Sistem Düşüncesi Temel Becerileri

Yazarlar

  • Emre Göktepe

Anahtar Kelimeler:

systems thinking- K-12 education- system dynamics- sistem düşüncesi- K-12 eğitim- sistem dinamikleri

Özet

Sistem Düşüncesinin eğitime uyarlanması konusunda yapılan uygulama ve araştırmalar, özellikle Türkiye'de, gittikçe artmaktadır. Alanın yapısından kaynaklanan çok disiplinliliği nedeni ile, sistem düşüncesi konusunda, başta tanımı olmak üzere çok çeşitli görüş vardır. Bu görüşleri değerlendirmek ve Sistem Düşüncesini tanımlayan temel becerileri belirlemek amacı ile bir araştırma yapılmıştır. Konu ile ilgili olduğu düşünülen bilim yazıları, Sistem Düşüncesi Derneği tarafından yürütülen çalışmalardan elde edilen deneyimlerle karşılaştırılmış ve yedi temel beceri belirlenmiştir: Neden-Sonuç İlişkisi, Sistemin Ögeleri, Nedensel Döngüler, Zaman Boyunca Değişim, Kavramsal Modeller, Sayısal Modeller, Sürdürülebilir Çözüm. Bu beceriler, Sistem Düşüncesini eğitime uyarlama çalışmalarının tasarlanması ve sonuçlarının ölçülmesinde kullanılabilir.

İndir

Yayınlanmış

2021-01-01