ile yeniden çalıştırılabiliryor. Böylece değişkenlerin değişmesi durumunda neyin ne kadar ve nasıl değiştiğini izlenebiliyor.

(Bu çalışma geliştirme aşamasındadır. Eksikleri, yanlışları, geliştirilmesi gereken yönleri olabilir. Lütfen her türlü geri bildiriminizi bilgi@egitimdesistemdusuncesi.org adresine gönderin.)

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.7.3.2 Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

F.7.3.2.1 Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.

F.7.3.2.2 Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.

F.7.3.3 Enerji Dönüşümleri

F.7.3.3.1 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.

F.7.3.3.2 Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Enerji Dönüşümleri 1

nereden nereye nasıl

Serbest düşme, yatay ve açılı atış, yaylar, sarkaç gibi sonraki sınıflarda üzerinden daha kapsamlı çalışılacak sistemlerden örnekler.

Sayısal modeller üzerinden konum, hız, enerji dönüşümü ve korunumunun gösterilmesi. Modellerin; başlangıç konumu, hızı vb. gibi değişkenleri değiştirilerek sistemin yeni değişkenler ile yeniden çalıştırılabiliryor. Böylece değişkenlerin değişmesi durumunda neyin ne kadar ve nasıl değiştiğini izlenebiliyor.

(Bu çalışma geliştirme aşamasındadır. Eksikleri, yanlışları, geliştirilmesi gereken yönleri olabilir. Lütfen her türlü geri bildiriminizi bilgi@egitimdesistemdusuncesi.org adresine gönderin.)

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.7.3.2 Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

F.7.3.2.1 Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.

F.7.3.2.2 Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.

F.7.3.3 Enerji Dönüşümleri

F.7.3.3.1 Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.

F.7.3.3.2 Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

ESD Uygulayıcı Eğitimi (MEF 2020)

MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri alanında açılan Öğrenme Bilimleri Yüksek Lisans Programı kapsamında 29 Haziran-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında, 2 hafta boyunca toplam 40 saat verilen "LSC 534 Eğitimde Sistem Düşüncesi" dersinin günlere göre dokümanlarını (sunumlar, okumalar, çalışma formları, vb.) içeren Google Drive klasörüne buradan ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Okul Öncesi Etkinlik Kılavuzu

Sistem Düşüncesi Becerisinin Türkiye'deki Erken Çocukluk Eğitimi ile Bütünleştirilmesi Araştırma Projesi

Dr. Şebnem Feriver tarafından hazırlanan, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü gözetiminde, insan esenliğini desteklemek amacıyla verilen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülünü alan kılavuz, sistem düşüncesi becerisinin okul öncesi öğretim programlarına bütünleştirilmesine yönelik yöntem ve araçlar içeriyor.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Desteklenen MEB Kazanımları:

OÖ.1 BİLİŞSEL


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Küvet ve İklim

Küvet Dinamikleri ile Küresel Isınma

Basit giriş ve çıkış denemelerinden sonra, oldukça basit bir sistem dinamikleri modeli üzerinden küresel ısınmanın gösterlmesi.

 • Fosil yakıt kullanımı, atmosferdeki karbondioksit stoğunu nasıl artırıyor?
 • Bu artış, sera etkisini nasıl etkiliyor?
 • Değişen sera etkisi, dünyanın ısınmasına nasıl yol açıyor?
 • Ve dünya ısındığında, sıcaklıklar nasıl artıyor?
 • sorunlarının sistem düşüncesi yaklaşımı ile yanıtlanması.

Modelin geliştirilmesinde; George Richardson'ın "An Introduction to System Dynamics" adlı çalıştayında verdiği örnekten yararlanılmıştır.

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.8.6.3.3 Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Öğretmen Kulübü'nde Bulaşma Oyunu

27 Mart 2020 Cuma günü Öğretmen Kulübü etkinliğinde yapılan deneyim paylaşımı

Sınıf öğretmeni Şebnem Demir, korona virüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesinden hemen önce, Renkli Orman Okulları'nda oynanan "Bulaşma Oyunu" ile ilgili deneyimini anlatıyor.

Deneyim paylaşımı, Öğretmen Kulübünün 27 Mart 2020 Cuma günü düzenlenen, ilk çevrim içi etkinliğinde yapılmıştır.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Koronavirüs Pandemisi

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

Çin'in Hubei bölgesinin başkenti Wuhan'da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılarak, salgından, epidemiye, son olarak da pandemiye dönüşen, bulaşıcı hastalığın, sistem dinamikleri yaklaşımı ile hazırlanan modeli.

Model, stok-akış diyagramlarının nasıl sayısal modellere dönüştüğünü göstermek amacı ile, öğretmenlere yönelik hazırlanmıştır. Bununla birlikte, ortaokul ve sonrası, ilgili öğrenciler ile çalışılabileceğini düşünüyoruz.

Bağlantı ile ulaşacağınız sayfa günlük olarak güncellenmektedir. Sayfada; üzerinde denemeler yapabileceğiniz bir model, modelin nasıl çalıştığını anlatan açıklamalar, 1918 İspanyol gribinden bir örnek ve ülkeler ile ilgili güncel istatistikler bulunuyor.

"Temas oranı"nın azaltılmasının ne kadar büyük ve kesin bir etkisinin olduğunu göstermesi nedeni ile, modeli incelemenizi öneriyoruz.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Kırmızı Şapkalı Kız Arkadaş Arıyor

Klasik "Kırmızı Şapkalı Kız" öyküsü değil

Kırmızı Şapkalı Kız'ın canı çok sıkılıyor ve kendisine oyun arkadaşı arıyor. kendine uygun bir arkadaş arayışını anlatan, evcil hayvan kavramını vermeye çalışan keyifli bir öykü.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Farklı Bakış Açıları

Desteklenen MEB Kazanımları:

OÖ.2.7 Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

OÖ.2.8 Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Mavi Balina'nın Mavi Şarkıları

bir balina, bir penguen ve bir kaplumbağa

Bisikletiyle ne yapacağını bilemeyen bir balina ile onu neşelendirmeye çalışan penguenin öyküsü...

Balina ne zaman endişelense kendi kendine bir şarkı mırıldanmaya başlar. Arkadaşının şarkılarını duyan Penguen ise her seferinde onun çağrısına kulak verir ve onu rahatlatacak bir çözüm bulur. Onları uzaktan izleyen kaplumbağa ise ikisini de şaşırtan bir sürpriz yapar.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Farklı Bakış Açıları

Desteklenen MEB Kazanımları:

OÖ.2.7 Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

OÖ.2.8 Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sırtımdaki Okyanus

Akvaryumadaki bir kaplumbağanın gözünden

Yaşanmış bir olaydan esinlenerek kaleme alınan Sırtımdaki Okyanus, yavru kaplumbağa Gambi’nin bir okyanus kadar derin düşüncelerini içen bir kitap. Gambi, yaşamın merkezindeki özgürlük, iyilik, kötülük, insan, doğa, dünya, para ve sevgi gibi kavramları sorguluyor, terk edilmişlik duygusu ve gerçek dünyayla yüzleşiyor.

Etkinlik önerisinde; Gambi'nin korkusu üzerinden Zaman Boyunca Davranış Grafiği ve buna bağlı Stok-Akış Diyagramı hazırlanıyor. Daha sonra öğrenmenin korku ve cesarete etkisini gösteren bir Nedensel Döngü Diyagramıve son olarak kaplumbağanın cam ile ilişkisini çözümleyen iki Çıkarım Merdiveni.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Zihinsel Modeller, Kaldıraç

Desteklenen MEB Kazanımları:

T.3.3 OKUMA


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Hayvan Göçleri - Afrika Antilobu (Okul Öncesi)

Her yıl bir milyon kadar Afrika Antilobu Kenya ve Tanzanya'nın çayırlarında göç ederler! National Geographic Kids tarafından hazırlanan bu videoda Afrika Antilobu ile ilgili şaşırtıcı şeyler öğrenin.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Su Döngüsü Şarkısı (Okul Öncesi)

Öğrencilerin su döngüsünün aşamalarını öğrenmeleri için bir şarkı.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Vanessa'nın Yanındayım

Zorbalık ile ilgili bir sessiz kitap

Vanessa sınıfa yeni gelen öğrencidir. Okul çıkışında zorba bir çocuk tarafından dışlanarak kalbi kırılır. Bu olayı gören Vanessa’nın sınıf arkadaşı ise ona destek olmak için ne yapabileceğini düşünür ve sonunda yaratıcı bir yol bulur.

Zorbalığa seyirci kalmak yerine nasıl karşı durabileceğimiz, bu sessiz kitapta tek bir sözcük bile kullanmadan anlatılıyor. Yaşanmış bir olaydan ilham alınan Vanessa’nın Yanındayım öyküsünün sistem düşüncesi yaklaşımı ile (Zaman Boyunca Davranış Grafiği, Stok-Akış Diyagramı ve Çıkarım Merdevini) hazırlanmış bir uygulama planı.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Zihinsel Modeller, Kaldıraç

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Yoklama Grafiği

Zaman Boyunca Davranış Grafiğinin okul öncesi öğrencilerine tanıtılması için sınıf içinde her gün yapabileceğiniz bir çalışma

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim

Desteklenen MEB Kazanımları:

OÖ.1.17 Neden-sonuç ilişkisi kurar.

OÖ.1.18 Zamanla ilgili kavramları açıklar.

OÖ.1.20 Nesne/sembollerle Grafik hazırlar.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Su Döngüsü: Su damlasının macerası (Okul Öncesi)

Göldeki bir su damlasının yolculuğu

Bir su damlasının; güneşin ısıtması ile buharlaşması, bulut üzerinde birikmesi, yağmur olarak önce toprağa düşmesı, sonra yeraltına inmesi ve oradan kaynaktan çıkıp bir dere içinden yeniden göle dönmesini anlatan, okul öncesine yönelik, Türkçe seslendirilmiş bir video.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

ÖRAV Webinar - Aralık 2019

18 Aralık 2019 Çarşamba bünü Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Kısmi Zamanlı Eğitimcilerine yapılan ESD Tanıtım amaçlı Webinar

Webinarın tamamını izlemek için kaynak resmi üzerindeki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Videoda belli bir sunumun izlemek isterseniz lütfen aşağıdaki listede ilgili sunumun üzerine tıklayın

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Giderek Yaklaşma

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Dünya İklimi Oyunu - İlkokul (geliştiriliyor)

BM Dünya İklimi Simülasyonunun İlkokul uyarlaması

"Dünya İklimi Oyunu - İlkokul", Birleşmiş Milletler iklim değişikliği pazarlıklarının rol yapma oyunu. Oyun boyunca pazarlık denemelerinin sonuçlarının değerlendirilmesinde etkileşimli bir bilgisayar modeli kullanılıyor.

Dünya İklimi Oyununu, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin farkındalığını artırmak ve BM iklim pazarlık dinamiklerinin deneyimlemelerini sağlamak için kullanabilirsiniz. Etkinlik, öğrencilerin önerdikleri politikaların küresel iklim sistemine etkilerini gerçek zamanda gösteren C-ROADS adlı benzetim yazılımı kullanılarak mevcıut iklim değişikliği bilimi çerçevesinde oynanıyor.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.4.6.1.2 Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün öneminş fark eder.

F.5.6.2.1 İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini ifade eder.

F.5.6.2.2 Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorununun çözümüne ilişkin öneriler sunar.

F.5.6.2.3 İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur.

F.5.6.2.4 İnsan-çevre etkileşiminde yarar ve zarar durumlarını örnekler üzerinde tartışır.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Toprak ve Geri Dönüşüm

5 Aralık "Dünya Toprak Günü" kapsamında 4. sınıf öğrencileri için hazırlanmış bir etkinlik. Toprak-bitki ilişkisini gösteren bir stok-akış diyagramına "insan kullanımı" akışının eklenmesi ile "Toprak" ve bunun sonucu olarak "Bitki" stoğunda gerçekleşebilecek olumsuz durumu anlatıyor ve çözüm olarak "geri dönüşüm" akışını öneriyor.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kaldıraç, Birikme, Gecikmeler

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.4.6.1.2 Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün öneminş fark eder.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Bulaşma (Okul öncesi)

Bulaşıcı bir hastalık nasıl yayılır?

Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını gösteren bir oyun. Bulaşma davranışı, bir hastalığın, iyi bir fikrin veya bir iyiliğin yayılması gibi çok farklı konularda da görülebiliyor.

Oyun, “Infection Game For Primary Students (Grades K-3), Anne LaVigne ve Lindsey Buckler, 2013 Creative Learning Exchange” oyunundan yararlanılarak okul öncesi öğrencileri için uyarlanmaıştır.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Karşılıklı Bağımlılıklar, Birikme

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Bir Bilim Ağı

Nature Dergisinin 150 yıllık yayın analizi

Her bilimsel yayın ondan önce gelenleri, ondan sonra gelenlere bağlar. Bu nedenle bilim bir ağdır. Video, Nature dergisinin 150 yıllık yayınlarını kullanarak yapılan bir analiz sonucunda, derginin bu büyük ağ içinde aldığı yeri gösteriyor.

Video, bilimin nasıl geliştiği, bilimin, dolayısıyla bilginin, teknolojinin, dolayısıyla uygarlığın tarihi ile ilgili derslere giriş olarak kullanılabilir.

Videonun İngilizce orijinaline, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Videoda kullanılan, Nature dergisi yayınlarının ilişkilendirilmesi ile oluşan ağa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Varsayımlar, Birikme, Gecikmeler

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Lou

Okulda bir zorba

Pixar stüdyoları tarafından hazırlanmış ve 2018 yılında Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Kısa Animsyon Filmi kategorisinde aday olmuş bir kısa film. Filmde, kayıp eşya yığının biraraya gelerek okulda zorbalık yapan bir çocuğa verdği dersin öyküsü anlatılıyor.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Karşılıklı Bağımlılıklar, Farklı Bakış Açıları, Zihinsel Modeller, Birikme

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Maddenin Halleri

O hale nasıl geliyor?

Stok akış diyagramları ile hal değişiminin özetlenmesi ve birkaç alıştırma önerisi:

 • Katı haldeki madde ve sıvı haldeki madde ısıtılıyor
 • Gaz haldeki madde ve sıvı haldeki madde soğutuluyor
 • Katı haldeki madde ısıtıtılıyor ve gaz hadeki madde soğutuluyor

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.3.4.2 Maddenin Hâlleri


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

İzmir

Sistem Düşüncesi araçları ve 8 metre ile İzmir tarihi

Uluslararası Bakalorya Organizasyonunun İlk Yıllar Programı (International Baccalaureate Primary Years Program – IB PYP) “Bulunduğumuz Yer ve Zaman” teması kapsamında geliştirilen bir etkinlik uygulama önerisi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Farklı Bakış Açıları, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.5.2 Yakın çevresindeki tarihî, doğal ve turistik yerleri fark eder.

HB.2.5.6 Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır.

HB.3.5.3 Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.

SB.4.2.2 Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. (Yakın çevresinde yer alan bir müze, cami, türbe, köprü, medrese, kervansaray gibi tarihî bir mekân gezisi ya da sözlü tarih veya yerel tarih çalışmaları yapılır.)

SB.5.2.2 Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.

SB.5.3.5 Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar.

SB.6.3.4 Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

İki Ayı Öyküsü

“A Splendid Friend, Indeed” ve “Şu Yaramaz Tavşanlar”

Okul öncesi için dostluk, birlikte zaman geçirme ile ilgili ki öykünün sistem düşüncesi araçaları ile çalışma önerisi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Birikme, Gecikmeler

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Catalina Foothills Okul Bölgesi - K-12 Sistem Düşüncesi - Dereceli Puanlama Anahtarı 2018

Waters Foundation tarafından Catalina Foothills Okul Bölgesi için 2011 yılında geliştirilmilş ve 2014, 2016 ve 2018 yıllarında güncellenmiş, çeşitli Sistem Düşünürü Alışkanlıklarının K-2 (okul öncesinden ilkokul 2.sınıfa kadar) beceri düzeylerini puanlamaya yönelik, gelişmeye yönelik (formatif, biçimlendirici) değerlendirme amacı ile hazırlanmış dereceli puanlama anahtarı (rubrik).


(Sistem düşüncesine sistem dinamikleri yaklaşımına göre bazı tartışmalı yönleri olsa da K-12 konusunda sistem düşüncesi konulu bir değerlendirme aracı olması nedeni ile, yararlanmak, uyarlayarak yararlanmak amacı ile kaynaklara eklenmiştir.)


Dereceli puanlama anahtarının İngilizce aslına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

MS Ofis ile Nedensel Döngü Diyagramı hazırlama

MS Powerpoint ile NDD

Nedensel Döngü Diyagramlarının MS Ofis programları ile nasıl hazırlanabileceği konusunda bir öneri.

Diyagramların MS Powerpoint veya MS Excel kullanılarak hazırlanmasını, daha sonra MS Word'e resim olarak yapıştırılmasını öneriyoruz. Bunun nedeni, MS Word içinde bulunan çizim araçları kullanıldığında, çiziglerin nesnelere (örneğin metin kutularına) bağlanamaması. Böyle olunca diyagramda herhangi bir değişiklik olduğunda tüm çzigileri yenden ayarlamak gerekiyor. Ancak diyagramlar MS Powerpoint veya MS Excel üzerinde hazırlanırsa böyle bir sorun olmuyor.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Karşılıklı Bağımlılıklar

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

The Rainbow Fish

Gökkuşağı Balığı

Uluslararası çok satan ödüllü bir kitap olan "The Rainbow Fish", çok değerli olduğunu düşündüğü varlıklarını paylaşarak arkadaş edinmeyi öğrenen bir balığın öyküsünü anlatıyor. Etkinlik önerisinde; sistem düşüncesi araçları kullanılarak mutluluk, arkadaş sayısı ve paylaşma gibi konuların çözümlemesi (analizi) yapılıyor.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Karşılıklı Bağımlılıklar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar

Desteklenen MEB Kazanımları:

OÖ.1.17 Neden-sonuç ilişkisi kurar.

OÖ.1.18 Zamanla ilgili kavramları açıklar.

OÖ.1.19 Problem durumlarına çözüm üretir.

OÖ.1.20 Nesne/sembollerle Grafik hazırlar.

T.1.1.5 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.6 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.1.1.7 Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T.1.1.8 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.1.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.1.4.1 Boyama ve çizgi çalışmaları yapar.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Yetkinlik Geliştirme Eğitimi - Denizköy 2019

Sistem Düşüncesi ve sistem dinamiği yaklaşımı

Sistem Düşüncesi Derneği, ESD Yetkinlik Geliştirme Eğtimleri kasamında, 17 Ağustos 2019 tarihinde Prof.Dr. Yaman Barlas tarafından, Denizköy / Çandarlı'da verilen "Sistem Düşüncesi ve Sistem Dinamiği Yöntemi" adlı eğitimin video kayıtları, sunum dosyası ve özeti

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sistemlerin Yapısı

Stok ve akışların kavramsal açıklaması

Sistem Düşüncesi çalışmalarında, temeli stok ve akışlara dayanan Sistem Dinamikleri yaklaşımını kullanıyoruz. "Priciples of Systems (Sistemlerin İlkeleri)" , Sistem Dinamikleri alanının kurucusu Jay Forrester tarafından 1968 yılında yazılan ve Sistem Dinamiklerinin temel ilkelerini, felsefesini, standartlarını anlatan temel bir kitap.

Bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz, oldukça kavramsal, 13 sayfalık yazı, kitabın 4.bölümü olan "Structure of Systems (Sistemlerin Yapısı)" adlı bölümün, kullanmakta olduğumuz terimler ve şekiller kullanılarak yapılan çeviri denemesi.
Kolay bir okuma olacağını sanmıyorum ama konu ile ilgili daha derin bilgi almak isteyenler için denemeye değer.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

En Temel Geri Besleme Döngüsü

Sistemin durumu (stok, eylemler (akışlar) ve ilişkiler

Donella Meadows'un 1977 yılında verdiği bir dersten nedensel döngülerle ilgili kısa bir alıntı. Videoda en temel nedensel döngü anlatılıyor; sistemin durumu ve durumu değiştirmek için, bu durumdan etkilenerek, alınan kararlar, yapılan eylemler.

Ayrıca döngünün stok-akış diyagramı karşılığını açıklamak amacı Sistem Düşüncesi Derneği tarafından hazırlanmış küçük bir görsel de var.

Dersin tamamının kaydını içeren "A Philosophical Look at System Dynamics" adlı videoya ulaşmak için buraya tıklayın.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kapsamlı Düşünme

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Kuvvet - Hareket

4.Sınıf Fen Bilgisi

Bu çalışma, 4. sınıf Fen Bilgisi dersinde ‘Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına yönelik çıkarımlarda bulunur’ kazanımı hedeflenerek Sistem Düşüncesi araçlarını kullanarak gerçekleştirilmiştir.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.4.3.1.1 Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

ESD Uygulayıcı Eğitimi (MEF 2019)

MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri alanında açılan Öğrenme Bilimleri Yüksek Lisans Programı kapsamında 1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 2 hafta boyunca toplam 40 saat verilen "Eğitimde Sistem Düşüncesi ve Sistem Dinamiği Yaklaşımı" dersinin günlere göre dokümanlarını (sunumlar, İngilizce-Türkçe okumalar, çalışma formları, vb.) içeren Google Drive klasörüne buradan ulaşabilirsiniz.

Her gün ile ilgili klasörün ilk dosyası (Günlük İzlence) o günün planı ve kullanılacak dokümanlara bağlantıları içeriyor.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Ver Elini

Duvarlar yerine köprüler yapmak

Zekice kurgulanmış bu son derece dokunaklı sessiz kitap, herkes el ele verdiğinde duvarların nasıl köprülere dönüşebileceğini gösteriyor. Bir zamanlar hayvanları ayıran tuğlalar, bu kez onları birleştiriyor.

Hiç metin barındırmadığı halde güçlü çizimleriyle kalpleri ısıtan Ver Elini, tüm canlıları sevgi ve barışla buluşturma hayaline okurlarını da ortak ediyor.

Kaynak, kitabın Zaman Boyuca Davranış, Stok-Akış Diyagramı ve Çıkarım Merdiveni araçları çözümlendiği, uygulaması yapılmış bir etkinlik planı içeriyor.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Karşılıklı Bağımlılıklar, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.5.4 Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder.

T.1.1.2 Duyduğu sesleri taklit eder.

T.1.1.4 Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.6 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.1.1.8 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.1.2.4 Konuşma stratejilerini uygular.

T.1.3.1 Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Milli Mücadele

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi

Bu çalışma, 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde ‘Milli Mücadele’nin önemini kavrar’ kazanımı hedeflenerek Sistem Düşüncesi araçlarını kullanarak gerçekleştirilmiştir.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim

Desteklenen MEB Kazanımları:

SB.4.2.4 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Matematik - Problem Örnekleri

Bu çalışmada, öğrencilerin, 3. ve 4. sınıf matematik dersinde;
- Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.
- Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
kazanımlarını elde edebilmeleri için sistem düşüncesi araçları kullanılarak somut ve kalıcı bir öğrenme oluşturulması amaçlanmıştır.


Problemler hazırlanırken ilgi uyandırılması amacıyla Türkçe dersinde okunan kitaplardaki temaya uygun sorular üretilmiştir. Aşağıdaki örnek problemler, ‘Güneşi Bile Tamir Eden Adam’, ‘Momo’nun Sarayı’ ve ‘Gürültücüler’ kitaplarının çalışmalarına eşlik etmek üzere hazırlanmıştır.

Desteklenen MEB Kazanımları:

M.4.1.2.1 En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

M.4.1.2.2 İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.

M.4.1.2.4 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.4.1.3.1 En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.

M.4.1.3.2 Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.

M.4.1.3.4 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
(a) Problem çözme etkinliklerinde en çok dört işlem gerektiren problemlere yer verilir.
(b) Problem kurma çalışmalarında ise en çok üç işlem gerektiren problemler ile çalışılır

M.4.1.4.1 Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar.

M.4.1.4.4 En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.

M.4.1.4.6 Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Çocuklar ve Tavşanlar Yeşil Sever

Bitkilerin büyümümesi ve çoğalması

Kocaman şehirde küçük bir çocuk olsan…
Masal bu ya, büyük apartmanların arasında küçücük bir evde yaşasan…
Pencereden gökyüzünü değiş binaları görsen…
Kuş cıvıltıları yerine araba sesleri duysan…

Ve bir gün bütün bunları değiştirebilmek için bir şansın olsa…

Zaman Boyunca Davranış Grafiği, Stok-Akış ve Nedensel Döngü Dşyagramları kullanarak bitkilerin büyümesi ve çoğalmasına neden olan temel etkenleri tarışabileceğiniz bir sessiz kitap öyküsü çözümlemesi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Buz Devri 2 - Erime Başlıyor

Eriyen buz duvarları ve sonuçları

2006'da yapılan animasyonda, bir vadide yaşayan hayvanların, buz devrinin sona ermesi ile erimeye başlayan buz duvarının oluşturacağı su baskınından kaçışı, çeşitli yan öykülerle birlikte anlatılıyor.

Sistem düşüncesi araçları ile zaman boyunca yükselen su, suyun seviye değişiminin hayvanların mutluluğuna etkisi inceleniyor. Suyun davranışına neden olan yapı, stok-akış diyagramı ile tartışılıyor. Ve son olarak da Ellie'nin keseli sıçan ve mamut olduğuna inanması ile ilgili çıkarımları çalışılıyor.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Zihinsel Modeller, Birikme

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Baş Aşağı Fareler

Fareler ve insan

Labor'un evinde çoğalıp duran farelerden rahatsız. Ama onlara zarar da vermek istemiyor. Çok yaratıcı bir çözüm buluyor.

Roald Dahl'ın kısa öyküsünün çeşitli sistem düşüncesi araçları ile çözümlenmesine yönelik bir etkinlk önerisi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Bağlantılar

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Poster Sunum Hazırlama Önerileri

Deneyim Paylaşım Sempozyumu için birkaç anımsatma

Poster sunum, önceki yıllarda yapılan sözlü sunumların sürekliliğini sağlamak için kullandığımız bir sunum biçimidir. Burada da amaç sistem düşüncesi yaklaşımının eğitim uygulamaları ile ilgili deneyiminizin paylaşımıdır.

Bir başarı öyküsü veya en iyi örnek olması gerekmiyor hatta olabildiğince bu izlenimi yaratmaktan kaçının.

Sistem düşüncesini sınıfınızda uygularken karşılaştığınız her türlü deneyim çok değerlidir. Başarısızlıklar, öğrenme olanakları yaratması nedeni ile başarılardan daha değerlidir. Bunları içtenlikle paylaşmanızı öneriyoruz...

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Sistemin Yapısı, Farklı Bakış Açıları, Zihinsel Modeller

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Nilda ve Vız Vız Arılar

Hayvan sevgisi ve doğa üzerine bir öykü daha

Nilda, bahçede oynamaya, bitkiler arasında vakit geçirmeye bayılıyor.
Hele ekili sebze ve meyvelerle ilgilenmek en sevdiği şeylerden.
Yalnız, çiçek açmış bitkileri onun kadar seven birileri daha var:
Vız vız arılar.
Nilda arılardan çok korkuyor, bahçesine gelmelerini asla istemiyor.
Ama bu bahçeye vız vız arıların da ihtiyacı var.
Peki ne yapacaklar, barışabilecekler mi?

Türkiye’de sistem düşüncesi yaklaşımı kullanılarak yazılmış ikinci öykü. (İlk öykü olan Şarkı Söyleyen Kurbağalar ile ilgili etkinlik önerisine buraya tıklayarak ulaşablirsiniz)

Bu öykü de okul öncesi öğretmeni ve Sistem Düşüncesi Derneği kurucularından Özlem Orçun tarafından yazılmıştır.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.6.1 Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.

HB.3.6.1 İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.

OÖ.3.4 Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

OÖ.3.5 Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

T.1.1.4 Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.5 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.9 Sözlü yönergeleri uygular.

T.1.3.16 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.2.1.7 Sözlü yönergeleri uygular.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Mamut Oyunu Modeli (Stella)

Basit bir nüfus modeli üzerinde denemeler yapmak

Modeli kullanarak mamut nüfusunun zaman boyunca davranışını izleyebilir, başlangış nüfusunu, doğrum ve ölüm oranlarını değiştirerek yeni davranışlar üretebilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Küre Isınırken

Sera gazı etkisi

Günümüzde, tüm insanlığı etkileyen en önemli sorunlardan biri de iklim değişikliği. İklim değişikliğine neden olan birçok etken var. Bu etkenlerin başında da sera gazları geliyor. Kinesitetik bir oyunla desteklenen etkinlik, atmosferdeki karbondioksit gazının davranışını örnek vererek sera gazı etkisini anlatıyor.

Öğrenciler iklim değişikliği ile ilgili bir kitap okuduktan sonra, önce merdevienleri hazırlıyor, penguenlerle ilgili görsel ve istatistiksel bilgiler ediniyorlar, oyun sonrasında zamman bpyunca davranış, nedensel döngü ve stok-akış diyagramları ile iklim değişikliği sorununa çözümler bulmaya çalışıyorlar.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler

Desteklenen MEB Kazanımları:

F.5.6.2.3 İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur.

F.8.6.3.3 Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Karbon Hesaplayıcısı

Okullar için karbon ayak izi hesaplama yardımcısı

Karbon hesaplayıcısı ile sınıfınızın bir yıl boyunca yapacağı sera gazı salımlarını hesaplayabilir, iklim değişikliği ve enerji konulu çalışmalarınızın etkilerini görebilirsiniz.

Dosya salt okunur olarak açılacaktır, Google hesabınız varsa, kendi Drive'ınızda bir kopyasını oluşturup çalışmaya başlayabilirsiniz. Google hesabınız yoksa (ve açmak istemiyorsanız) menüden "Farklı indir" seçeneği ile dosyanın bir kopyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

(Çalışma taslak halindedir, hesaplama dosyasında hatalar veya eksiklerle karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda "bilgi@sistemdunucesi.org" adresine bilgi verebilirseniz çok seviniriz.)

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Kaldıraç, Giderek Yaklaşma

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Hak, özgürlük ve sorumluluk

Temel değerler arası ilişkiler

Çıkarım merdivenleri ile başlayan, çıkarım merdivenlerinin sonuç bölümleri ile bir stok akış diyagramı hazırlanması ile devam eden, son olarak da stoktaki değişken ve diğer değişkenlerin ilişkilendirilmesi ile nedensel döngü diyagramı ile tamamlanan bir çalışma.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi 2.Ünite kazanımlarına yönelik hazırlanmıştır.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar

Desteklenen MEB Kazanımları:

Y.4.2 Hak, Özgürlük ve Sorumluluk


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Ayı Öyküsü

Hoşumuza giden şeyleri yapmak nasıl hoşumuza gitmeyen şeylere neden olur?

2016 yılı Akademi (Oscar) Ödüllerinde "En İyi Kısa Animasyon Film" kagegorisinde ödül almış olan "Bear Story" adlı filmin film içinde film bölümü. Bu bölüm mutlu sonla bitiyor. Filmin kendisi oldukça karamsar.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Küçük Fare ile Kırmızı Duvar

Kendimiz veya başkaları tarafından koyulan sınırlar

Korkularımızla yüzleşmeye, özgürlüğü keşfetmeye ve kendi içimizdeki değişimlere, bizim kontrolümüz dışında yaşanan değişimlere açık olmaya dair yazılmış, yalın, felsefi bir öykü.

Büyük Kırmızı Duvar hep oradaydı. Ama Küçük Fare’nin arkadaşları o duvarın neden orada olduğunu bilmiyordu. Duvarın ötesinde ne olduğunu da bilmiyorlardı. Tek bildiklerini duvardan çok ama çok korktuklarıydı. Ama Küçük Fare merak ediyordu.

Etkinlik önerisinde; önce zaman boyunca davranış sonra stok akış diyagramı kullanarak, korkunun korku, cesaretin cesaeti beslediğini gösteren bir nedensel döngüye ulaşılması planlanıyor.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

ESD Görselleri

Sunumlarda, etkinlik ve ders planlarında kullanılabilecek ESD görselleri (Stok-Akış Diyagramı, Çıkarım Merdiveni gibi sistem Düşüncesi Araçları için çeşitli şablonlar, Sistem Düşünürü Alışkanlıkları ile ilgili görseller, vb.)

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

ESD Dünya İklimi Oyunu Kolaylaştırıcı Eğitimi

Dünya İklimi Oyunu ve Sistem Düşüncesi

Eğitimin amacı, Dünya İklimi Oyununu oynamış kişilere oyunun sistem düşüncesi ile ilişkisini göstermek, oyunda kullanılan C-ROADS yazılımının temel aldığı dünya iklimi modelinin çok genel tanıtımını yapmak. Eğitim süresince katılımcılar özellikle karbon döngüsü konusunda kapsamlı bilgi ediniyor, nedensel döngü diyagramları kullanarak dünya ikliminin temel dinamiklerini buluyorlar.

(Dünya İklimi Oyununun oynanması için böyle bir eğitime gerek yok, Dünya İklimi Simülasyonu kaynağında bir Dünya İklimi Oyunu düzenlemek için gereken tüm bilgileri ve belgeleri bulabilirsiniz.)

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sistem Düşüncesi ile Tarih

İsimler, günler ve olaylardan çok daha fazlası

Tarih, sürekli yeni parçalar eklenen ve hiçbir zaman tamamlanmayacak olan büyük bir bulmacadır. Bulunan yeni bilgilerle, edinilen yeni bakış açıları ile bulmacanın boşluklarını doldurmaya çalışırız.

Ancak bir tarihçiyi heyecanlandıran tek tek parçalar değil geçmişle ilgili anlamlı bilgi sağlayan ilişkiler bütünüdür.

Sistem düşüncesi, nüfusun nasıl değiştiğini ve bu değişimde çevresel ve sosyal sistemlerin ne oranda etkili olduğunu ortaya çıkarmamıza yardımcı olur.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler

Desteklenen MEB Kazanımları:

TA.9.1.1 Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

TA.9.1.2 Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

1071'den itibaren Anadolu'da Türkler

1071'den 1923'e

1071 Malazgirt savaşından 1923 Cumhurityetin ilanına kadar geçen 852 yıl boyunca kurulan Türk devletlerinin ve beyliklerin büyüklüklerinin Zaman Boyunca Davranış Grafiklerini ve haritalarını içeren bir Google Sunum dosyası.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Öğrenme Kuramları

Yerleşik öğrenme kuramlarının kavramsal haritası

HoTEL (Holistic Approach to Technology Enhanced Learning) AB Projesi kapsamında Richard Millwood tarafından 30 Nisan 2013'te tasarlanmış olan harita zorunlu olarak tüm öğrenme kuramlarının küçültülmüş bir resmi olsa da kilit bilim dalları, kuramcıları, kavram ve değer dizilerini haritalamayı amaçlıyor.

Haritanın etkileşimli İngilizce aslına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Alışkanlık İlişkileri

Sistem Düşünür Alışkanlıkları ilişkilendirme denemesi

İlişki diyagramı okul öncesi öğretim programına destek amaçlı yapılan bir çalışmada kullanılmak üzere hazırlanmıştır, bir nedensel döngü diyagramı değildir. Sistem Düşünürü Alışkanlıkları arasında, nedenselliği de içeren, bir biçimde öncelik sonralık ilişkilerini ortaya çıkarma çabasının ürünüdür.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Şişede Kompost

Doğal (organik) malzemelerin ayrışmasını ve kompost haline gelmesini gözlemleyebileceğiniz bir etkinlik

Hava, su, kahverengi (bol karbomlu) ve yeşil (bol azotlu) doğal (organik) malzemeler uygun oranda bir araya geldiğinde, bakteri ve mantarları çeker, bu malzemelerle beslenmelerine neden olurlar. Beslenip çoğalmaları süreci boyunca karbondioksit, su ve ısı enerjisi çıkışı gerçekleşir. Bunun sonucunda sıcaklık artar ve malzeme miktarı azalır.

Öğrenciler bu değişimleri 6 hafta boyunca izlerler, kaydederler ve Zaman Boyunca Davranış Grafiklerine çizerek, tarışırlar

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Birikme, Gecikmeler

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.6.5 Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder.

HB.2.6.4 Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur.

HB.3.6.4 İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden örnekler verir.

HB.3.6.5 Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.

HB.3.6.6 Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye olan katkısına örnekler verir.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Splash!

Bol sulu bir oyun

Splash! yeni başlayanlar için tasarlanmış basit bir modelleme yazılımıdır. Sistem dinamiklerinin temel ilkeleri korunarak, akışkan fiziğinin benzetimi ile sistem dinamikleri, eğlenceli ve kolay kullanılabilir biçimde birleştirilmiştir.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin sistem dinamiklerini öğrenmeleri sırasında kullanılabilir.

Splash! tabletler ve taşınabilir telefonlar için tasarlanmıştır. Bu nedenle iOS ve Android işletim sistemlerini kullanan cihazlarda çalışabililir.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Ankara Savaşı - 1402

Fetret Devrini başlatan olay

28 Temmuz 1402 Cuma günü Ankara yakınlarında Çubuk ovasında Osmanlı Devleti ile Timur Hanlığı arasında yapılan savaşın Zaman Boyunca Davranış Grafiği ve Stok Akış Diyagramları ile çözümlenmesi.

Desteklenen MEB Kazanımları:

TA.10.2.1 1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Napolyon'un Rusya Seferi

Bugüne kadar çizilmiş en iyi istatistiksel grafik

Charles Joseph Minard'ın, 1869 yılında çizdiği, Napolyon'ın 422.000 kişilik Büyük Ordusunun Moskova seferi boyunca nasıl 10.000 kişiye kadar küçüldüğünü gösteren grafik. (Çizgi kalınlığı asker sayısı ile orantılıdır) Üstteki çizgi gidiş, alttaki çizgi dönüş yolunu göstermektedir. Sıcaklıkların bulunduğu tablo dönüş yolu boyunca ölçülen sıcaklıklardır.

Grafik iki boyutta altı çeşit bilgi vermektedir: Napolyon'un birliklerinin asker sayısı, alınan yol, sıcaklık, enlem ve boylam, yolculuğun yönü ve günlere göre ordunun nerede olduğu.

Benzer bir kayıp Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Sarkıkamış Harekatında da yaşanmıştır. Bu grafikten esinlenerek yapılan çalışmaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu kaynak MEB'nın herhangi bir öğretim programı kazanımı ile ilişkili değildir, Zaman Boyunca Davranış Grafiklerine farklı bir bakışı açısı kazandırması amacı ile hazırlanmıştır.

Grafiğin Fransızca orijinaline buraya tıklayarak, İngilizce çevirisine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

(Yale Üniversitesi'nde istatistik, bilgisayar ve veri görselleştirme konularında çalışan Prof. Edward Tufte "bugüne kadar çiziilmiş en iyi istatistiksel grafik olabilir" yorumunu yapmıştır.)

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Milli Mücadele - Grafikler

Kaybedilen ve Kazanılan Toprakların Zaman Boyunca Değişimi

30 Ekim 1918'de boğazların kontrolunun kabedilmesinden 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna kadar gerçekleşen olayların harita ve zaman boyunca davranış grafikleri kullanılarak gösterimi

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim

Desteklenen MEB Kazanımları:

SB.4.2.4 Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Tarihçe

Sistem Düşüncesinin ve Sistem Dinamiklerinin kısa tarihçesi

Tarihçe, Sistem Dinamikleri Derneği'nin "System Dynamics: 60 Years of Progress" adlı bilgi görselinden, SİSDİN web sayfasından ve Eğitimde Sistem Düşüncesi çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

"System Dynamics: 60 Years of Progress" bilgi görselinin Türkçe çevirisine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Buz Dağı ve Zaman Boyunca Davranış Grafiği

Eğitimde Sistem Düşüncesi Uygulayıcı Eğitiminde "Buz Dağı ve Zaman Boyunca Davraış Grafiği" araçlarının genel tantımında kullanılan video.

Zaman Boyunca Davranış posterinin pdf biçimli dosyasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Stok Akış Diyagramı

Eğitimde Sistem Düşüncesi Uygulayıcı Eğitiminde "Stok Akış Diyagramı" aracının genel tantımında kullanılan video.

Stoklar ve Akışlar posterinin pdf biçimli dosyasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Birikme

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Nedensel Döngü Diyagramı

Eğitimde Sistem Düşüncesi Uygulayıcı Eğitiminde "Nedensel Döngü Diyagramı" aracının genel tantımında kullanılan video.

Nedensel Döngüler posterinin pdf biçimli dosyasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Karşılıklı Bağımlılıklar

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Çıkarım Merdiveni

Eğitimde Sistem Düşüncesi Uygulayıcı Eğitiminde "Çıkarım Merdiveni" aracının genel tantımında kullanılan video.

Çıkarım Merdiveni posterinin pdf biçimli dosyasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zihinsel Modeller

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

ESD Uygulayıcı Eğitimi (2018)

ESD eğitimi almış ve uygulama deneyimi olan öğretmenler tarafından verilen "ESD Düzey 1 (Uygulayıcı) Eğitimi" boyunca kullanılan slayt, form ve yönergeler
Dikkat: Bu bağlantı ile ulaşılacak bilgiler güncel değildir, arşiv amaçlı tutulmaktadır. Kolaylaştırıcı öğretmenler tarafından, geri bildirimler ve deneyimler temel alınarak yeniden tasarlanan, eğitimin son biçimine, kaynaklarda "ESD Uygulayıcı Çalıştayı" araması yaparak ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

ESD Yetkinlik Geliştirme (Kolaylaştırıcılık) Eğitimi 1

ESD Yetkinlik Geliştirme Eğitimi 1, ESD Uygulayıcı Eğitimi almış, en az bir yıl uygulama deneyimi olan öğretmenlerin sistem düşüncesi konusunda yetkinliklerini geliştirmek amacı ile hazırlanmıştır. Bu nedenle ESD Yetkinlik Geliştirme Eğitimlerinin, ESD Uygulayıcı Eğtiimlerinden sonra alınmasını öneriyoruz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Kaynak Hazırlama Kılavuzu

ESD Etkinliği hazırlamak için bir başvuru kaynağı ve eğitim videosu

Kılavuz, ESD etkinliklerinin hazırlanmasında Google Drive ve ağırlıklı olarak Google Documents programlarının nasıl kullanılabileceğine yönelik birkaç kısa yol konusunda yardımcı olmak ve belgeler arası olabildiğince standartlaşma sağlayarak belgelerin anlaşılırlığını artırmak amacı ile hazırlanmıştır.

Kılavuzun her kaynak hazırlamada baştan sonra incelenmesi yerine gerektikçe başvurulacak bir kaynak olarak kullanılması öngürülmektedir.

Başlarken:
Sabırlı olun. Önemli olan hazırladığınız kaynağın içeriği. Zarf mazruftan önemli değil.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sıcak Kompost

Doğanın geri dönüşüm yöntemini öğrenmek

Organik maddelerin 3-4 hafta içinde ayrışmasının gözlenmesini ve bu süre boyunca yapılabilecek çeşitli etkinlikleri içeren bir program.

Öğrenciler, kompost yığını hazırlıyor, ayrışma boyunca yığının sıcaklığını ölçüyor, bu sıcaklığın değişimine neden olan sistemi öyküler, zaman boyunca davranış grafikleri, stok akış diyagramları ile inceliyorlar.

Amaçlanan düşünce değişikliği: Organik -bitkisel ve hayvansal- atıklar çöp değildir. Tam tersine, organik atıklar çok zengin bir toprağa dönüşebilir. Çöp, toprak kaybıdır (erozyon).

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.6.5 Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder.

HB.2.6.4 Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur.

HB.3.6.4 İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden örnekler verir.

HB.3.6.5 Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.

HB.3.6.6 Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye olan katkısına örnekler verir.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sistem Düşüncesi ve Eğitim Sorunlarıyla İlişkileri

Prof. Dr. Yaman Barlas'ın 10 Mart 2018 tarihinde Denizli PEV Okulları tarafından düzenlenen Eğitimde Sistem Düşüncesi Deneyim Paylaşım Sempozyumunun açılışında yaptığı konuşma

Emlak fiyatlarından, yayın hareketine, yüksek tansiyondan, çöken okullara, çok farklı gibi görünen olayların altında yatan yapının benzerliği,
sistemin yapısından kaynaklanan dinamik (zaman boyunca değişen) sorunların zorluğu,
sistem düşüncesinin okul öncesinden başlayarak eğitimin bir parçası olmasının getireceği iki önemli katkı,

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Çöp Kafalı Çocuk

Çevre kirliliği ve kurallar

Çocuğun biri yediği her şeyin kâğıdını, kutusunu, kabuklarını yerlere atarmış. Uzaylı çocuk onun, çöpleri çok sevdiği için sağa sola attığını sanmış ve çocuğa bir sürpriz hazırlamaya karar vermiş. Ama ne sürpriz!

Sistem düşüncesi araçları ile çöplerin (çevre kirliliğinin) artması ve azalmasının araştırılması.

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Şeker Ne Kadar Şeker?

İyi şeker, kötü şeker ve amaçlanmayan sonuçlar

MEB İlköğretim öğretim programlarında beslenme ile ilgili kazanımlara yönelik (Hayat Bilgisi dersi Dengeli Beslenme temel yaşam becerisi) yaklaşık üç haftalık etkinlikler dizisi. Sistem düşüncesi araçlarını kullanarak şekerin yararları ve zararları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.3.3 Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer.

HB.2.3.1 Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder.

HB.2.3.2 Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar.

HB.3.3.4 Vücudun gereksinimi olan besinleri yeterli miktarlarda, uygun zamanlarda ve dengeli bir şekilde tüketir.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Herkesin Bir İşi Var

Solucanların sincaplarla ne ilişkisi olabilir?


Bir sabah, annesi Küçük Kırmızı Sincap' a artık yiyeceğini kendisinin bulması gerektiğini söyler. Küçük Kırmızı Sincap, arkadaşı Tombul Sincap ile birlikte badem ve ceviz ağaçlarının dallarında minik bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında; ağaçkakan, solucan, bülbül ve Ayşe adlı küçük bir kızla tanışırlar.

Yolculuk sırasında sincapların öğrendikleri üzerinden bir İlişki Çemberi uygulaması

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Kalıp Yapılar

arketip, kök örnek, asıl numune

Kelime anlamıyla kalıp, şablon, kök örnek şeklinde ifade edilen arketipler gerçekte insan kültürünü oluşturan yapı taşlarıdır. İnsanlar uzun dönemler boyunca karşılaştığı benzer olayları bir süre sonra belli davranış kalıplarına oturtmuş ve bu kalıpları kuşaklar boyunca aktarmaya başlamıştır.

Derleme yazıda en sık karşılaşılan sistem kalıp yapıları, arketipleri (Tırmandırma, Başarılının Başarısı, Yükü kaydırmak, Geri tepen düzeltmeler, Ortak malların trajedisi, Eriyen hedefler) için tanım, örnek, sorulacak sorular, tuzak ve çıkış yolları konusunda bilgi veriliyor.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kapsamlı Düşünme, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Gecikmeler

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sunum Değerlendirme Önerileri

Deneyim Paylaşım Sempozyumu için birkaç anımsatma

ESD Deneyim Paylaşım Sempozumu sunumları için değerlendirmenin amacı seçmek değil, geri bildirimde bulunmaktır.

Sempozyum çok daha büyük bir sürecin küçük bir parçası. Sunum, ESD Uygulayıcı Eğitimi ile başlayan, etkinliklerin tasarlanması, uygulanması, danışmanların destekleri ile süren, sempozyum sonrasında da öğretmenlerin kolaylaştırıcı olma yoluna girdikleri ve hatta dernek üyesi oldukları, aslında hiç bitmemesi amaçlanan, bir sürecin parçası.

Bu nedenle değerlendirme, sunum temelinde deneyimlerin paylaşıldığı bir işbirliği ortamıdır.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Sistemin Yapısı, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Giderek Yaklaşma

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Fibonacci

Tavşan Problemi

1202 yılında Leonardo Fibonacci bugüne kadar matematik alanını en çok etkilemiş olan kitaplardan birini yazdı.

Liber Abaci basit aritmetik problemlerinden kesirlere, ticari hesaplamalara; birim çevirilerinden, kareköklere, küpköklere; binomlardan, geometriye kadar çeşitli konularda pek çok problem içermektedir.

Sonradan çok ünlü olan Fibonacci sayı dizilerinin anlatıldığı "tavşan problemi" de bu problemlerden biridir.

Etkinlik, Fibonacci dizilerinin (tavşan probleminin) stok-akış modeli ile nasıl tanımlanabileceği, geliştirilebileceği üzerine bir çalışmadır.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Ters Yüz

Kafamızın içindeki küçük sesler

2015 yılında Türkiye'de gösterime giren, 2016 yılında en iyi animasyon dalında Oscar alan, bilim danışmanlığını duygular konusunda uzman psikologların (UC Berkeley üniverisitesinden Prof. Dacher Keltner ve UCSF üniversitesinden Prof.Paul Ekman) yaptığı animasyon filminin sistem düşüncesi araçları ile çözümlenmesi için bir etkinlik taslağı.

Riley'nin çevresi olan ilişkilerinin zaman boyunca değişimi, bu değişime duyguların etkisi ve duyguların kendilerinde gerçekleşen değişim.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Farklı Bakış Açıları, Zihinsel Modeller, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Yıldızlı Gece

Çıkaırm Merdiveni ile resim çözümleme

Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un en tanınmış resimlerinden olan Yıldızlı Gece resminde neler görüyorum, neler düşünüyorum ve bunlar bana neler hissettiriyor sorularını sorarak Çıkarım Merdiveninin basamaklarını tırmanan bir etkinlik önerisi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Farklı Bakış Açıları, Zihinsel Modeller

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Nüfus

Yastık altı hesabından Göçlere

Matematik ve Sosyal Bilgiler 7.Sınıf konularına göre hazırlanmış bir etkinlik.

Matematik dersinde; sayılar ve işlemler (oran orantı, yüzdeler), cebir (eşitlik, denklem, sayı örüntüleri) ve veri işleme (çizgi grafik) öğrenme alanlarına,
Sosya Bilgiler dersinde; insanlar, yerler ve çevreler (Türkiye'de nüfus ve göç) öğrenme alanına yönelik uygulamalar içerir.

Dört aşamadan oluşan etkinlik boyunca, Stella adlı simülasyon programının kullanılmaktadır.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kapsamlı Düşünme, Birikme

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Kanatsız Arı Mu

"Hayatın renkli gökyüzünde süzülmek için kanatlara ihtiyacımız var mı?"

"Neşeli vızıltıların eksik olmadığı kovan o gün çok sessizdi. Bir mektup almıştı arılar. Mektuba göre, kanatları olmayan işçi arı kovandan gönderilecekti. Bu, çok sevdikleri, gülümseyişine bayıldıkları arkadaşları Mu'ya veda edecekleri anlamına geliyordu. Ama Kraliçe'yi ikna edebilirlerdi..."

Stok akış diyagramı ve Çıkarım Merdiveni ile kurallar üzerine bir etkinlik taslağı.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.1.2 Kendisiyle akranları arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt eder.

HB.1.1.2 Kendisiyle akranları arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt eder.

T.3.1.11 Sözlü yönergeleri uygular.

T.3.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.3.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.

T.3.3.11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.3.3.13 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.3.3.24 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.3.3.28 Tablo ve Grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

T.4.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.4.1.3 Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.

T.4.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.4.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.19 Metinle ilgili sorular sorar.

T.4.3.25 Yönergeleri kavrar.

T.4.3.27 Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.

T.4.3.28 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.4.3.34 Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.37 Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder.

T.4.4.14 Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, Grafik ve görseller kullanır.

T.4.4.6 Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.

T4.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

5 Çocuk 5 İstanbul

Bir fes, bir ayna, bir para, bir çömlek ve bir toka ile kısa İstanbul tarihi

Günümüzün İstanbul’unun kalabalık semtlerinden birinde yaşayan Mert,

Osmanlı Sultanı’nın düzenlediği şenlikleri izlemek için sabırsızlanan Hamdi,

Hipodrom’da düzenlenen yarışları ailesiyle birlikte izlemeye giden Helen,

Bization döneminde balıkçılık yapan dedesine yardım eden Milya,

İstanbul’un tarihöncesi bir mağarasında yaşayan kemik tokalı kız,

Yaşam zorluğunun zaman boyunca davranış grafiği ve stok-akış diyagramı ve insan uygarlığını geliştiren nedensel bir döngü

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Varsayımlar

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.3.2.8 İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesinin bütçesini korumaya özen gösterir.


Ortak Malların Trajedisi (Türkçe seslendirme)

Aşırı avlanma, süper mikroplar ve küresel ısınmanın nedeni aynı şey olabilir mi?

1968 yılında Garrett Hardin adında bir çevre bilimci aşırı nüfus konusunda bilimsel bir yazı yazdı. Yazısı, tarihin en büyük sorunlarına neden olan insan davranış örüntülerini anlatıyordu.

TEDEd videosu, ortak malların trajedisi adını verdiği, bir sistem arketipi de olan, bu davranış örüntülerini anlatıyor.

Videonun Türkçe alt yazılı biçimi için buraya tıklayın.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kapsamlı Düşünme, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.3.6.5 Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Nedensel Döngülerle Etik

Doğru davranış niçin önemlidir?

Hoşgörü, hak, adalet, sevgi, saygı, özzgürlük, sorumluluk, dürüstlük, cesaret, cömertlik gibi değerleri içeren davranışların sorunlarımızı çözme biçimi konusunda bir nedensel döngü denemesi.

Sunumda kullanılan nedensel döngü yapısı, etik ile ilgili yapılacak, öykü incelemesi gibi çalışmalarda kullanılabilir.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Gecikmeler

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sözlü Sunum Hazırlama Önerileri

Deneyim Paylaşım Sempozyumu için birkaç anımsatma

Sunumun amacı sistem düşüncesi yaklaşımının eğitim uygulamaları ile ilgili deneyiminizin paylaşımıdır.

Bir başarı öyküsü veya en iyi örnek olması gerekmiyor hatta olabildiğince bu izlenimi yaratmaktan kaçının.

Sistem düşüncesini sınıfınızda uygularken karşılaştığınız her türlü deneyim çok değerlidir. Başarısızlıklar, öğrenme olanakları yaratması nedeni ile başarılardan daha değerlidir. Bunları içtenlikle paylaşmanızı öneriyoruz...

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Sistemin Yapısı, Farklı Bakış Açıları, Zihinsel Modeller

Sistem yaklaşımı nedir?

...neye yarar, nasıl uygulanır?

Boğaziçi Üniversitesi’nin bilimsel merak, özgür düşünce ve yaratıcı fikirlerin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla başlattığı “Açık Ders” seminer dizisi kapsamında Prof.Dr.Yaman Barlas'ın "Sistem yaklaşımı nedir, neye yarar, nasıl uygulanır?" başlıklı konuşması.

Sistem dinamikleri konusunda, Türkiye'deki en yetkin, dünyada önde gelen kişilerden biri olan Prof.Dr.Yaman'ın anlaşılır bir dille, yaşamdan örneklerle, teknik ayrıntılara girmeden, sistem düşüncesinin tanıtımını yaptığı bir konuşma.

Sistem düşüncesinin ne olduğunu, neden gerektiğini, felsefesini öğrenmek için, bir saatten fazla süren bu konuşmaya, zaman ayırmanızı öneriyoruz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Nefes Al, Kilo Ver

“Solunum yaparak kilo verebilir miyiz?” veya “Nefes alıp verdiğimizde beden ağırlığımızda değişiklik olur mu?”

Ortaokul matematik problemlerinde stok-akış diyagramlarının kullanımına bir örnek.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Işıkları Seven Böcek

Bir böceğin öğrenerek büyüme öyküsü

Kırlarda dolaşan adı sanı belli olmayan küçük bir böcek varmış. Bu böcek ışıklara tutkunmuş. Mum ışığından elektrik lambasına, deniz fenerinden ay ışığına parıldayan her şeyi sever, onlara ulaşmak istermiş. Bu çabası sırasında elektriğin gücünü bile öğrenmiş. Ama ne var ki her zaman gezemiyormuş. Bir de kendi feneri olsa her gece gezebilecek, gezip görecek, görüp neler öğrenecekmiş.

Zaman boyunca davranış grafikleri ve stok-akış diyagramları kullanarak bilgiyi, öğrenmeyi ve unutmayı tartışan bir etkinlik.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim

Desteklenen MEB Kazanımları:

T.3.1.11 Sözlü yönergeleri uygular.

T.3.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.3.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.

T.3.3.11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.3.3.13 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.3.3.24 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.3.3.28 Tablo ve Grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

T.4.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.4.1.3 Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.

T.4.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.4.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.19 Metinle ilgili sorular sorar.

T.4.3.25 Yönergeleri kavrar.

T.4.3.27 Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.

T.4.3.28 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.4.3.34 Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.37 Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder.

T.4.4.14 Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, Grafik ve görseller kullanır.

T.4.4.6 Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.

T4.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Şarkı Söyleyen Kurbağalar

Hayvan sevgisi ve doğa üzerine bir öykü

Bu kurbağalar hiç susmuyor!
Gün boyunca durmadan şarkı söylüyorlar.
Vırak da vırak!
Peki bu kadar seste biz nasıl uyuyacağız?
Kurbağalarla konuşmanın vakti geldi.

Türkiye’de sistem düşüncesi yaklaşımı kullanılarak yazılmış olan ilk öykü.
Öykü, okul öncesi öğretmeni ve Sistem Düşüncesi Derneği kurucularından Özlem Orçun tarafından yazılmıştır.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.6.1 Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.

HB.3.6.1 İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.

OÖ.3.4 Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

OÖ.3.5 Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

T.1.1.4 Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.5 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.9 Sözlü yönergeleri uygular.

T.1.3.16 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.2.1.7 Sözlü yönergeleri uygular.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Tostoraman (veya Yayazula)

"Farenin biri ormanın kuytusunda gezmeye çıktı. Fareciği gören tilkinin karnı acıktı.“

Ormanın kuytusunda ilerle ve gör neler oluyor cin gibi bir fare karşılaşınca baykuşla, yılanla, bir de aç Tostoraman’la...

İngiltere’de resimli çocuk kitapları kategorisinde pek çok ödül alan, şimdiye dek 32 dile çevrilen ve 5 milyonluk satış rakamına ulaşan Tostoraman öyküsünün analizinde sistem düşüncesi araçlarının kullanılmasına yönelik bir taslak.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Zihinsel Modeller, Kaldıraç

Desteklenen MEB Kazanımları:

OÖ.1.1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

OÖ.1.17 Neden-sonuç ilişkisi kurar.

OÖ.1.18 Zamanla ilgili kavramları açıklar.

OÖ.1.19 Problem durumlarına çözüm üretir.

OÖ.1.2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

OÖ.1.3 Algıladıklarını hatırlar.

OÖ.2.10 Görsel materyalleri okur.

OÖ.2.11 Okuma farkındalığı gösterir.

OÖ.2.12 Yazı farkındalığı gösterir.

OÖ.2.7 Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

OÖ.2.8 Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

T.1.1.4 Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.5 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.6 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.1.1.8 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.1.1.9 Sözlü yönergeleri uygular.

T.1.3.12 Okuma stratejilerini uygular.

T.1.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.15 Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.16 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.1.3.17 Metnin konusunu belirler.

T.2.1.3 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.2.1.5 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.2.1.7 Sözlü yönergeleri uygular.

T.2.3.10 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.11 Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.2.3.14 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.6 Okuma stratejilerini uygular.

T.3.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sonuç - Çıkarım Merdiveni

Zihinsel Modeller düzeyinde Kaldıraç Noktaları için bir araç

Waters Foundation eğitiminde geçen Çıkarım Merdiveni ile Evrim Çalkavur'un eğitiminde geçen Düşünce Oluşturma (Sonuç Çıkarma) Merdiveni araçlarının birleştirilmesi ile oluşturulan bir Zihinsel Model görselleştirme aracı (taslağı)

Çıkarım Merdiveni ile ilgili bir video için buraya, Düşünce Oluşturma Merdiveni uygulaması ile ilgili ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Bağlantılar, Varsayımlar

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Loraks

Grafiklerle değişimi çalışmak

Loraks (İngilizce özgün adıyla The Lorax), Dr. Seuss'un aynı isimli çocuk kitabından uyarlanan, müzikal fantastik komedi türündeki, 2012 yapımı ABD animasyon filmi.

Filmi izledikten sonra öğrenciler öykü boyunca gerçekleşen olayları grafiklerle gösterirler. Basit sorular sorarak öykünün karmaşık ana konusunu kavramaya çalışırlar. İşletmelerin ve doğal kaynakların gereksinimlerinin nasıl birbirleri ile çelişebileceği konusunda düşünürler.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Kapsamlı Düşünme

Desteklenen MEB Kazanımları:

T.1.1.4 Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.5 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.6 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.1.1.8 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.1.1.9 Sözlü yönergeleri uygular.

T.1.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.2.1.3 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.2.1.5 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.2.1.7 Sözlü yönergeleri uygular.

T.2.3.10 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.11 Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.2.3.14 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

T.3.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Evrim Çalkavur eğitim notları - Düşünsel Modeller

Beşinci Disiplin, Peter Senge'nin 1990 yılında yazdığı ve "öğrenen organizasyon" kavramını kapsamlı biçimde tanıttığı kitap. Kitaptaki "beşinci disiplin", sistem düşüncesi (diğer dört disiplin (düşünsel modeller, kişisel ustalık, paylaşılan vizyon ve takım halinde öğrenme).

Öğrenen Organizasyon Topluluğu Derneğinden Evrim Çalkavur'un öğrenen organizasyonlar ile ilgili ESD Uygulayıcı Eğitimi Kolaylaştırıcılarına uygulamakta olduğu eğitim dizisinin notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Sistemin Yapısı, Zihinsel Modeller

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Düşünmeyi Yeniden Düşünmek

Çıkarım Merdiveni nasıl çalışır? (Türkçe seslendirme)

Her gün insanlarla karşılaşıyor ve etkileşimlerimiz üzerinden çevremizdeki dünya ile ilgili çıkarımlarda bulunuyor ve inançlar geliştiriyoruz. Videoda, bu süreci görselleştirmekte kullanılan bir yöntem olan "Çıkarım Merdiveni"nin tanıtımı yapılıyor.

Videonun orijinaline buraya tıklayarak, Türkçe alt yazılı sürümüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zihinsel Modeller

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.2.1.2 Bireysel farklılıklara saygı duyar.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Elmalar Nereye Gider?

K-2 düzeyinde uygulanabilecek bu etkinlik, bir kızın madde döngülerini öğrenme öyküsü.

İdil, doğanın nasıl çalıştığını gördükten sonra geri dönüşümü yeniden keşfediyor.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kapsamlı Düşünme, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.2.6.1 Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Sistem Yaklaşımı Örneği

"Sürekli İyileştirmenin Ötesinde" (Türkçe altyazılı)

Sistem düşüncesi, yönetim bilimi ve yöneylem konularının öncülerinden Prof.Russell Ackoff'un 1994 yılında sistem düşüncesi bakış açısı ile iyileştirme çalışmalarını değerlendirdiği bir konuşması.

Somut, kolay anlaşılır örneklerle sistem yaklaşımını anlatıyor ve bir sistem düşünürüne yakışır biçimde konuşmasını (pek sezgisel olmayan bir sonuçla) bitiyor.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Sistemin Yapısı

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Dünya Enerjisi Simülasyonu

Dünya Enerjisi Simülasyonu, Dünya İklimi Simülasyonunun tamamlayıcısıdır.

Aralarında temel fark; Dünya İklimi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve bölgesel bloklar (Avrupa birliği ve gelişmekte olan ülkeler vb) gibi jeopolitik varlıkların iklime etkisine odaklanırken, Dünya Enerjisi, toprak-tarım ve enerji arz kaynakları gibi sektörlerin iklime etkisine odaklanır.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Varsayımlar, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

ESD Uygulayıcı Eğitimi (2016-2017)

ESD eğitimi almış ve uygulama deneyimi olan öğretmenler tarafından veirlen "ESD Düzey 1 (Uygulayıcı) Eğitimi" boyunca kullanılan slayt, form ve yönergeler

Dikkat: Bu bağlantı ile ulaşılacak bilgiler güncel değildir, arşiv amaçlı tutulmaktadır. Kolaylaştırıcı öğretmenler tarafından, geri bildirimler ve deneyimler temel alınarak yeniden tasarlanan, eğitimin son biçimine, kaynaklarda "ESD Uygulayıcı Çalıştayı" araması yaparak ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Doğanın Uyumu

Doğa'nın geri beslemesi neye benzer ve dünyanımızın esnekliğini nasıl sağlar?

Ekosistemlerde sık görülen pekiştirici ve dengeleyici geri besleme döngülerini, bu döngülerin bir araya gelerek nasıl kendilerine özgün bir müzik yarattığını anlatan Türkçe alt yazılı bir TEDEd videosu.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar

Bir Dağ Gibi Düşünmek

Kurtlar, geyikler ve ağaçlar

İlk çevrecilerden Aldo Leopold'un ünlü kitabı "Bir Kum Yöresi Almanağı" kitabından bir yazının nedensel döngü diyagramları ile değerlendirilmesi.

Ekosistemin tüm unsurlarının birbirleri ile sıkı ilişkisin görüp takdir etmek anlamındaki "Bir Dağ Gibi Düşünmek" ifadesi Aldo Leopold'a ait olup bu ifadeyi ilk kez Bir Kum Yöresi Almanağı'nda kullanmıştır.

Aldo Leopold'un modern çevreciliğie etkisinin ele alındığı ve 2011 yılında gösterime giren belgesel "Green Fire" (Yeşil Alev) Bir Dağ Gibi Düşünmek yazısı üzerine kurgulanmıştır.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.2.6.1 Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır.

T.3.1.11 Sözlü yönergeleri uygular.

T.3.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.3.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.

T.3.3.11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.3.3.13 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.3.3.24 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.3.3.28 Tablo ve Grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

T.4.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.4.1.3 Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.

T.4.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.4.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.19 Metinle ilgili sorular sorar.

T.4.3.25 Yönergeleri kavrar.

T.4.3.27 Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.

T.4.3.28 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.4.3.34 Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.37 Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder.

T.4.4.14 Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, Grafik ve görseller kullanır.

T.4.4.6 Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.

T4.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.


Sistem nedir?

Okul öncesi için sistem kavramının tanıtımı

Bir okul öncesi öğretmeninin sistem tanıtımı ile ilgili blog yazısı.
Yazının İngilizce orijinaline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Yazının alındığı blog (Tricky Kids Math) için buraya tıklayın.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Sistemin Yapısı

Dengeleyici Döngü Örneği

Dünyanın en yararsız makinesi

Makine, yapay zeka konusunun öncülerinden Marvin Minsky tarafından, 1952 yılında Bell Laboratuvarlarında öğrenciyken icat edilmiştir. Makinenin diğer adı "Beni Rahat Bırak".

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Karşılıklı Bağımlılıklar

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları

Harry Potter'ın 7'nci kitap boyunca mutluluğu

Vermont Üniversitesi Karmaşık Sistemler bölümü Sayısal Öykü Laboratuarı, öykü içinde geçen kelimelere göre kahramanın mutluluğunun zaman boyunca davranışını grafiğini çiziyor.
Harry Potter serisinin diğer kitapları ve pek çok klasik kitap için benzer zaman boyunca davranış grafiklerini görmek için buraya tıklayın.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim

SD Alışkanlıkları (çocuklar için)

Bir "Sistem Düşünürünün Alışkanları" uyarlaması

HelloRuby tarafından yapılan bir çalışma, sevimli çizimler ve çok daha basit bir dil kullanarak sistem düşüncesi alışkanlıklarını tanıtıyor.
Çalışmanın İngilizce orijinaline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Waters Foundation'ın "Sistem Düşünürünün Alışkanlıkları"na İngilizce için buraya, Türkçe için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim

Metro ile Göztepe’den Konak’a (1.Sınıflar için)

Zaman boyunca davranış ve stok-akış diyagramlrı ile toplama çıkarma

"Metro ile Göztepe’den Konak’a" adlı uygulama önerisinin, durak durak ayrılarak 1.sınıflara uyarlanmış halidir.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

M.1.1.2.6 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.1.1.3.2 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

M.1.1.3.4 Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.2.1.2.5 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.2.1.3.4 Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.

M.2.1.3.6 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.3.1.2.6 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.3.1.3.4 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.

M.3.4.1.2 Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya Grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.

M.3.4.1.3 En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler.

M.4.1.2.4 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.4.3.1.4 Uzunluk ölçü birimlerinin kullanıldığı en çok üç işlem gerektiren problemleri çözer.

M.4.3.5.2 Zaman ölçü birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.

M.4.3.6.5 Ton, kilogram, gram ve milligram ile ilgili problemleri çözer. Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

M.4.4.1.3 Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır.

M.4.4.1.4 Sütun grafiği, tablo ve diğer Grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer.


DÖNGÜSEL

Nedensel Döngü Diyagramı hazırlamak için bir araç

Döngüsel'i kullanarak kolayca döngü çizebilir, çalıştırabilir ve paylaşabilirsiniz. İyi modellemeler!..

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar

Öykülerin Biçimleri

Kurt Vonnegut zaman boyunca davranış grafiği kullanıyor
Çağdaş Amerikan yazarlarından Kurt Vonnegut öykülerin biçimini anlatıyor. 1985'de verdiği dersten bir bölüm. (Türkçe alt yazılı)

Öykülerin Biçimi adlı bilgi görseline (infografik) buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Aynı konunun 2004'te daha kapsamlı (17 dakika) anlatıldığı konuşmanın Türkçe alt yazılı videosuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim

Birinci Dünya Savaşı

Dünya Savaşı, Büyük Savaş, Harb-i Umumi, Seferberlik, Bütün Savaşları Bitirecek Savaş

Sistem Düşüncesi araçları ile;

 • Savaşın temel nedeni
 • Cepheler - Çatışmalar
  • Çanakkale
  • Sarıkamış
 • Savaşın sonuçları

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme

Av - Avcı

Bu ders, öğrencilerin, bir ekosistem içindeki iki hayvan popülasyonunun (kurtlar ve geyikler) karşılıklı ilişkilerini keşfetmelerini sağlar. Simülasyondaki hayvanlardan biri avcıdır. Diğeri ise av. Karşılıklı ilişkiye girip birbirlerini etkiledikçe popülasyonları zaman boyunca artar ve azalır (salınır, dalgalanır).


Etkinlik Creative Learning Exchange tarafından hazırlanan "Yabanda İnişler ve Çıkışlar - Av Avcı (Up and Down in the Wild: Predator and Prey" etkinliğinin güncellenmiş ve birleştirilmiş bir uyarlamasıdır.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.6.1 Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.

HB.3.6.1 İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.


Faraday'ın Mumu

Mum yanarken ne yanar? Parafin mi? Fitil mi?
Bir Mumun Kimyasal Tarihi (The Chemical History of a Candle), Michael Faraday tarafından 1848 yılında Royal Institution'da alevin kimyası ve fiziği konusunda verilen altı derslik serinin başlığıdır. Bu altı ders, Faraday tarafından başlatılan ve günümümzde de aynı yerde aynı biçimde sürdürülen, gençler için Noel dersleri adlı serinin bir parçasıdır.
Etkinlik, bu derslerden ve benzer kaynaklardan esinlenerek, maddenin ile ilgili ünitelere destek olması amacı ile hazırlanmıştır.
Yanan bir mum ve bilimsel içgörü

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme

Ne kadar çok hayvan!

Öğrenciler, evlerindeki evcil hayvanlar, kuşlar, çevrelerindeki vahşi hayatın içinde hayvanları sürekli görürler. Bu ders, öğrencilerin, popülasyonların zaman boyunca nasıl azalıp arttığını keşfetmelerini sağlar.


Etkinlik Creative Learning Exchange tarafından hazırlanan "Çok Fazla Hayvan (Too Many Animals)" etkinliğinin güncellenmiş ve birleştirilmiş bir uyarlamasıdır.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Kapsamlı Düşünme, Birikme, Gecikmeler

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.6.1 Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.


Kompost

Doğanın geri dönüşüm sistemi
Bitki köklerinin çevresinde bulunan toprağın 1 gramında 10 milyara yakın küçük canlı yaşar...

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Varsayımlar, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.3.6.5 Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.


İzmir'in Nüfus Değişimi

İzmir'de 1927 yılında 190.000 kişi yaşıyordu. Şimdi daha fazla...
Bir stoklu nüfus modeli üzerinden, çeşitli oranların kullanımı ile nüfus değişiminin öngörülmesi ve nedenleri için tartışma ortamı hazırlamaya yönelik bir simülasyon modeli.
Sosyal Bilgiler dersi kazanımları: 5.Sınıf - Bölgemizi Tanıyalım: Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafî özellikleri ilişkilendirir. 6.Sınıf - Ülkemşz ve Dünya: Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 7.Sınıf - Ülkemizde Nüfus: Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır. Matematik dersi kazanımları: 6.Sınıf - Oran: Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler; Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 7.Sınıf - Oran ve Orntı: Gerçek yaşam durumlarını, tabloları veya doğru grafiklerini inceleyerek iki çok- luğun orantılı olup olmadığına karar verir; Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi tablo veya denklem olarak ifade eder; Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.5.1 Yaşadığı yeri bilir.

HB.1.5.4 Ülkemizde, farklı kültürlerden insanlarla bir arada yaşadığını fark eder.


Damlama Oranı

PISA 2012 Esas Matematik Uygulama Soruları
Bazı ilaç ve sıvıları hastalara nakletmek üzere serum kullanılmaktadır. Hemşirelerin serum için D ile gösterilen damlama oranını, yani bir dakikada düşen damla sayısını hesaplamaları gerekmektedir...
Sorunun altında yatan stok-akış yapısını gösteren bir simülasyon.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Bağlantılar, Birikme

Konum - Hız İlişkisi

Konum ve Hız birer stok olarak tanımlanabilir.
Hızın konumu nasıl değiştirdiğini gösteren bir simülasyon.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Bağlantılar, Birikme

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin

demek hakkınızda bildiğimiz her şey yanlışmış
"Ejderhanı Nasıl Eğitirsin", DreamWorks Animation tarafından, aynı adı taşıyan kitaptan uyarlanarak 2010 yılında yayınlanan fantastik bir film. Filmde, Hıçkıdık adlı genç bir Viking'in efsanevi Viking dünyasında kabilesinin ejderha avcısı olma geleneğine uyma(ma) çabası anlatılıyor.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Bağlantılar, Zihinsel Modeller

Desteklenen MEB Kazanımları:

T.3.1.11 Sözlü yönergeleri uygular.

T.3.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.3.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.

T.3.3.11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.3.3.13 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.3.3.24 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.3.3.28 Tablo ve Grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

T.4.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.4.1.3 Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.

T.4.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.4.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.19 Metinle ilgili sorular sorar.

T.4.3.25 Yönergeleri kavrar.

T.4.3.27 Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.

T.4.3.28 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.4.3.34 Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.37 Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder.

T.4.4.14 Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, Grafik ve görseller kullanır.

T.4.4.6 Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.

T4.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.


Çirkin Ördek Yavrusu

Bireysel farklılıklara saygı duy(ma)mak
Çirkin Ördek Yavrusu kimsenin onu istemediğini, çünkü çok çirkin olduğunu düşünüyordu. Bir gün ailesinin yanından ayrıldı ve dünyayı keşfetmek için yola koyuldu. Yol zorluydu, ama cesur ördek yavrusu umduğundan daha başarılı olacaktı.
İlk defa 11 Kasım 1843 tarihinde, Danimarkalı şair ve yazar Hans Christian Andersen tarafından yazılmış üç farklı hikâye ile birlikte Kopenhag, Danimarka'da yayınlanmış ve daha sonra pek çok defa opera, müzikal ve animasyon filmlere uyarlanmış, edebi masalın sistem düşüncesi araçları ile incelenmesi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Karşılıklı Bağımlılıklar, Farklı Bakış Açıları, Zihinsel Modeller, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.1.2 Kendisiyle akranları arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt eder.

HB.1.1.2 Kendisiyle akranları arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt eder.

OÖ.1.1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

OÖ.1.17 Neden-sonuç ilişkisi kurar.

OÖ.1.18 Zamanla ilgili kavramları açıklar.

OÖ.1.19 Problem durumlarına çözüm üretir.

OÖ.1.2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

OÖ.1.3 Algıladıklarını hatırlar.

OÖ.2.10 Görsel materyalleri okur.

OÖ.2.11 Okuma farkındalığı gösterir.

OÖ.2.12 Yazı farkındalığı gösterir.

OÖ.2.7 Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

OÖ.2.8 Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

OÖ.3.4 Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

OÖ.3.5 Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

OÖ.3.8 Farklılıklara saygı gösterir.

T.1.1.4 Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.5 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.6 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.1.1.8 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.1.1.9 Sözlü yönergeleri uygular.

T.1.3.12 Okuma stratejilerini uygular.

T.1.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.15 Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.16 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.1.3.17 Metnin konusunu belirler.

T.2.1.3 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.2.1.5 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.2.1.7 Sözlü yönergeleri uygular.

T.2.3.10 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.11 Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.2.3.14 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.6 Okuma stratejilerini uygular.

T.3.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.


Reklam 2

Ev işler, çalışan kadın, eşi, çocuğu, babası ve bir mektup.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Zihinsel Modeller, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.2.2 Aile hayatının önemini kavrar.

HB.1.2.2 Aile hayatının önemini kavrar.

HB.3.2.4 Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.


Tavşan ve Kaplumbağa

2500 yıllık bir masalın sistem düşüncesi araçları ile incelenmesi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Varsayımlar, Zihinsel Modeller, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar

Desteklenen MEB Kazanımları:

OÖ.1.1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

OÖ.1.17 Neden-sonuç ilişkisi kurar.

OÖ.1.18 Zamanla ilgili kavramları açıklar.

OÖ.1.19 Problem durumlarına çözüm üretir.

OÖ.1.2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

OÖ.1.3 Algıladıklarını hatırlar.

OÖ.2.10 Görsel materyalleri okur.

OÖ.2.11 Okuma farkındalığı gösterir.

OÖ.2.12 Yazı farkındalığı gösterir.

OÖ.2.7 Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

OÖ.2.8 Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

T.1.1.4 Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.5 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.6 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.1.1.8 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.1.1.9 Sözlü yönergeleri uygular.

T.1.3.12 Okuma stratejilerini uygular.

T.1.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.15 Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.16 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.1.3.17 Metnin konusunu belirler.

T.2.1.3 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.2.1.5 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.2.1.7 Sözlü yönergeleri uygular.

T.2.3.10 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.11 Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.2.3.14 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.6 Okuma stratejilerini uygular.

T.3.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.


Küçük Kara Balık

Kış ortasında bir akşam vaktiydi. Denizin en derin yerinde, yaşlı mı yaşlı bir balık nine sayıları on iki bini bulan çocuklarıyla torunlarını çevresine toplamış, onlara bir masal anlatıyordu: "Bir varmış, bir yokmuş. Bir derede annesiyle birlikte yaşayan bir Küçük Kara Balık varmış..."

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Zihinsel Modeller, Birikme

Reklamlar 1

Bir elektrikli süpürge reklamının düşündürdükleri
Baba, çocuk ve hatta kedi bile evin temizlik düzeyini azaltıyor. Anne, elektrikli süpürgesinin yardımı ile evin temizliğini, düzenini sağlıyor. Durumun zaman boyunca davranış ve stok-akış diyagramları ile gösterilmesini ve bu duruma neden olan davranışların çıkaırm merdivenleri ile incelenmesini içeren bir etkinlik.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Zihinsel Modeller, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.2.2 Aile hayatının önemini kavrar.


Yüzyüz

“Biz”ken bir başkayız!
Yüzyüz, derin suların, küçük kırmızı balıkların siyah kardeşidir. Kardeşleri büyük bir ton balığı tarafından yutulunca bu güzel sularda tek başına kalır. Ta ki bir kenarda büyük balıktan saklanan yeni dostlarına rastlayana dek. Artık Yüzyüz yalnız değildir, üstelik biraz cesaret ve çabayla neler yapılabileceği konusunda bazı ilginç fikirleri vardır.
Peki bu ilginç fikirler nasıl oluştu?
Yüzyüz öyküsünün, sistem düşüncesi bakış açısı ile, yoruma açık bir analizi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Zihinsel Modeller, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

OÖ.1.1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

OÖ.1.17 Neden-sonuç ilişkisi kurar.

OÖ.1.18 Zamanla ilgili kavramları açıklar.

OÖ.1.19 Problem durumlarına çözüm üretir.

OÖ.1.2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

OÖ.1.3 Algıladıklarını hatırlar.

OÖ.2.10 Görsel materyalleri okur.

OÖ.2.11 Okuma farkındalığı gösterir.

OÖ.2.12 Yazı farkındalığı gösterir.

OÖ.2.7 Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

OÖ.2.8 Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

OÖ.3.4 Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

OÖ.3.5 Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.


Frederick

çalışmanın doğası ve sanatçının toplumdaki yeri üzerine

Kışa hazırlık yapan tarla fareleri harıl harıl çalışıyordu. Biri hariç: Frederick. Herkes yiyecek toplarken o öylece oturuyor, etrafı izliyordu. Durun, hemen parmağınızı sallamayın. O da çalışıyordu elbette. Kelimeleri, güneşin parıltılarını ve renkleri topluyordu. Peki, gri kış kapıya dayandığında bunlar karın doyurur muydu?

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Zihinsel Modeller, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

OÖ.1.1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

OÖ.1.17 Neden-sonuç ilişkisi kurar.

OÖ.1.18 Zamanla ilgili kavramları açıklar.

OÖ.1.19 Problem durumlarına çözüm üretir.

OÖ.1.2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

OÖ.1.3 Algıladıklarını hatırlar.

OÖ.2.10 Görsel materyalleri okur.

OÖ.2.11 Okuma farkındalığı gösterir.

OÖ.2.12 Yazı farkındalığı gösterir.

OÖ.2.7 Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

OÖ.2.8 Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

T.1.1.4 Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.5 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.6 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.1.1.8 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.1.1.9 Sözlü yönergeleri uygular.

T.1.3.12 Okuma stratejilerini uygular.

T.1.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.15 Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.16 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.1.3.17 Metnin konusunu belirler.

T.2.1.3 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.2.1.5 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.2.1.7 Sözlü yönergeleri uygular.

T.2.3.10 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.11 Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.2.3.14 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.6 Okuma stratejilerini uygular.

T.3.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.


Yapışmış

Bilgisayar oyunu bağımlısı çocuğuna ilgi göstermeye çalışan anne ile ilgili bir kısa film.
Zaman boyunca davranış grafikleri ile örüntü bulma, öykü arketipinin tanıtımı ve çıkarım merdiveni kullanarak çözüm bulma amacı ile kullanılabilir.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Varsayımlar, Zihinsel Modeller, Giderek Yaklaşma

Altı yaşındakilerle döngüleri görmek

"Bahçe Sağlığı"
Birinci sınıf çocuklarına biraz tebeşir, bir kaldırım, basit bir çizim, birkaç taş ve bir bahçe verip bağlantılar kurmalarını isterseniz ne olur? Yanıt: Dünyanın nasıl çalıştığı konusunda yepyeni düşüncelerin çoşkulu bir ifadesi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme

Pezzettino

Ben kendimim
Pezzettino, herkesin kocaman olduğu ve cesaret isteyen, harika işler yaptığı bir dünyada yaşar. Küçüktür, bir “parçacık”tır yalnızca. “Herhalde bir başkasının parçasıyım, bir başkasına ait olmalıyım” diye düşünür ve bir gün, kime ait olduğunu öğrenmek için yola düşer.
Sistem düşüncesi yaklaşımı ile söylersek: Ben bir özellikler stoğuyum.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Karşılıklı Bağımlılıklar, Zihinsel Modeller, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.3.1.1 Kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini fark eder.

OÖ.1.1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

OÖ.1.17 Neden-sonuç ilişkisi kurar.

OÖ.1.18 Zamanla ilgili kavramları açıklar.

OÖ.1.19 Problem durumlarına çözüm üretir.

OÖ.1.2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

OÖ.1.3 Algıladıklarını hatırlar.

OÖ.2.10 Görsel materyalleri okur.

OÖ.2.11 Okuma farkındalığı gösterir.

OÖ.2.12 Yazı farkındalığı gösterir.

OÖ.2.7 Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

OÖ.2.8 Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

T.1.1.4 Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.5 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.6 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.1.1.8 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.1.1.9 Sözlü yönergeleri uygular.

T.1.3.12 Okuma stratejilerini uygular.

T.1.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.15 Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.16 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.1.3.17 Metnin konusunu belirler.

T.2.1.3 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.2.1.5 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.2.1.7 Sözlü yönergeleri uygular.

T.2.3.10 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.11 Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.2.3.14 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.6 Okuma stratejilerini uygular.

T.3.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.


Senin Kovan Ne Kadar Dolu?

Hepimizin görünmez kovası vardır. Kovamız doluyken kendimizi çok iyi hissederiz. Boşsa kötü hissederiz. Ama çocukların çoğu (ve yetişkinler de) gün boyu kovanın dolu olmasının önemini kavrayamazlar.
Feliks gün içindeki etkileşimlerinin kovasını nasıl doldurup boşalttığını öğreniyor. Ayrıca, başkalarına söylediği sözlerin ya da davranışlarının onların kovalarını nasıl doldurup boşalttığını da fark ediyor. Feliks sınıf arkadaşlarının, öğretmenlerinin ve akrabalarının kovalarını doldurmanın ne kadar kolay olduğunu öğrenirken siz de onu izleyin. Gün sona ermeden Feliks'in kova doldurmada ne kadar ustalaştığını göreceksiniz ve bu süreçte, bir başkasının kovasını doldurunca kendi kovanızın da dolduğunu öğreneceksiniz.
Stok-akış yaklaşımını tamamen destekleyen bir kitap. Kitabın Türkçe alt yazılı videosuna uygulama kılavuzu üzerinden ulaşılabilir.
Senin Kovan Ne Kadar Dolu?

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Zihinsel Modeller, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.3.1.2 Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.

T.1.1.4 Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.5 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.6 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.1.1.8 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.1.1.9 Sözlü yönergeleri uygular.

T.1.3.12 Okuma stratejilerini uygular.

T.1.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.15 Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.16 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.1.3.17 Metnin konusunu belirler.

T.2.1.3 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.2.1.5 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.2.1.7 Sözlü yönergeleri uygular.

T.2.3.10 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.11 Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.2.3.14 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.6 Okuma stratejilerini uygular.

T.3.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.


Sağlıklı Toprak Sistemleri

Toprak ne yer, ne içer?
Bu etkinlikte toprak bir sistem olarak ele alınıyor. Bitkiler doğal olarak çürüdüklerinde, içlerindeki besin öğeleri toprağa geri döner ve toprağın sağlıklı kalmasını sağlar. Hasat edilen bitkilerin gübreleştirilmez ve toprağa geri verilmezse, toprağın sağlığı zamanla geriler.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Varsayımlar, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.6.2 Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler.

HB.1.6.3 Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.

HB.1.6.3 Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.


Dünya İklimi Simülasyonu

Dünya İklimi Simülasyonu, Birleşmiş Milletler iklim değişikliği pazarlıklarının rol yapma oyunu. Oyun boyunca pazarlık denemelerinin sonuçlarının değerlendirilmesinde etkileşimli bir bilgisayar modeli kullanılıyor.
Dünya İklimi Simülasyonunu, farkındalığı artırmak ve BM iklim pazarlık dinamiklerinin deneyimlenmesini sağlamak için kullanabilirsiniz. Etkinlik, katılımcıların önerdikleri politikaların küresel iklim sistemine etkilerini gerçek zamanda gösteren C-ROADS adlı bilgisayar simülasyonu kullanılarak mevcıt iklim değişikliği bilimi çerçevesinde oynanır.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Nedensel döngüleri anlamak

Trafik sistemi örneği (Türkçe seslendirme)
Sistem eğitimcisi Linda Booth Sweeney sistem düşüncesinin "Gelecek Kuşak Fen Bilgisi Standartları"nı (Next Generation Science Standards) nasıl desteklediğini anlatıyor. Sistemin davranışını incelemek için diyagramların nasıl kullanılabileceğine bir örnek veriyor. Verdiği örnekte trafik sıkışıklığını gidermek için yeni yollar yapmanın hangi beklenmedik sonuçlara neden olabileceğini gösteriyor.
Videonun orijinaline buraya tıklayarak, Türkçe alt yazılı sürümüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler

Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

Mış gibi

Ramon resim yapmayı çok severdi. Nerede olursa olsun Ne zaman olursa olsun Her şeyin resmini yapardı...
Ancak ağabeyi yüzünden bu coşkusu bitiverdi, artık çizemiyor, hep mükemmeli arıyordu.
Kız kardeşi “doğru” resim yapmaya çalışmasının anlamsız olduğunu; denizmiş gibi, dağmış gibi, balıkmış gibi çizdiği tüm kendine özgü resimlerin ona zenginlik kattığını söylediği gün Ramon mutluluğu yeniden yakaladı.
Öykünün Şebnem Demir tarafından seslendirilmiş videosuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Zihinsel Modeller

Desteklenen MEB Kazanımları:

OÖ.1.1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

OÖ.1.17 Neden-sonuç ilişkisi kurar.

OÖ.1.18 Zamanla ilgili kavramları açıklar.

OÖ.1.19 Problem durumlarına çözüm üretir.

OÖ.1.2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

OÖ.1.3 Algıladıklarını hatırlar.

OÖ.2.10 Görsel materyalleri okur.

OÖ.2.11 Okuma farkındalığı gösterir.

OÖ.2.12 Yazı farkındalığı gösterir.

OÖ.2.7 Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

OÖ.2.8 Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

OÖ.3.4 Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

OÖ.3.5 Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

T.1.1.4 Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.5 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.6 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.1.1.8 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.1.1.9 Sözlü yönergeleri uygular.

T.1.3.12 Okuma stratejilerini uygular.

T.1.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.15 Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.16 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.1.3.17 Metnin konusunu belirler.

T.2.1.3 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.2.1.5 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.2.1.7 Sözlü yönergeleri uygular.

T.2.3.10 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.11 Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.2.3.14 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.6 Okuma stratejilerini uygular.

T.3.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.


Tekerlek (Kayalar)

Kayalar sohbet ediyorlar ama çok çok çok yavaş konuşarak
2003 yılında Akademi Ödüllerine aday olmuş, Anima Mundi Animation Festival, Annecy International Animated Film Festival, Sweden Fantastic Film Festival ve Fantoche International Animation Film Festival gibi festivallerde çeşitli ödüller almış 8 dakikalık bir film.
Büyük Tarih kapsamında kullanılabilir.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Farklı Bakış Açıları

Büyük Tarih - Bilgi Görseli

Yaklaşık 14 milyar yıllık tarihe yolculuk: Evren, gezegenimiz, yaşam ve insanlık
Her şey nereden geldi? Şu anda bulunduğumuz yere nasıl geldik? İnsanlar bunun neresinde? Nereye doğru gidiyoruz? Bu soruların yanıtları binlerce yıldır aranıyor. "Büyük Tarih Projesi" (The Big History Project) astronomi, kimya, biyoloji ve tarih gibi farklı disiplinlerin içerdiği güncel bilgileri kullanarak tüm Evreni inceleyen ve bu sorulara yanıt vermeye çalışan bir yaklaşım.
Farklı zaman ve uzay ölçekleri içeren "Büyük Tarih - Bilgi Görseli" bu yaklaşımın ilk adımı.
Öneri: Dosya boyutu yaklaşık 17MB (2.5mt x 1mt boyutunda bir poster). Ayrıntılı inceleme için dosyayı indirip açmak yararlı olur.
Prezi sunumuna ulaşmak için buraya tıklayın.
Çevirinin ingilizce orijinaline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim

Zaman Boyunca Davranış Grafikleri Çizmek ve Okumak

Hareket (hız ve konum) ile ilgili 4 etkinlik
Zaman boyunca davranış grafiklerini anlamak çok önemli bir sistem dinamikleri becerisidir. Öğrenciler grafik okuyabilmeli ve yorumlayabilmelidir. Aynı zamanda düşüncelerini belirlemek ve başkalarına anlatmak için de grafik kullanabilmelidirler. Sonuç olarak, grafiklerle düşünme ve iletişim becerileri geliştirmeleri gerekir.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.2.5 Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır.


Kazanımlar ve ESD - 2015

Uyarı: Güncel değildir, arşiv amacı ile listelenmektedir.
MEB 2015 Öğretim Programları kazanımlarına yönelik ESD Etkinlik önerileri
Kapsam:

 • Sınıf: 1-4
 • Ders: Hayat Bilgisi, Matematik, Türkçe, Yaratıcı Düşünme, Fen Bilimleri

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim

Etkinlik Değerlendirme Ölçeği

Eleştirel Düşüncenin Gösterimi

 • Etkinliğin içermesi önerilen özellikler
 • Zaman Boyunca Davranış Grafikleri
 • Nedensel Döngü Diyagramları
 • Stok-Akış Diyagramları
 • Sistem Dinamiği Modelleri
 • Sayısallaştırma

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Varsayımlar, Kaldıraç, Birikme

Su Oyunları

Su dinamikleri nasıl işler?
Giriş ve çıkış akışlarını kontrol ederek su düzeyinin nasıl değiştiğini keşfedin: değişimin grafiğini öngörün, gözlemelerinizi kaydedin ve öngörülerinizle karşılaştırın.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Bağlantılar, Birikme

Fasulye Oyunu

Bir Canladırma Simülasyonu Bir kuşağın değerleri ve eylemlerinin sonraki kuşaklara etkisi nedir?

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Zihinsel Modeller, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.2.5 Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır.

HB.3.6.5 Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.


Değirmenler Vadisi

Değirmenler Vadisi’nde birbirine benzeyen erkekler, kadınlar ve çocuklar yaşarmış. Bir gün, herşeyi en iyi yapan “Makineler” gelmiş. İşte bu makineler orada yaşayan insanların hayal kurma yeteneklerini unutturmuş onlara.
Okul öncesi ve ilkokul için bir öykü incelemesi. Zaman boyunca değişen davranışlar, bu değişime neden olan akışlar ve bu akış kararlarının çıkarım merdivenleri...

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Varsayımlar, Zihinsel Modeller, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

T.1.1.4 Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.5 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.6 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.1.1.8 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.1.1.9 Sözlü yönergeleri uygular.

T.1.3.12 Okuma stratejilerini uygular.

T.1.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.15 Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.16 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.1.3.17 Metnin konusunu belirler.

T.2.1.3 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.2.1.5 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.2.1.7 Sözlü yönergeleri uygular.

T.2.3.10 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.11 Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.2.3.14 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.6 Okuma stratejilerini uygular.

T.3.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.


Bilgisayar Benzetimi: Şeker, ne kadar şeker?

Vücudumuz şekeri nasıl dengeliyor?

Öğrenciler farklı şeker türlerinin kan şekeri üzerine nasıl etkileri oldugğunu bir simülasyon yardımı ile öğrenirler. Öğrenciler simülasyon üzerinde şeker türünü değiştirerek denemeler yapabilirler. Yönerge için buraya tıklayın.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme

Caretta caretta


Bir taraftan toplama çıkarma problemleri çözelim diğer taraftan iribaş kaplumbağalar (caretta caretta) ile ilgili çeşitli bilgiler edinelim.
Cinsiyetlerinin hava sıcaklığına bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

M.2.1.3.4 Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.

M.2.1.3.6 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.3.4.1.2 Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya Grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.

M.3.4.1.3 En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler.


Metro ile Göztepe'den Konak'a

Toplama-çıkarma ile yolcu, yol ve biraz hız

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

M.1.1.2.6 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.1.1.3.2 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

M.1.1.3.4 Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.2.1.2.5 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.2.1.3.4 Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.

M.2.1.3.6 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.3.1.2.6 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.3.1.3.4 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.

M.3.4.1.2 Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya Grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.

M.3.4.1.3 En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler.

M.4.1.2.4 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.4.3.1.4 Uzunluk ölçü birimlerinin kullanıldığı en çok üç işlem gerektiren problemleri çözer.

M.4.3.5.2 Zaman ölçü birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.

M.4.3.6.5 Ton, kilogram, gram ve milligram ile ilgili problemleri çözer. Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

M.4.4.1.3 Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır.

M.4.4.1.4 Sütun grafiği, tablo ve diğer Grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer.


Zaman Boyunca Davranış Grafikleri

Unutulmaması Gereken 3 Şey

 1. Somut Değişkenler, Soyut Değişkenler: Önemli olan Biçimdir
 2. İki Değişken Bir Değişkenden Daha İyi Olabilir
 3. Sorular Düşünmemizi Odaklar

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.1.1 Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır.

HB.1.2.5 Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır.

HB.1.2.6 Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar.

HB.1.2.6 Gün içerisinde neler yapabileceğini planlar.


Bahçedeki ağaçlar

Bahçedeki ağaçların sayısı zaman boyunca nasıl ve neden değişti?
Ağaç nasıl büyür? Odun yanınca ne olur? Ağaçlar terler mi?
İlkokul 1.sınıf öğrencileri için hazırlanmış (biraz iddialı olabilecek) bir taslak.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Varsayımlar, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

M.1.1.2.6 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.2.1.2.5 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.2.1.3.4 Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.

M.2.1.3.6 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.3.1.2.6 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.3.1.3.4 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.


Ağaç ve Feynman

Karbondioksit... karbon ve oksijen... sonra yeniden.
Nobel Fizik Ödülü sahibi teorik fizikçi Richard Feynman'dan ağaçların oluşumu ile ilgili bilgiler. (Kuantum teorisi konusunda çalışmaları olan Feynman fiziği anlaşılabilir biçimde anlatma becerisi ile ünlü bir bilim insanı) Ağaçlarla Toplama Çıkarma etkinliğine destek olması için Türkçe alt yazı çevirisi yapılmış olan bir BBC belgeseli.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Bağlantılar, Birikme

Şeker Gerçeği

Yedikleriniz en güvenli ve en güçlü ilaç da olabilir, yavaş şekilde etkileyen bir zehir de...
"Şeker, ne kadar şeker" etkinliğine destek olması için Türkçe seslendirmesi yapılmış olan bir video.

Videonun Türkçe alt yazılı biçimine ulaşmak için buraya tıklayın.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Kapsamlı Düşünme, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.3.3 Sağlığı için yararlı yiyecek ve içecekleri seçer.

HB.1.3.4 Gün içerisinde öğünlere uygun ve dengeli beslenir.

OÖ.1.1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

OÖ.1.17 Neden-sonuç ilişkisi kurar.

OÖ.1.18 Zamanla ilgili kavramları açıklar.

OÖ.1.19 Problem durumlarına çözüm üretir.

OÖ.1.2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

OÖ.1.3 Algıladıklarını hatırlar.

OÖ.2.10 Görsel materyalleri okur.

OÖ.2.11 Okuma farkındalığı gösterir.

OÖ.2.12 Yazı farkındalığı gösterir.

OÖ.2.7 Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

OÖ.2.8 Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.


Ağaçların kütlesi nereden gelir?

Ağaç ne yer, ne içer? Ağaç ne biriktirir?
Ağaçlarla Toplama Çıkarma etkinliğine destek olması için Türkçe alt yazı çevirisi yapılmış olan bir TedEd videosu. (TED'in eğitim amaçlı kısa videolarından biri)

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar

Üretim Dağıtım Tüketim

Sistem Düşüncesi Araçları ile Ekonomi - Büyük pekiştirici döngü
Etkinliğin amacı bir ülke ekonomisinin en temel ilişkilerini olabildiğince basit ancak anlamlılığını kaybetmeyecek biçimde göstermektir.
Etkinlik, İlkokul 4.Sınıf düzeyi için, Sosyal Bilgiler dersi, üretim, dağıtım, tüketim öğrenme alanına yönelik üretimden tüketime ünitesi kazanımlarından “Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturur.” kazanımı temel alınarak hazırlanmıştır.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme

Hava soğuksa...

Etkinlik hava durumunu gösteren bir zaman boyunca davranış grafiğinin hazırlanması ile başlıyor. Daha sonra ısınmaya yönelik davranışlar tartışılıyor ve altında yatan yapı nedensel döngü diyagramı ile gösteriliyor. İlkokul 1.sınıflara yönelik hazırlanan etkinlikle çok sık karşılaşılan, basit fakat çok güçlü bir dengeleyici döngünün tanıtımı amaçlanıyor.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme

Pandemi Nasıl Yayılır?

Bulaşma Oyununa destek olması için Türkçe alt yazı çevirisi yapılmış olan bir TedEd videosu. (TED'in eğitim amaçlı kısa videolarından biri) Kısaca büyük salgınların (pandemiler) tarihini ve bugünkü durumu anlatıyor.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar

Bulaşma Oyunu

Bir salgın nasıl yayılır? Hastalığın bulaşması, bilgisayar virüsleri, dedikodu, moda, toplum hareketleri arasındaki benzerlikler nelerdir?

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme

Efes'te yaşayanlara ne oldu?

Efes Antik Kenti MÖ 10.yüzyılda kurulmuş. MS 15.yüzyılda tamamen terkedilmiş. 2500 yıl yaşayan bu şehrin nüfusu zaman boyunca nasıl (ve daha önemlisi neden) değişmiş olabilir?

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme

Yuva konuşuyor… dinliyor musunuz?

Doğanın insanlara ihtiyacı yok. İnsanların doğaya ihtiyacı var. İnsanlar doğanın bir parçası. Doğa varolmak için insanlara bağımlı değil. Ama diğer yandan, insanlar varolmak için tamamen doğaya bağımlı. Gittikçe artan insan sayısı ve nasıl yaşadığımız doğanın geleceğini belirleyecek. Ve bizim geleceğimizi. Ne olursa olsun doğa devam edecek. Evrim geçirecek. Sormamız gerek soru bunun bizimle mi bizsiz mi olacağı. Doğa konuşabilseydi, herhalde bunun çok da önemli olmadığını söylerdi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kapsamlı Düşünme, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.6.4 Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur.


Buzul konuşuyor… dinliyor musunuz?

Doğanın insanlara ihtiyacı yok. İnsanların doğaya ihtiyacı var. İnsanlar doğanın bir parçası. Doğa varolmak için insanlara bağımlı değil. Ama diğer yandan, insanlar varolmak için tamamen doğaya bağımlı. Gittikçe artan insan sayısı ve nasıl yaşadığımız doğanın geleceğini belirleyecek. Ve bizim geleceğimizi. Ne olursa olsun doğa devam edecek. Evrim geçirecek. Sormamız gerek soru bunun bizimle mi bizsiz mi olacağı. Doğa konuşabilseydi, herhalde bunun çok da önemli olmadığını söylerdi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme

Bilgisayarda Serinlemek

Kaynar suyun sıcaklığının oda sıcaklığına düşmesi ile ilgili "Serinlemek" adlı ders planı önerisine destek olması amacı ile hazırlanan bilgisayar simülasyonu.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Bağlantılar, Birikme

Nedensel döngü diyagramı hazırlamak

Google Draw kullanılarak nedensel döngü diyagramları hazırlayabilirsiniz. Başta zor gelebilir, gittikçe kolaylaşacağını umuyorum. Ayrıca bu, bir standart yaratma çalışması değil, uygulama önerisi niteliğinde bir belge.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Gecikmeler

Trafik nasıl sıkışır?

Trafik sıkışıklığı ile ilgili kısa, orta ve uzun erimli döngüler.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Serinlemek

Öğrenciler, bir bardak kaynar suyun sıcaklık değişimini ölçecek, kaydedecek ve grafiğini çizecekler... sonra da soğuma sürecinin stok-akış diyagramını hazırlayacaklar.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Varsayımlar, Birikme

Toplama - Çıkarma

Grafikler ve stok-akış diyagramlarının toplama ve çıkarma işlemlerinde kullanımına yönelik bir uygulama önerisi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Bağlantılar, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

M.1.1.2.6 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.1.1.3.2 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.

M.1.1.3.4 Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.2.1.2.5 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.2.1.3.4 Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.

M.2.1.3.6 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.3.1.2.6 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.3.1.3.4 Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.

M.3.4.1.2 Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya Grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.

M.3.4.1.3 En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler.

M.4.1.2.4 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.

M.4.3.1.4 Uzunluk ölçü birimlerinin kullanıldığı en çok üç işlem gerektiren problemleri çözer.

M.4.3.5.2 Zaman ölçü birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.

M.4.3.6.5 Ton, kilogram, gram ve milligram ile ilgili problemleri çözer. Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

M.4.4.1.3 Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır.

M.4.4.1.4 Sütun grafiği, tablo ve diğer Grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer.


Her döngü nedensel döngü değildir...

Döngü çeşitlerinden biri olan Nedensel Döngülerin farklı yönlerini örneklerle açıklayan kısa bir yazı.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar

Dünya Tarihi 101

Dünyanın tüm geçmişini bir yıla sıkıştırmış olsak, hangi ayda dünya soğumuş, hayat başlamış, oksijen ne kadar sonra atmosferi doldurmuş, hayat denizden karaya ne zaman geçmiş, dinozorlar hangi aylar arasında yaşamış olurdu? İnsan ne zaman görülmeye başladı? Ne zaman uygarlıklar kurdu ve bugüne geldik?

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar

Hamlet

Hamlet simülasyonu ile Shakespeare´in bu ünlü oyununun öykü akışı ve karakter gelişimini keşfedebilirsiniz. Hamlet bir “düşünce adamı” değil de “eylem adamı” olsaydı ne olurdu? Farklı karakter özellikleri olayların zamanlamasını ve sonunu nasıl değiştirirler? (Simülasyonun İngilizce orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.)

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar

Louis Braille

(Görmezlerin Kitap Okumasını Sağlayan Çocuk) Günümüzde görmezler için basılan kitapların neredeyse tamamında Braille Alfabesi kullanılıyor. Kendisi gibi görmeyenlerin de okuyup yazabilmesinin yolunu bulan Louis Braille´in öyküsünün sistem düşüncesi araçları ile analizi için bir öneri…

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Zihinsel Modeller, Birikme

Neşeli Ayaklar

Sistem Düşüncesi araçlarının ilişkilendirilerek kullanımına bir örnek.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Zihinsel Modeller, Birikme

Tübitak Çocuk Hakları Öyküleri

Sistem Düşüncesi Araçları Uygulama Önerileri

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

OÖ.1.1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

OÖ.1.17 Neden-sonuç ilişkisi kurar.

OÖ.1.18 Zamanla ilgili kavramları açıklar.

OÖ.1.19 Problem durumlarına çözüm üretir.

OÖ.1.2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

OÖ.1.3 Algıladıklarını hatırlar.

OÖ.2.10 Görsel materyalleri okur.

OÖ.2.11 Okuma farkındalığı gösterir.

OÖ.2.12 Yazı farkındalığı gösterir.

OÖ.2.7 Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

OÖ.2.8 Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

T.1.1.4 Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.5 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.6 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.1.1.8 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.1.1.9 Sözlü yönergeleri uygular.

T.1.3.12 Okuma stratejilerini uygular.

T.1.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.15 Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.16 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.1.3.17 Metnin konusunu belirler.

T.2.1.3 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.2.1.5 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.2.1.7 Sözlü yönergeleri uygular.

T.2.3.10 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.11 Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.2.3.14 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.6 Okuma stratejilerini uygular.

T.3.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.


Arı Filmi - Polen Gücü

Arı Filmi´nden bir alıntı kullanılarak hazırlanan ilişki çemberi ve nedensel döngü diyagramları
(Sunumun 5. slaytında kısa bir video var ancak yüklemesi uzun sürüyor)
Sunumda kullanılan ilişki çemberi çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.1.7 Okulunun bölümlerini tanır.

HB.1.1.8 Okul çalışanlarını tanır.

T.3.1.11 Sözlü yönergeleri uygular.

T.3.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.3.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.

T.3.3.11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.3.3.13 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.3.3.24 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.3.3.28 Tablo ve Grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

T.4.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.4.1.3 Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.

T.4.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.4.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.19 Metinle ilgili sorular sorar.

T.4.3.25 Yönergeleri kavrar.

T.4.3.27 Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.

T.4.3.28 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.4.3.34 Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.37 Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder.

T.4.4.14 Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, Grafik ve görseller kullanır.

T.4.4.6 Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.

T4.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.


Buzdağı - Nüfus Dinamikleri

Sistem Düşüncesi araçlarının ilişkilendirilerek kullanımına bir örnek.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Bağlantılar, Varsayımlar, Zihinsel Modeller, Birikme

Arı Filmi

“Geri tepen düzeltmeler” kalıp yapısı (arketipi) için bir örnek.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.2.6.1 Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır.


Günlük Stoklar ve Akışlar – Orta Sınıflar için Problem Setleri

Basit problemleri anlamak için stok-akış diyagramları çizmeyi öğrenmek sistemik düşünmeye yardımcı olacaktır. Ortak ve tanıdık 11 duruma dayalı olarak hazırlanan aşağıdaki problem setleri, orta sınıf öğrencilerinin sistem düşüncesi araçlarını kolay anlayabilmeleri amacı ile hazırlanmıştır. Çevirinin orijinaline (Everyday Stocks and Flows – Problem Sets for Middle Grades) buradan ulaşabilirsiniz. Yazarın (Alan Ticotsky) hazırladığı diğer etkinlikler için buraya tıklayın.(İngilizce)

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme

Sağlıklı Tavuklar, sağlıklı otlaklar - İlişki Çemberi

Sağlıklı Tavuklar, Sağlıklı Otlaklar etkinliğinden yararlanılarak hazırlanan ilişki çemberi ve stok-akış diyagramları.Sunumda kullanılan “Sağlıklı Tavuklar, Sağlıklı Otlaklar Etkinlik Kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.6.1 Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.


Borneo'ya inen kediler

Kedileri Borneo’ya paraşütle indirme öyküsü. Sunumda kullanılan ilişki çemberi çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme

İki İlişki Çemberi Örneği

“Shape of Change” kitabından “Patates Kızartmanızı Böyle İster misiniz?” adlı dersten ve “Ekosistemin Kilit Taşı Türleri” adlı yazıdan yararlanılarak hazırlanan iki İlişki Çemberi örneği.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme

Ekosistemin Kilit Taşı Türleri

“Ekosistemin Kilit Taşı Türleri” adlı yazıdan yararlanılarak hazırlanan İlişki Çemberi örneği. Sunumda kullanılan ilişki çemberi çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz. İlişki çemberi hazırlanan “İkiz Adaların Durumu” adlı yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar

Patates Kızartmanızı Böyle İster misiniz?

“Shape of Change” kitabından “Patates Kızartmanızı Böyle İster misiniz?” adlı dersten yararlanılarak hazırlanan İlişki Çemberi örneği. Sunumda kullanılan ilişki çemberi çizimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme

Pangea

Dünya'nın zaman boyunca değişimi içinde varolmuş dördüncü ve son Süper Kıta. 300 milyon yıl önce oluşmaya, 175 milyon yıl önce dağılmaya başlayan Pangea ile ilgili birkaç bilgi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı

“Geri tepen düzeltmeler” kalıp yapsı (arketipi) için bir örnek

The New Yorker dergisinde çıkan bir karikatürden esinlenerek hazırlanmıştır. Kalıp yapıdaki (arketip) çizimlere tek tek ulaşmak için: çizim 1 (problem semptomu), çizim 2 (düzeltme), çizim 3 (amaçlanmayan sonuç)

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Karşılıklı Bağımlılıklar, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar

Bilibonk ve Büyük Kaşıntı

6 yaş ve üzerindeki herkes için Sistem Düşüncesinin tanıtımı amacı ile yazılmış bir masal daha. Bir filin orman yaşamının birbirine bağımlı doğasını keşfetme macerası davem ediyor… Kitabın çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Yorumda bulunmak, katkı sağlamak veya bilgisayarınıza indirip değişiklik yapmak isterseniz, çevirinin google doc formatına buradan ulaşabilirsiniz. Kitapta kullanılan resimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Zihinsel Modeller, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar

Desteklenen MEB Kazanımları:

T.4.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.4.1.3 Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.

T.4.3.19 Metinle ilgili sorular sorar.

T.4.3.25 Yönergeleri kavrar.

T.4.3.27 Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.

T.4.3.34 Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.

T4.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.


Bilibonk ve Dikenli Çalı - Ders Planı

Şebnem Demir (Ekin Koleji Sınıf Öğretmeni) tarafından hazırlanan ders planına buradan ulaşabilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Varsayımlar, Zihinsel Modeller, Kaldıraç

Bilibonk ve Dikenli Çalı

6 yaş ve üzerindeki herkes için Sistem Düşüncesinin tanıtımı amacı ile yazılmış bir masal. Bir filin orman yaşamının birbirine bağımlı doğasını keşfetme macerası. Kitabın (bir mühendis tarafından yapılmış iddiasız) çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Yorumda bulunmak, katkı sağlamak veya bilgisayarınıza indirip değişiklik yapmak isterseniz, çevirinin google doc formatına buradan ulaşabilirsiniz. Kitapta kullanılan resimlere buradan ulaşabilirsiniz. Kitabın işlenmesi ile ilgili önerilerin çevirisine buradan ulaşabilirsiniz. Önerilerin alındığı yazının orijiali: A Systems-Based Review of Billibonk & the Thorn Patch by Linda Booth Sweeney

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Zihinsel Modeller, Kaldıraç

Desteklenen MEB Kazanımları:

T.3.1.11 Sözlü yönergeleri uygular.

T.3.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.3.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.

T.3.3.11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.3.3.13 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.3.3.24 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.3.3.28 Tablo ve Grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

T.4.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.4.1.3 Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.

T.4.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.4.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.19 Metinle ilgili sorular sorar.

T.4.3.25 Yönergeleri kavrar.

T.4.3.27 Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.

T.4.3.28 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.4.3.34 Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.37 Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder.

T.4.4.14 Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, Grafik ve görseller kullanır.

T.4.4.6 Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.

T4.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.


Karbon Küveti

Atmosferdeki karbon stoğu nasıl çalışıyor?

Bilgi Görselini yazısız olarak görmek, kullanmak için buraya tıklayın.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Bağlantılar, Birikme

Küçük Prens

Küçük Prens 27 nokta ve bunları birleştiren doğrulardır olarak anlaşılmamalı. Öğrenme, çalışmaların yapılması ile, süreç boyunca gerçekleşir. Örnekler, oldukları gibi kullanılmamalı, yeniden hazırlanmalı ve sonuçlar hazırlayana göre değişlik göstermelidir.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim

Desteklenen MEB Kazanımları:

T.3.1.11 Sözlü yönergeleri uygular.

T.3.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.3.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.

T.3.3.11 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.3.3.13 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.3.3.24 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.3.3.28 Tablo ve Grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

T.4.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.4.1.3 Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.

T.4.1.7 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.4.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.19 Metinle ilgili sorular sorar.

T.4.3.25 Yönergeleri kavrar.

T.4.3.27 Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır.

T.4.3.28 Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

T.4.3.34 Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.

T.4.3.37 Okuduğu metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder.

T.4.4.14 Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim, Grafik ve görseller kullanır.

T.4.4.6 Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır.

T4.2.5 Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.


Çiçek konuşuyor… dinliyor musunuz?

Doğanın insanlara ihtiyacı yok. İnsanların doğaya ihtiyacı var. İnsanlar doğanın bir parçası. Doğa varolmak için insanlara bağımlı değil. Ama diğer yandan, insanlar varolmak için tamamen doğaya bağımlı. Gittikçe artan insan sayısı ve nasıl yaşadığımız doğanın geleceğini belirleyecek. Ve bizim geleceğimizi. Ne olursa olsun doğa devam edecek. Evrim geçirecek. Sormamız gerek soru bunun bizimle mi bizsiz mi olacağı. Doğa konuşabilseydi, herhalde bunun çok da önemli olmadığını söylerdi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme, Gecikmeler

Mercan Resifi konuşuyor… dinliyor musunuz?

Doğanın insanlara ihtiyacı yok. İnsanların doğaya ihtiyacı var. İnsanlar doğanın bir parçası. Doğa varolmak için insanlara bağımlı değil. Ama diğer yandan, insanlar varolmak için tamamen doğaya bağımlı. Gittikçe artan insan sayısı ve nasıl yaşadığımız doğanın geleceğini belirleyecek. Ve bizim geleceğimizi. Ne olursa olsun doğa devam edecek. Evrim geçirecek. Sormamız gerek soru bunun bizimle mi bizsiz mi olacağı. Doğa konuşabilseydi, herhalde bunun çok da önemli olmadığını söylerdi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme, Gecikmeler

Sekoya konuşuyor… dinliyor musunuz?

Doğanın insanlara ihtiyacı yok. İnsanların doğaya ihtiyacı var. İnsanlar doğanın bir parçası. Doğa varolmak için insanlara bağımlı değil. Ama diğer yandan, insanlar varolmak için tamamen doğaya bağımlı. Gittikçe artan insan sayısı ve nasıl yaşadığımız doğanın geleceğini belirleyecek. Ve bizim geleceğimizi. Ne olursa olsun doğa devam edecek. Evrim geçirecek. Sormamız gerek soru bunun bizimle mi bizsiz mi olacağı. Doğa konuşabilseydi, herhalde bunun çok da önemli olmadığını söylerdi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme, Gecikmeler

Su konuşuyor… dinliyor musunuz?

Doğanın insanlara ihtiyacı yok. İnsanların doğaya ihtiyacı var. İnsanlar doğanın bir parçası. Doğa varolmak için insanlara bağımlı değil. Ama diğer yandan, insanlar varolmak için tamamen doğaya bağımlı. Gittikçe artan insan sayısı ve nasıl yaşadığımız doğanın geleceğini belirleyecek. Ve bizim geleceğimizi. Ne olursa olsun doğa devam edecek. Evrim geçirecek. Sormamız gerek soru bunun bizimle mi bizsiz mi olacağı. Doğa konuşabilseydi, herhalde bunun çok da önemli olmadığını söylerdi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme, Gecikmeler

Toprak konuşuyor… dinliyor musunuz?

Doğanın insanlara ihtiyacı yok. İnsanların doğaya ihtiyacı var. İnsanlar doğanın bir parçası. Doğa varolmak için insanlara bağımlı değil. Ama diğer yandan, insanlar varolmak için tamamen doğaya bağımlı. Gittikçe artan insan sayısı ve nasıl yaşadığımız doğanın geleceğini belirleyecek. Ve bizim geleceğimizi. Ne olursa olsun doğa devam edecek. Evrim geçirecek. Sormamız gerek soru bunun bizimle mi bizsiz mi olacağı. Doğa konuşabilseydi, herhalde bunun çok da önemli olmadığını söylerdi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme, Gecikmeler

Yağmur Ormanı konuşuyor… dinliyor musunuz?

Doğanın insanlara ihtiyacı yok. İnsanların doğaya ihtiyacı var. İnsanlar doğanın bir parçası. Doğa varolmak için insanlara bağımlı değil. Ama diğer yandan, insanlar varolmak için tamamen doğaya bağımlı. Gittikçe artan insan sayısı ve nasıl yaşadığımız doğanın geleceğini belirleyecek. Ve bizim geleceğimizi. Ne olursa olsun doğa devam edecek. Evrim geçirecek. Sormamız gerek soru bunun bizimle mi bizsiz mi olacağı. Doğa konuşabilseydi, herhalde bunun çok da önemli olmadığını söylerdi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme, Gecikmeler

Okyanus konuşuyor… dinliyor musunuz?

Doğanın insanlara ihtiyacı yok. İnsanların doğaya ihtiyacı var. İnsanlar doğanın bir parçası. Doğa varolmak için insanlara bağımlı değil. Ama diğer yandan, insanlar varolmak için tamamen doğaya bağımlı. Gittikçe artan insan sayısı ve nasıl yaşadığımız doğanın geleceğini belirleyecek. Ve bizim geleceğimizi. Ne olursa olsun doğa devam edecek. Evrim geçirecek. Sormamız gerek soru bunun bizimle mi bizsiz mi olacağı. Doğa konuşabilseydi, herhalde bunun çok da önemli olmadığını söylerdi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme, Gecikmeler

Doğa konuşuyor… dinliyor musunuz?

Doğanın insanlara ihtiyacı yok. İnsanların doğaya ihtiyacı var. İnsanlar doğanın bir parçası. Doğa varolmak için insanlara bağımlı değil. Ama diğer yandan, insanlar varolmak için tamamen doğaya bağımlı. Gittikçe artan insan sayısı ve nasıl yaşadığımız doğanın geleceğini belirleyecek. Ve bizim geleceğimizi. Ne olursa olsun doğa devam edecek. Evrim geçirecek. Sormamız gerek soru bunun bizimle mi bizsiz mi olacağı. Doğa konuşabilseydi, herhalde bunun çok da önemli olmadığını söylerdi.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme, Gecikmeler

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.6.4 Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur.


Jay Forrester’ın Sistem Dinamikleri ve K-12 ile ilgili yorumları

Jay Forrester Sistem Dinamikleri Derneğinin 33 Uluslararası Konferasının akşam yemeğinde kısa bir konuşma yaptı. Konuşma 12 dakika kadar sürüyor. K-12 ile ilgili yorumların bulunduğu (ve alt yazıları hazırlanan) bölüm 5 dakika. Konuşmanın yarısına yakını K-12 eğitimine ayrılmış. Jay Forrester, elektrik mühendisi, bilgisayar mühendisi, sistem bilimcisi. MIT Sloan Yönetim Okulundan emekli Profesör. Sistem Dinamikleri alanının kurucusu. Konuşmanın yapıldığı tarihte Forrester 98 yaşında. (Video alt yazılarının metin haline buradan ulaşabilirsiniz)

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim

Sistem Dinamikleri Yaklaşımı ile Fizik – Tek Boyutta Hareket

TÜBİTAK’ın 5002 kodlu “Akademik E-Ders” çağrısı için hazırlanan örnek. Sistem Dinamikleri ile Fizik derslerinin nasıl olabileceği ile ilgili bir deneme.. Modeli Stella 10 kullanarak hazırladık. Aynı modelleme, Vensim veya InsightMaker yazılımları ile de (ücretsiz) yapılabilir.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Bağlantılar

Tarih 119 – Sistem Dinamikleri Yaklaşımı ile Bir Tarih Dersi Önerisi

Sistem dinamikleri / sistem düşüncesi araçları ile tarihin nasıl analiz edilebileceği ile ilgli birkaç fikir. Herkese aynı duygusal uzaklıkta olacağı varsayımı ile örnekleri Amerikan İç Savaşı üzerinden hazırladık.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Varsayımlar, Birikme, Gecikmeler

I Love Lucy

Geri tepen düzeltme kalıp yapısı (arketipi) için bir örnek “Acil” bir çözüm, problemi daha kötüye götüren amaçlanmamış sonuçlara neden olabilir. ABD’de 1950’li yıllarda yayınlanan “I Love Lucy” adlı durum komedisi (sitcom) dizisinin “Şeker Fabrikası” bölümünden “geri tepen düzeltmeler” arketipi için hazırlanan örneğe ulaşmak için buraya tıklayın.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme

Tha Faustian Bargain / Faust Pazarlığı

“Geri tepen düzeltme” (Fixes that fail/backfire) arketipine örnek olabilir. Getirilen çözüm, neden olduğu diğer bir sonuç nedeni ile zaman içinde sorunu büyütüyor. Verimliliği artırmak için getirilen çözüm (endüstri devrimi), işi anlamsızlaştırdığı için (amaçlanmayan sonuç), zamanla verimliliği düşürüyor.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar

Borton İlkokulu Öğrencileri

Birinci sınıf öğrencileri, oyun alanında karşılaştıkları sorunları anlamakta ve çözümler geliştirmekte, nedensel döngü diyagramlarının nasıl yardımcı olduğunu anlatıyorlar. Borton Magnet School internet sitesi

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç

İmkansız Hamster (Impossible Hamster)

Olanaksız Hamster animasyonunun bize öğretmesi gereken şey ekonomik büyüme ile ilgili.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.2.5 Evdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanır.


Kurtlar ve Nehirler

“Herhangi bir şeyi ucundan tutup kaldırmaya kalktığımızda, Evrendeki diğer her şey ile bağlantılı olduğunu buluyoruz.” – John Muir

70 yıl aradan sonra Birleşik Devletleri Yellowstone Ulusal Parkında kurtlar yeniden salıverildiğinde, müthiş ilgi çekici bir besin dizisi (trophic cascade) gerçekleşti.
Besin dizisi nedir ve kurtlar nehirleri tam olarak nasıl değiştirdiler?

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kapsamlı Düşünme, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.2.6.1 Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır.

HB.2.6.3 Yakın çevresindeki doğal unsurların insan yaşamına etkisine örnekler verir.


Atıf

(Lisans, kullanan kişilere orjinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma, ya da üzerine çalışma haklarını verir.)

A Systems Story / Bir Sistem Öyküsü

Sistem düşüncesinin temel kavramları için kısa bir tanıtım.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Farklı Bakış Açıları, Varsayımlar, Kapsamlı Düşünme, Zihinsel Modeller, Kaldıraç, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler, Giderek Yaklaşma

Balık Tutma Dersi

İnsanoğlu neden çalışır? İhtiyaçlarını karşılayabilmek için mi, yoksa ihtiyaçlarından çok daha fazlasına ulaşabilmek için mi? Peki, kendini yormayıp açgözlü davranmadan huzur içinde bir yaşam sürdürebilmek çok mu zor? 1972 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Heinrich Böll'ün efsanevi öyküsündeki turistin ve balıkçının bakış açılarının nedensel döngülerleri...

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Bağlantılar

Desteklenen MEB Kazanımları:

OÖ.1.1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

OÖ.1.17 Neden-sonuç ilişkisi kurar.

OÖ.1.18 Zamanla ilgili kavramları açıklar.

OÖ.1.19 Problem durumlarına çözüm üretir.

OÖ.1.2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

OÖ.1.3 Algıladıklarını hatırlar.

OÖ.2.10 Görsel materyalleri okur.

OÖ.2.11 Okuma farkındalığı gösterir.

OÖ.2.12 Yazı farkındalığı gösterir.

OÖ.2.7 Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

OÖ.2.8 Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

T.1.1.4 Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.5 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.

T.1.1.6 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.1.1.8 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.1.1.9 Sözlü yönergeleri uygular.

T.1.3.12 Okuma stratejilerini uygular.

T.1.3.13 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.15 Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.1.3.16 Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.1.3.17 Metnin konusunu belirler.

T.2.1.3 Dinlediği/izlediği metni anlatır.

T.2.1.5 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.2.1.7 Sözlü yönergeleri uygular.

T.2.3.10 Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.11 Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.

T.2.3.14 Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

T.2.3.6 Okuma stratejilerini uygular.

T.3.1.2 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.


Yuva Filmi Eğitim Notları

Film, oluşumundan bugüne, Dünya tarihini, yaşamı, insanları ve yaptıklarını anlatıyor. Tamamı havadan çekilen filmin, estetik çekimlerle desteklenen çok güçlü bir mesajı var. Filmin resmi internet sitesine ulaşmak için buraya tıklayın.(Film bu siteden İngilizce, Fransızca ve İspanyolca ücretsiz izlenebiliyor) Film ile ilgili derlenen NTV Haberine ulaşmak için buraya tıklayın. Çevirinin düz metin haline ulaşmak (ve yazım/çeviri hataları ile ilgili uyarıda bulunmak ve yorum yapmak) için buraya tıklayın.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme, Gecikmeler

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.6.4 Doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı olur.


Sağlıklı Tavuklar, Sağlıklı Otlaklar

Etkinlik, öğrencilerin bir çiftliğin yaşayan sistemleri konusunda düşünmelerine yardımcı olmak ve öğrencilere evlerine götürüp diğer durumlarda kullanabilecekleri bir zihinsel çerçeve vermek amacı ile tasarlanmıştır. Nedensellik döngüleri, zaman ufku ve stok-akış diyagramları gibi kavramlar kullanarak, çiftlikteki otlakta bulunan tavuklar, inekler, toprak, gübre vb. gibi öğelerin aralarındaki ilişkilerin nasıl çalıştığını gösterecekler. Bu uygulamayı, öğrencilerinizin çiftlik çevresindeki insan, toprak ve doğal yaşamı, ilgi çekici fakat birbirinden kopuk parçalar olarak değil enerji dolu canlı sistemler olarak görmeleri için kullanabilirsiniz.evet

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.6.1 Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.


Bulaşma (K-3 uyarlaması)

Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını gösteren bir oyun. Bulaşma davranışı, bir hastalığın, iyi bir fikrin veya bir iyiliğin yayılması gibi çok farklı konularda görülebiliyor.

Oyun, “Infection Game For Primary Students (Grades K-3), Anne LaVigne ve Lindsey Buckler, 2013 Creative Learning Exchange” çevirisidir.

Oyunun bilgisayar modeli için buraya tıklayın. (İngilizce)

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Karşılıklı Bağımlılıklar, Birikme

Balıklar, Balıkçılar

(Fishbanks simülasyonunun K-12 uyarlaması) “Büyümenin Sınırları (Limits to Growth)” kitabı yazarlarından Dennis Meadows, sürdürülebilir kaynak yönetimi konusunda üst düzey yöneticilere yönelik bir oyun geliştirdi. 1980’li yıllarda geliştirilen oyun, bugün MIT dahil dünyanın pek çok üniversitesinde ve eğitim kurumunda, sürdürülebilir kaynak yönetimi konusunda en çok kulanılan bilgisayar oyunu. (Oyunun yetişkinlere yönelik İngilizce orijinaline buradan ulaşabilirsiniz) Oyunun okul öncesi eğitime uyarlama çalışmalarına başladık. İlk aşamada, 3 oturumluk kinestetik bir oyun hazırlandı.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme

Mamut Oyunu sonrası için Modelleme Etkinliği

Zar oyunu öğrencilere mamut nüfusunun nasıl değiştiği konusunu uygulamalı olarak öğrenme fırsatı verdi. Artık mamut nüfusunun bilgisayar modellemesi ile yeni şeyler öğrenmeye hazırlar. Etkinlik yönergesi için buraya tıklayın. (Yönergenin orijinali için buraya tıklayın)

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı

Mamut Oyunu

Öğrenciler, bir zar oyunu oynayarak ve grafik çizerek, yirmi mamutluk bir sürünün nüfusunun nasıl arttığını ve azaldığını görürler. Nüfus değişimlerini stok-akış diyagramları kullanarak açıklarlar.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı

İçeriye Dışarıya

Zaman boyunca değişim anlayışını tanıtmak ve pekiştirmek amaçlı bir etkinlik. Fiziksel bir alandaki toplam öğrenci sayısının nasıl değiştiğini görmek amacı ile öğrenciler beli bir bölgeye girer ve çıkarlar.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Birikme

Tırmandırma

Vereceğimiz tepkiler olacakları nasıl belirler? Çok basit ama sık raslanan bir yapı.(Sadece kişiler arasında değil)

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Karşılıklı Bağımlılıklar

Su Döngüsü

Dört büyük stok: Bulut, göl, karlı dağ, deniz. Aralarında nasıl bir akış var?

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar

Tavuk - Yumurta

Tavuk mu yumurtadan çıkar? Yoksa tersi mi? Sürükleyip bırakarak öğrenebilirsiniz.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar

Kamu Malı

(Eser sahibi tüm haklarından feragat ederek eseri kamu malı ilan etmiştir)

Yaylarla Eğlence

Öğrenciler, farklı özelliklere sahip yayların nasıl davrandığını, bir simülasyon yardımı ile keşfederler. Öğrenciler, simülasyon üzerinde, esneklik, direnç, basma ve çekme miktarını değiştirebilirler.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Bağlantılar

Oyun Parkında İnişler ve Çıkışlar

Öğrenciler, belirli arkadaşlarla oynamanın zaman boyunca değişebileceği gösteren bir simülasyonu keşfederler.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Bağlantılar

Çok Fazla Hayvan

Öğrenciler, evlerindeki evcil hayvanlar, kuşlar, çevrelerindeki vahşi hayatın içinde hayvanları sürekli görürler. Bu ders, öğrencilerin, popülasyonların zaman boyunca nasıl azalıp arttığını keşfetmelerini sağlar.

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.3.6.1 İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.


Yabanda İnişler Çıkışlar: Av-Avcı

Bu ders, öğrencilerin, bir ekosistem içindeki iki hayvan popülasyonunun (kurtlar ve geyikler) karşılıklı ilişkilerini keşfetmelerini sağlar. Simülasyondaki hayvanlardan biri avcıdır. Diğeri ise av. Karşılıklı ilişkiye girip birbirlerini etkiledikçe popülasyonları zaman boyunca artar ve azalır (salınır, dalgalanır).

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.6.1 Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.

HB.3.6.1 İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.


Şimdi Hepsi Bir Arada: Av, Avcı ve Bitkiler

Bu ders, öğrencilerin, bir ekosistem içindeki iki hayvan popülasyonunun (kurtlar ve geyikler) ve bitkilerin karşılıklı ilişkilerini keşfetmelerini sağlar. Karşılıklı ilişkiye girip birbirlerini etkiledikçe popülasyonlar ve bitkiler zaman boyunca artar ve azalır (salınır, dalgalanır).

Desteklenen Sistem Düşünürü Alışkanlıkları:
Büyük Resim, Zaman Boyunca Değişim, Sistemin Yapısı, Karşılıklı Bağımlılıklar, Bağlantılar, Kısa ve Uzun Erimli Sonuçlar, Birikme

Desteklenen MEB Kazanımları:

HB.1.6.1 Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.

HB.1.6.2 Yakın çevresinde bulunan bitkileri gözlemler.


+
Eğitim e Sist m Düşünce i e s d
ESD Duyuru listesine kayıt İletişim
Site haritası
APA 7.0 alıntı:

Sistem Düşüncesi Derneği.(2024, 16 May). Kaynaklar. Eğitimde Sistem Düşüncesi. https://egitimdesistemdusuncesi.org/kaynaklar.php