ESD - Proje

Proje

Projenin genel hedefi eğitim sisteminin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesidir.

Proje, yurtdışında, özellikle ABD'de etkin ve yoğun olarak, eğitim dahil birçok farklı alanda kullanılan, ancak Türkiye'de daha uygulamaya geçmemis olan, “Sistem Düşüncesi” yaklaşımının okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretime (K-12) uyarlanması, pilot uygulamalarının yapılması ve bu yaklaşımın eğitim sistemine kazandırılmasıdır.

Amacımız, öğrencinin analiz, sentez, değerlendirme ve yaratma becerilerini, sistem düşüncesi yaklaşımı ile geliştirerek eleştirel düşünen bireyler yaratmaktır.

Türkiye’de ilk kez uygulanan projenin her yıl tekrarlanan adımları şöyle:

Uygulanması planlanan diğer adımlar;

Çağdaş bir eğitim modeli oluşturmaya yönelik kapsamlı bir programın ilk adımı olan projeye siz de katılın!...

Mantıksal Temel (Gerekçe - Rationale)

Piaget biyolojik gelişimin bir bilişsel evreden diğerine geçişi sağladığına inanıyordu. Batı kültürlerinde yapılan çeşitli kesitsel çalışmalar, sensori-motor, işlem öncesi ve somut işlemler evreleri savını desteklemektedir.Ancak, ergenler ile yapılan benzer kesitsel çalışmalar, tüm bireylerin biyolojik gelişme sonucunda otomatik olarak sonraki biliş evresine geçtikleri savını desteklememektedir. Ergen popülasyonlardan alınan veriler, lise öğrencilerinin sadece %30-35'inin soyut işlemler evresine geçtiğini göstermektedir.

Ergen ve yetişkinlerin çoğu için, soyut işlemler evresine ulaşmak ancak özel bir ortam ile mümkün görünmektedir.

Çevirisi yapılan alıntı: Huitt, W., & Hummel, J. (2003). Piaget's theory of cognitive development. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University

Strateji
İletişim