Sistem Bilgelikleri (Bölüm 2)

Yazarlar

  • Murat Özemre

Anahtar Kelimeler:

systems thinking- K-12 education- system dynamics- sistem düşüncesi- K-12 eğitim- sistem dinamikleri

Özet

Sistem Düşüncesi Derneğinin, ortak bir çalışma grubu ile sürdürdüğü “Thinking in Systems” kitabını gönüllü olarak Türkçe’ye çeviren ekipte yer alıyorum. Kitap “Limits to Growth” adlı kitabın da yazarlarından olan Donella Meadows tarafından kaleme alınmış.

İndir

Yayınlanmış

2022-01-16