Çevrim içi Eğitimde Sistem Düşüncesi

Yazarlar

  • Gülnaz Çağlayan
  • Şebnem Demir
  • Uğraş Demir

Anahtar Kelimeler:

systems thinking- K-12 education- system dynamics- sistem düşüncesi- K-12 eğitim- sistem dinamikleri

Özet

Uzaktan eğitim sürecinde gerçekleşen uygulamalardan örnekler.

İndir

Yayınlanmış

2021-01-01