ESD - Proje

Proje

Genel hedefimiz, eğitim sisteminin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesidir.

Yurtdışında, özellikle ABD'de etkin ve yoğun olarak, eğitim dahil birçok farklı alanda kullanılan, ancak Türkiye'de daha uygulamaya geçmemis olan, “Sistem Düşüncesi” yaklaşımının okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretime (K-12) uyarlanması, pilot uygulamalarının yapılmasına ve bu yaklaşımın eğitim sistemine kazandırılmasına çalışıyoruz.

Amacımız, öğrencinin analiz, sentez, değerlendirme ve yaratma becerilerini, sistem düşüncesi yaklaşımı ile geliştirerek eleştirel düşünen bireyler yaratmaktır.

Mantıksal Temel (Gerekçe - Rationale)

Piaget biyolojik gelişimin bir bilişsel evreden diğerine geçişi sağladığına inanıyordu. Batı kültürlerinde yapılan çeşitli kesitsel çalışmalar, sensori-motor, işlem öncesi ve somut işlemler evreleri savını desteklemektedir.Ancak, ergenler ile yapılan benzer kesitsel çalışmalar, tüm bireylerin biyolojik gelişme sonucunda otomatik olarak sonraki biliş evresine geçtikleri savını desteklememektedir. Ergen popülasyonlardan alınan veriler, lise öğrencilerinin sadece %30-35'inin soyut işlemler evresine geçtiğini göstermektedir.

Ergen ve yetişkinlerin çoğu için, soyut işlemler evresine ulaşmak ancak özel bir ortam ile mümkün görünmektedir.

Çevirisi yapılan alıntı: Huitt, W., & Hummel, J. (2003). Piaget's theory of cognitive development. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University

Strateji

Proje, Eğitimde Sistem Düşüncesi yaklaşımının;

  • kısa erimde, okullarda oluşturulan ilk örneklerinin (prototiplerinin),
  • orta erimde, üniversite işbirlikleri sonucu sürdürülebilirliğinin sağlanmasının ardından
  • uzun erimde, Milli Eğitim Bakanlığı kanalı ile ölçeklendirilerek (yaygınlaştırılarak)

yapısal (sistemik) değişim hedefleyen toplumsal bir yeniliktir (sosyal inovasyondur).

ESD Duyuru listesine kayıt İletişim
APA 7.0 alıntı:

Sistem Düşüncesi Derneği.(2021, 6 Şubat). Proje. Eğitimde Sistem Düşüncesi. https://egitimdesistemdusuncesi.org/nedir/proje.php