ESD - Waters Center For Systems Thinking

Waters Foundation

Waters Center for Systems Thinking, Waters Corporations adlı bir teknoloji şirketinin kurucusu Jim Waters'ın sistem dinamikleri alanının kurucusu Jay Forrester'ın çalıştaylarına katılmasının ardından, 1989 yılında Waters Foundation, Systems Thinking in Education adı altında bir vakıf olarak çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalar, 2019 yılında yalnızca sistem düşüncesi üzerine çalışma yapmak amacı ile kurulan Waters Center for Systems Thinking adlı kar amacı gütmeyen kurum ile sürmektedir.

Eğitimde Sistem Düşüncesi - Uygulayıcı Eğitim (20-21 Auğ 2016)
Eğitimde Sistem Düşüncesi Çalıştayı / Systems Thinking Level 1 Workshop (10-13 Auğ 2015)
Tanışma - Bilgilendirme Toplantısı (14 Ağu 2014)
Eğitimde Sistem Düşüncesi Çalıştayı / Systems Thinking Level 1 Workshop (18-22 Auğ 2014)
Waters Foundation Eğitiminde Verilen Örnekler (etkinliklerden fotograflar)
Okul Öncesi için, Sheri Marlin (Waters Foundation) tarafından önerilen öykü kitapları
Teklif - Sözleşme - Fatura
Bölge Uygulama Planı (WF sitesinden çevrilmiştir)
Eylem Araştırması (Action Research)
Diğer
Eğitim e Sist m Düşünce i e s d
ESD Duyuru listesine kayıt İletişim
Site haritası
APA 7.0 alıntı:

Sistem Düşüncesi Derneği.(2023, 27 Şubat). Waters Foundation. Eğitimde Sistem Düşüncesi. https://egitimdesistemdusuncesi.org/nedir/watersfoundation.php