ESD - Deneyimler

Deneyimler

Okul Öncesi
 • Değişim örüntülerini tanır
 • Birikimleri belirler
 • Sınıf simülasyonlarına, oyunlarına katılır.
1. Sınıf
 • Zaman boyunca davranış grafiklerini anlar.
 • Bir stoklu stok-akış diyagramını anlar.
 • Bir etkinlik üzerinden çizgi grafik çizer.
 • Değişimin nedenlerini tartışır.
 • Gecikmeleri tartışır.
2. Sınıf
 • Farklı büyüme hızları olan zaman boyunca davranış grafiklerini karşılaştırır.
 • Zaman boyunca davranış grafiği ile öykülerin grafiğini çizer
 • Geri besleme ve basit nedensel döngüleri tartışır.
 • Dengeleyici ve pekiştirici döngüleri belirler.
 • Üstel büyüme örüntülerini tartışır.
3. Sınıf
 • Bir sınıf simülasyonu ve grafik çizme etkinliği olarak basit bir sistem dinamiği bilgisayar modeli kullanır.
 • Bir modeldeki kavramı gerçekliğin betimlemesi olarak tartışır.
 • İki değişkenli bir zaman boyunca davranış grafiği kullanır ve nedenselliği gösterir.
 • Öykülerden basit geri besleme döngüleri yaratır.
 • Haber yazılarındaki grafikleri çözümler
4. Sınıf
 • Yönlendirme ile, takım olarak bir stoklu doğrusal modeller kurar.
 • Modeli çalıştırmadan önce kestirimde bulunur.
 • Bağımsız olarak, pek çok uygulamada zaman boyunca davranış grafiği oluşturur.
 • Doğrusal ve üstel büyüme örüntülerini grafik ve yapı olarak birbirinden ayırır.
 • Salınım (dalgalanma) örüntülerini tanır.
5. ve 6. Sınıf
 • Bir stoklu doğrusal ve geri besleme modellerini bağımsız olarak kurar.
 • Yapı ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfeder.
 • Yapıların aktarılabilirliğini keşfeder: Farklı bağlamlarda aynı yapının görüldüğünü fark eder.
 • Çok döngülü nedensel döngüleri çizer; dengeleyici ve pekiştirici döngüleri tanımlar.
 • Yönlendirme ile, doğrusal olmayan ilişkileri gösteren grafik fonksiyonlar kullanır.
7. ve 8. Sınıf
 • 2-3 Stoklu modeller kurar, kullanır.
 • Simülasyonu küresel sorunlara uygular
 • Döngü baskınlığının davranışı nasıl etkileyeceğini tartışır.
 • Zaman boyunca davranış grafiği ve nedensel döngü diyagramlarını bir dönem ödevi ve sunum hazırlamak için kullanır.
 • Simülasyonu anlamak için grafik üzerinden integral kullanır.
 • Çözüm aralıklarını (dt), anlamak için kalem kağıtla simülasyon yapar.
9. ve 10. Sınıf
 • Daha büyük modellerin davranış bölümlerinin çalışmasını açıklar.
 • Yazım ve sunum ile modellere dayanan politikalar önerir ve savunur.
 • Basitten orta düzeye mevcut bir modelin yapısını bir başka disipline veya soruna uygular; disiplinler arası öğrenmeyi fark eder ve aktarır.
 • Yapısına bakarak sistemin davranışını öngörür.
 • Haber yazılarındaki dinamik yapıyı betimlemek ve açıklamak için modelleme dilini kullanır.
 • Gerçek dünya sorunlarını irdelemek için birlikte modelleme yöntemini kulalnır.
11. ve 12. Sınıf
 • Gerçek bir toplum sorununu belirler ve çözüm için sistem dinamkleri yöntem bilimini uygular.
 • Okul dışındaki bir dinleyici grubuna sonuçları ve içgörüleri sunar.
 • Çözümlemelere ve içgörülere dayanarak politikalar savunur.
 • Eleştirilere karşılık olarak politikalerı ve modelleri gözden geçirir.

Ve faha fazlası.

Yukarıda listelenen etkinlikler ülke çapında öncü okullarda öğrencikerin şu anda gerçekten yapmakta oldukları etkinliklerdir. Yalnıca bir başlangıçı gösteriyorlar. Aşağıda öğrenciler için hayal ettiğimiz ek sistem dinamikleri konular var. Öğrenciler:

 • Ekonomiyi sistem dinamikleri çerçevesinde öğrenecek; ilkokulda banka hesapları ve para yönetiminden başlayacak, sınıflar boyunca gelişerek, ulusal ekonomi politikalarını çalışabilecekler,
 • Küçük sınıflarda çok basit yapılardan başlayacak ve sınıflar boyunca çlışlan konunun derinliği arttıkça modele karmaşıklık ekleyerek, kapsamı gittikçe büyüyen modeller kullanacaklar,
 • önemli sorunları irdeleyen ve karmaşık sistemlerin genel özelliklerini sergileyen özgün sistem dinamileri model örneklerini öğrenecekler ("hazine" modeller). İleri düzeydeki öğrenciler klasik yapıtları da çalışacaklar (örneğin; by Alfeld ve Graham'ın Introduction to Urban Dynamics, Forrester'ın Urban Dynamics kitapları gibi.
 • yanlışlardan öğrenme ve gelişmenin bir yolu ve aynı zamanda iç kalite gevşemesine önlem olarak dış uzman değerlendirme ve eleştirmesini içtenlikle karşılayacaklar
 • Diğerlerinin modellerini okuma ve değerlendirme becerisi geliştirecekler
 • "Kötü" modellerden de öğrenecekler
 • diğerlerinin çalışmalarını gözden geçirerek ve incelikle yapıcı eleştiri vermeyi ve almayı öğrenerek bir kalite iyileştirme kültürü geliştirecekler. Yanlışı yaratıcılığa dönüştürecekler.

Kaynak: Stuntz, L. N., Lyneis, D. A., & Richardson, G. P. (2001). The future of system dynamics and learner-centered learning in K-12 education. In The 19th International Conference of the System Dynamics Society. Atlanta, Georgia.

Eğitim İzleme Raporu 2020 - Şebnem Feriver Gezer'in konuşması
Sistem Düşüncesi Derneği üyesi Yusuf Çağlayan ile yapılan söyleşi


PEV Eğitim Koordinatörü Aysun Yağcı ile yapılan söyleşi
İki öğretmen, sistem düşüncesinin kendi düşünmelerine ve öğrencilerine olan etkisini anlatıyor.

Video, "Two Teachers – Interview" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

Bir ortaokul yöneticisi, her sabah okula gelen öğrencilerin nereden geldiklerini anlamak için, Çıkarım Merdivenini nasıl kullandığını anlatıyor.

Video, "Middle School Principal – Interview" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

Birinci sınıf öğrencileri, oyun alanında karşılaştıkları sorunları anlamakta ve çözümler geliştirmekte, nedensel döngü diyagramlarının nasıl yardımcı olduğunu anlatıyorlar. (Türkçe alt yazılı).

Video, "First Grade Students – Interview" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation


Ortaokul öğrencisi en beğendiği Sistem Düşünürü Alışkanlığını ve nedenini açıklıyor.

Video, "Middle School Students – Interview" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

Lise öğrencileri sistem düşüncesinin önemini anlatıyor.

Video, "High School Students – Interview" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

İki lise öğrencisi sistem düşüncesi ile ilgili konuşuyor.

Video, "High School Students – Interview 2" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ve Society for Organizational Learning'den (Kurumsal Öğrenme Derneği) Peter Senge, öğretme yöntemlerinde radikal değişiklerin gerekliliği ile ilgili konuşuyor.
Bir anaokulu sınıfı, resimli hikaye kitabı kullanarak, birlikte zaman boyunca davranış grafiği çiziyorlar.

Video, "Kindergarten “Best Friends” Literature Lesson" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

İkinci sınıf öğrencileri sistem kavramını keşfediyorlar.
9.Sınıf öğrencileri sosyal bilgiler dersinde Jared Diamond'ın teorisini keşfediyorlar.

Video, "High School Social Studies (Jared Diamond) Lesson" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

10.Sınıf öğrencileri sosyal bilgiler dersinde "Büyük Buhran"ı tartışıyorlar.

Video, "High School Social Studies (The Great Depression) Lesson" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

Lise öğretmeni Stella programını kullanarak stok-akış haritaları yaratmayı anlatıyor.

Video, "High School Stock/Flow Ecosystem Lesson" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

Yetişkin ve öğrencilerden oluşan bir grup, stok ve akış kavramlarının anlaşılmasına yönelik bir etkinliği izliyorlar.

Video, "The Water Bottle Activity" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

Yetişkin ve öğrencilerden oluşan bir grup, Çıkarım Merdivenini öğreniyor.

Video, "Ladder of Inference Lesson" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

Systems Thinking In Turkey - Özlem Orçun (Academic Coordinator), Sema Yiğitgil (Elementary School Teacher), Nurdan Ellez (Education Consultant)

Changing Perspectives: A New View of Credit Recovery, Will Luedtke, Credit Recovery Coordinator, Milwaukee Public Schools

Putting Habits of a Systems Thinker into Daily Practice, Tracy Benson, President, Waters Foundation and Romy Banks, Director of Operations, Waters Foundation

Using Stock-Flow Maps to Deepen Understanding of Persuasive Techniques, Brian Bindschadler, Orange Grove Middle School, Tucson AZ

A Systems Approach to Strategic Planning & School Improvement, Carrie Brennan, Executive Director, CITY Center for Collaborative Learning and Brett Goble, Principal, CITY High School

Learning to See the Big Picture – Setting Goals and Increasing Understanding in the Foreign Language Middle School Classroom, Maria Montagner, Hewlett-Woodmere Public Schools

Using Systems Tools to Analyze Nonfiction Text, Kara Fusco, Woodmere Middle School, Hewlett-Woodmere Public Schools

Social Justice and Systems Thinking, Danielle Robinson, Milwaukee Public Schools

Exploring Science With Systems Thinking in the Elementary School, Karen Abbott and Kelly Nichols, Winston-Salem/Forsyth County Schools

Una introducción al pensamiento sistémico a través de actividades para los niños en la escuela primaria, Julie Guerrero, Waters Foundation

Stock/Flow Diagrams Engage Preschoolers in Dynamic Thinking, Jennifer Dooley and Jen Parker, Catalina Foothills School District

Dive into Deep Learning: Systems Thinking and the 4Cs*, Dr. Mary Jo Conery, Associate Superintendent, Catalina Foothills School District and JoanYates, Vice President, Waters Foundation

4-8, Teaching the Mathematical Practices, April Knippen

9-12, Integration of Knowledge, Standards 7-9 and Writing Standards Text Type and Purpose 1-2, Sheri Marlin

K-3, Text Types and Purposes Writing Standards 1-3, Sheri Marlin

K-3 Integration of Knowledge and Ideas (Standards 7-9, for Literary and Informational Text), Sheri Marlin

Systems Thinking + Curriculum Standards = Critical Thinking, Sheri Marlin and Denise Ryan

ESD Duyuru listesine kayıt İletişim
APA 7.0 alıntı:

Sistem Düşüncesi Derneği.(2021, 17 Ocak). Deneyimler. Eğitimde Sistem Düşüncesi. https://egitimdesistemdusuncesi.org/nedir/deneyimler.php