Bir sistem olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Yazarlar

  • Emre Göktepe

Anahtar Kelimeler:

systems thinking- K-12 education- system dynamics- sistem düşüncesi- K-12 eğitim- sistem dinamikleri

Özet

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının karşılıklı ilişkilerini inceleyen dört kaynağın kısa tanıtımı.

İndir

Yayınlanmış

2021-01-01