ESD - Deneyimler

Deneyimler

Okul Öncesi
 • Değişim örüntülerini tanır
 • Birikimleri belirler
 • Sınıf simülasyonlarına, oyunlarına katılır.
1. Sınıf
 • Zaman boyunca davranış grafiklerini anlar.
 • Bir stoklu stok-akış diyagramını anlar.
 • Bir etkinlik üzerinden çizgi grafik çizer.
 • Değişimin nedenlerini tartışır.
 • Gecikmeleri tartışır.
2. Sınıf
 • Farklı büyüme hızları olan zaman boyunca davranış grafiklerini karşılaştırır.
 • Zaman boyunca davranış grafiği ile öykülerin grafiğini çizer
 • Geri besleme ve basit nedensel döngüleri tartışır.
 • Dengeleyici ve pekiştirici döngüleri belirler.
 • Üstel büyüme örüntülerini tartışır.
3. Sınıf
 • Bir sınıf simülasyonu ve grafik çizme etkinliği olarak basit bir sistem dinamiği bilgisayar modeli kullanır.
 • Bir modeldeki kavramı gerçekliğin betimlemesi olarak tartışır.
 • İki değişkenli bir zaman boyunca davranış grafiği kullanır ve nedenselliği gösterir.
 • Öykülerden basit geri besleme döngüleri yaratır.
 • Haber yazılarındaki grafikleri çözümler
4. Sınıf
 • Yönlendirme ile, takım olarak bir stoklu doğrusal modeller kurar.
 • Modeli çalıştırmadan önce kestirimde bulunur.
 • Bağımsız olarak, pek çok uygulamada zaman boyunca davranış grafiği oluşturur.
 • Doğrusal ve üstel büyüme örüntülerini grafik ve yapı olarak birbirinden ayırır.
 • Salınım (dalgalanma) örüntülerini tanır.
5. ve 6. Sınıf
 • Bir stoklu doğrusal ve geri besleme modellerini bağımsız olarak kurar.
 • Yapı ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfeder.
 • Yapıların aktarılabilirliğini keşfeder: Farklı bağlamlarda aynı yapının görüldüğünü fark eder.
 • Çok döngülü nedensel döngüleri çizer; dengeleyici ve pekiştirici döngüleri tanımlar.
 • Yönlendirme ile, doğrusal olmayan ilişkileri gösteren grafik fonksiyonlar kullanır.
7. ve 8. Sınıf
 • 2-3 Stoklu modeller kurar, kullanır.
 • Simülasyonu küresel sorunlara uygular
 • Döngü baskınlığının davranışı nasıl etkileyeceğini tartışır.
 • Zaman boyunca davranış grafiği ve nedensel döngü diyagramlarını bir dönem ödevi ve sunum hazırlamak için kullanır.
 • Simülasyonu anlamak için grafik üzerinden integral kullanır.
 • Çözüm aralıklarını (dt), anlamak için kalem kağıtla simülasyon yapar.
9. ve 10. Sınıf
 • Daha büyük modellerin davranış bölümlerinin çalışmasını açıklar.
 • Yazım ve sunum ile modellere dayanan politikalar önerir ve savunur.
 • Basitten orta düzeye mevcut bir modelin yapısını bir başka disipline veya soruna uygular; disiplinler arası öğrenmeyi fark eder ve aktarır.
 • Yapısına bakarak sistemin davranışını öngörür.
 • Haber yazılarındaki dinamik yapıyı betimlemek ve açıklamak için modelleme dilini kullanır.
 • Gerçek dünya sorunlarını irdelemek için birlikte modelleme yöntemini kulalnır.
11. ve 12. Sınıf
 • Gerçek bir toplum sorununu belirler ve çözüm için sistem dinamkleri yöntem bilimini uygular.
 • Okul dışındaki bir dinleyici grubuna sonuçları ve içgörüleri sunar.
 • Çözümlemelere ve içgörülere dayanarak politikalar savunur.
 • Eleştirilere karşılık olarak politikalerı ve modelleri gözden geçirir.

Ve faha fazlası.

Yukarıda listelenen etkinlikler ülke çapında öncü okullarda öğrencikerin şu anda gerçekten yapmakta oldukları etkinliklerdir. Yalnıca bir başlangıçı gösteriyorlar. Aşağıda öğrenciler için hayal ettiğimiz ek sistem dinamikleri konular var. Öğrenciler:

 • Ekonomiyi sistem dinamikleri çerçevesinde öğrenecek; ilkokulda banka hesapları ve para yönetiminden başlayacak, sınıflar boyunca gelişerek, ulusal ekonomi politikalarını çalışabilecekler,
 • Küçük sınıflarda çok basit yapılardan başlayacak ve sınıflar boyunca çlışlan konunun derinliği arttıkça modele karmaşıklık ekleyerek, kapsamı gittikçe büyüyen modeller kullanacaklar,
 • önemli sorunları irdeleyen ve karmaşık sistemlerin genel özelliklerini sergileyen özgün sistem dinamileri model örneklerini öğrenecekler ("hazine" modeller). İleri düzeydeki öğrenciler klasik yapıtları da çalışacaklar (örneğin; by Alfeld ve Graham'ın Introduction to Urban Dynamics, Forrester'ın Urban Dynamics kitapları gibi.
 • yanlışlardan öğrenme ve gelişmenin bir yolu ve aynı zamanda iç kalite gevşemesine önlem olarak dış uzman değerlendirme ve eleştirmesini içtenlikle karşılayacaklar
 • Diğerlerinin modellerini okuma ve değerlendirme becerisi geliştirecekler
 • "Kötü" modellerden de öğrenecekler
 • diğerlerinin çalışmalarını gözden geçirerek ve incelikle yapıcı eleştiri vermeyi ve almayı öğrenerek bir kalite iyileştirme kültürü geliştirecekler. Yanlışı yaratıcılığa dönüştürecekler.

Kaynak: Stuntz, L. N., Lyneis, D. A., & Richardson, G. P. (2001). The future of system dynamics and learner-centered learning in K-12 education. In The 19th International Conference of the System Dynamics Society. Atlanta, Georgia.

Öğretmen Ağı - Dijital Buluşmalar - Eğitimde Sistem Düşüncesi

21 Mayıs 2024 tarihinde Öğretmen Ağı tarafından Dijital Buluşmalar kapsamında düzenlenen "Eğitimde Sistem Düşüncesi" adlı çevrim içi etkinliğin video kaydı. Öğretmen Ağı Değişim Elçisi Burcu Boncukçu’nın kolaylaştırıcılığında gerçekleşen etkinklikte; Denizli PEV Okulları Okul Öncesi Öğretmeni Çiler Varlıker, Renkli Orman Okullları Sınıf Öğretmeni Şebnem Demir, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Ar-Ge Koordinatörü Meltem Ceylan Alibeyoğlu ve Balıkesir Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi Dr. Burcu Güngör Cabbar, okul öncesinden üniversiteye kadar farklı düzeylerden uygulama örnekleri sundu.

Prof. Dr. Yaman Barlas'ın Yaşam Boyu Başarı Ödülü töreninde yaptığı konuşmanın ESD ile ilgili bölümü.

21 Temmuz 2022 tarihinde, System Dynamics Society tarafından Prof. Dr. Yaman Barlas'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü (Lifetime Achievement Award) verildi. Video, ödül töreninde Yaman Hoca'nın yaptığı konuşmanın Eğitimde Sistem Düşüncesi çalışmaları ile ilgili bölümü.
Bu yıl (2022) 40'ıncısı düzenlenen Uluslararası Sistem Dinamikleri Konferansları'nda daha önce 6 kez verilmiş olan ödül, tekil başarılar yerine sistem dinamiği alanına uzun soluklu katkı yapan araştırmacılara veriliyor. Ödül töreninin sunucusu, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan Yönetim Okulu Sistem Dinamikleri Grubunun yöneticisi Prof. John Sterman.Buraya tıklayarak konuşmanın bütününü izleyebilirsiniz.

Sistem Düşüncesi Derneği, Darüşşafaka Okulları, UNDP Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde 2021-2022 öğretim yılının ilk döneminde uygulanan "Sistem Düşüncesi ile Çevre Eğitimi ve Dünya İklimi Oyunu" programı ile ilgili programa katılan öğrencilerin görüşleri.
Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Ana Bilim Dalı tarafından 26 Mayıs 2022 tarihinde "Perşembe Kahveleri" etkinliği kapsamında düzenlenen "Eğitimde Sistem Düşüncesi" tanıtım sunumu:
Süre İçerik
5 dak Hoş geldiniz (Dr. Şebnem Feriver)
20 dak Sistem Düşüncesi nedir ve neden önemlidir? (Prof. Dr. Ülkem Yararbaş)
20 dak Sistem Düşüncesi üzerine bir Okul Öncesi Eğitimi Araştırması (Dr. Şebnem Feriver)
25 dak Sistem düşüncesi sınıf uygulamaları (Gülnaz Çağlayan ve Gülsüm Yardım)
20 dak Soru ve yanı
14 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen 3. Uluslararası Doğa Bilimsel Araştırma Projeleri Öğrenci Konferansının açılışında Darüşşafaka Eğitim Kurumları AR-GE Koordinatörü ve Sistem Düşüncesi Derneği üyesi Meltem Ceylan Alibeyoğlu tarafından yapılan "Sistem Düşüncesi ile Çevre Eğitimi ve Dünya İklimi Oyunu" başlıklı konuşma.
Sistem düşüncesi yaklaşımıyla ilk iklim ve çevre projesi (Darüşşafaka Orta Okulu 8. Sınıf öğrencileri; İlke Karakaş, Perisu Koşar, Defne Şevval Ataklı, Elmas İnal ve Ecrinsu Çelikler ve öğretmenleri Meltem Ceylan Alibeyoğlu ile yapılan söyleşi)


Darüşşafaka Eğitim Kurumları AR-GE Koordinatörü Meltem Ceylan Alibeyoğlu ile "Sistem Düşüncesi ile Çevre Eğitimi ve Dünya İklimi Oyunu" projesi konusunda yapılan söyleşi


"Eğitim İzleme Raporu 2021: Eğitimin İçeriği" adlı raporun değerlendirildiği Medyascope Plus Youtube kanalında 7 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan "Eğitim 360°: Eğitimin içeriği ne söylüyor?" programında Dr. Şebnem Feriver'in Eğitimde Sistem Düşüncesi ile ilgili görüşleri
Darüşşafaka Ar-Ge Koordinatörü Meltem Ceylan Alibeyoğlu, Sistem Düşüncesi ile Çevre Eğitimi ve Dünya İklimi Oyunu projesini anlatıyor
Eğitim İzleme Raporu 2020 - Şebnem Feriver Gezer'in konuşması
Sistem Düşüncesi Derneği üyesi Yusuf Çağlayan ile yapılan söyleşi


PEV Eğitim Koordinatörü Aysun Yağcı ile yapılan söyleşi
İki öğretmen, sistem düşüncesinin kendi düşünmelerine ve öğrencilerine olan etkisini anlatıyor.

Video, "Two Teachers – Interview" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

Bir ortaokul yöneticisi, her sabah okula gelen öğrencilerin nereden geldiklerini anlamak için, Çıkarım Merdivenini nasıl kullandığını anlatıyor.

Video, "Middle School Principal – Interview" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

Birinci sınıf öğrencileri, oyun alanında karşılaştıkları sorunları anlamakta ve çözümler geliştirmekte, nedensel döngü diyagramlarının nasıl yardımcı olduğunu anlatıyorlar. (Türkçe alt yazılı).

Video, "First Grade Students – Interview" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation


Ortaokul öğrencisi en beğendiği Sistem Düşünürü Alışkanlığını ve nedenini açıklıyor.

Video, "Middle School Students – Interview" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

Lise öğrencileri sistem düşüncesinin önemini anlatıyor.

Video, "High School Students – Interview" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

İki lise öğrencisi sistem düşüncesi ile ilgili konuşuyor.

Video, "High School Students – Interview 2" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ve Society for Organizational Learning'den (Kurumsal Öğrenme Derneği) Peter Senge, öğretme yöntemlerinde radikal değişiklerin gerekliliği ile ilgili konuşuyor.
Bir anaokulu sınıfı, resimli hikaye kitabı kullanarak, birlikte zaman boyunca davranış grafiği çiziyorlar.

Video, "Kindergarten “Best Friends” Literature Lesson" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

İkinci sınıf öğrencileri sistem kavramını keşfediyorlar.
9.Sınıf öğrencileri sosyal bilgiler dersinde Jared Diamond'ın teorisini keşfediyorlar.

Video, "High School Social Studies (Jared Diamond) Lesson" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

10.Sınıf öğrencileri sosyal bilgiler dersinde "Büyük Buhran"ı tartışıyorlar.

Video, "High School Social Studies (The Great Depression) Lesson" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

Lise öğretmeni Stella programını kullanarak stok-akış haritaları yaratmayı anlatıyor.

Video, "High School Stock/Flow Ecosystem Lesson" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

Yetişkin ve öğrencilerden oluşan bir grup, stok ve akış kavramlarının anlaşılmasına yönelik bir etkinliği izliyorlar.

Video, "The Water Bottle Activity" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

Yetişkin ve öğrencilerden oluşan bir grup, Çıkarım Merdivenini öğreniyor.

Video, "Ladder of Inference Lesson" sayfasından alınmıştır.
Copyright © 2015 Waters Foundation

ESD Webinarları, Sistem Düşüncesi Derneği, System Dynamics Society webinarları, System Dynamics Society Pre-College Education Special Interest Group (Sistem Dinamikleri Derneği K-12 Özel İlgi Grubu) etkinlikleri kapsamında düzenlenmektedir. Sistem Dinamikleri Derneği K-12 Özel İlgi Grubu ve etkinlikleri ile ilgili daha kapsamlı bilgi almak için lütfen buraya tıklayın.

Webinar kaydı

 • Giriş
 • Sistem Düşüncesi Yaklaşımının Türkçe Dersinde 2. Sınıf Öğrencilerinin Okuduklarını Anlama Becerisine Etkisi
 • Denklemler (her zaman) Nedenselliği Göstermez
 • Psikolojik Danışmanlıkta Sistem Düşüncesi
 • Eğitim Programı Tasarımı: İnsan Vücut Sistemleri ve Sistem Düşüncesi

Webinar kaydı

 • Giriş
 • İlkokul (Yoklama Grafiği, Öykü kitapları, Problem modelleme)
 • Ortaokul (Fizik: Bir boyutta hareketten enerji dönüşümlerine)
 • Lise (Matematik, Biyoloji, Çevre bilimi, Anatomi ve fizyoloji, İngiliz edebiyatı, Aile çalışmaları, Yönetim)

Webinar kaydı

 • Eyvah! Yaprak Bitleri
 • İstanbul’un Suyu Ne Zaman Tükenir?
 • Sistem Düşüncesi ile Çevre Eğitimi ve Dünya İklimi Oyunu

Webinar kaydı

 • A Leverage Point: Systems Thinking in PreService “Teacher Training” Education

Webinar kaydı

 • 'Model' Teaching 1

Webinar kaydı

 • Economics in K-12 Education Roundtable

Webinar kaydı

 • Getting Started on the Right Foot with Systems Dynamics Modeling

Webinar kaydı

 • Revolutions
 • Improving Context and Content in History Classes
 • Visualizing History and Economics

Webinar kaydı

 • How Sweet Is Sugar?
 • Human Body Systems
 • HPV and Adaptive Immunity
 • Glucose-Insulin Homeostasis

Webinar kaydı

 • Now What?
 • Exploring Climate Change with System Dynamics
 • Environmental Education with Systems Thinking and the World Climate Game

Webinar kaydı

 • A Strategy for Infusing Systems Thinking into K-12 Education
 • Strategy Implementation for Schools in Turkey
 • Strategy Implementation for Faculties of Education in Universities in Turkey
Eğitim e Sist m Düşünce i e s d
ESD Duyuru listesine kayıt İletişim
Site haritası
APA 7.0 alıntı:

Sistem Düşüncesi Derneği.(2024, 22 May). Deneyimler. Eğitimde Sistem Düşüncesi. https://egitimdesistemdusuncesi.org/nedir/deneyimler.php