ESD - Waters Foundation

Waters Foundation

Eğitimde Sistem Düşüncesi - Uygulayıcı Eğitim (20-21 Auğ 2016)
Eğitimde Sistem Düşüncesi Çalıştayı / Systems Thinking Level 1 Workshop (10-13 Auğ 2015)
Tanışma - Bilgilendirme Toplantısı (14 Ağu 2014)
Eğitimde Sistem Düşüncesi Çalıştayı / Systems Thinking Level 1 Workshop (18-22 Auğ 2014)
Waters Foundation Eğitiminde Verilen Örnekler (etkinliklerden fotograflar)
Okul Öncesi için, Sheri Marlin (Waters Foundation) tarafından önerilen öykü kitapları
Teklif - Sözleşme - Fatura
Bölge Uygulama Planı (WF sitesinden çevrilmiştir)
Eylem Araştırması (Action Research)
Diğer
İletişim