İstanbul’un Suyu Ne Zaman Tükenir?

Yazarlar

  • Fatma Çınar

Anahtar Kelimeler:

systems thinking- K-12 education- system dynamics- sistem düşüncesi- K-12 eğitim- sistem dinamikleri

Özet

Öğrencilerimizde yaşadıkları kentin sorunları hakkında farkındalık oluşturmak ve çevreci bir bilinç kazanmalarını sağlamak amacıyla İstanbul'un Suyu Ne Zaman Tükenir? modelleme çalışmasına yönelik olarak bir ders tasarımı oluşturduk. Sistem Düşüncesi Derneği tarafından hazırlanan stok akış diyagramı modellemesini 4. sınıf düzeyinde en etkin şekilde nasıl uygulayabiliriz? diye düşündüğümüzde modeli yapboz parçalarına dönüştürerek uygula-manın daha eğlenceli olabileceği fikri, etkinliği planlamamızda çıkış noktamız oldu.

İndir

Yayınlanmış

2022-01-16