Dergi Hakkında

  • Ulusal bir dergi olan Eğitimde Sistem Düşüncesi Yıllığı, Sistem Düşüncesi Derneği tarafından yılda bir kez yayımlanır.
  • Yıllıkta, Eğitimde Sistem Düşüncesi konusunda özellikle öğretmen uygulamaları, başarılı ve başarısız deneyimleri ve görüşleri ilgili yazılara yer verilir.
  • Yıllıktaki yazıların daha önce yayımlanmamış olma zorunluluğu yoktur. Kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinlerini de içeren her türlü yazı, Eğitimde Sistem Düşüncesi konulu olmak koşulu ile yayımlanabilir.
  • Derginin genel yayın dili Türkiye Türkçesidir. Bununla birlikte diğer dillerde yazılara da yer verilebilir.
  • Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler ve yazının yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.
  • Dergide yayımlanan yazılarda TDK Yazım Kılavuzu’na (kısaltmalar dâhil) uyulmalıdır.
  • Yıllık, temel olarak, yıl boyunca Eğitimde Sistem Düşüncesi Haber Bültenlerinde bulunan yazıların derlemesidir. Ancak bültenlerde bulunmayan yazılar da yayımlanabilir.