Sürdürülebilirlik için kavram geliştirmede kavram haritalamanın bilişsel yükü azalttığına yönelik deneysel kanıt

Yazarlar

  • Emre Göktepe

Anahtar Kelimeler:

systems thinking- K-12 education- system dynamics- sistem düşüncesi- K-12 eğitim- sistem dinamikleri

Özet

İki yönden çok önemli bir çalışma: İlki, görselleştirmenin bilişsel yükü azaltarak daha nitelikli düşünmeye yol açtığı konusunda bulgular içermesi. İkincisi, algı temelli ölçümlerin oldukça yanıltıcı olabileceği bulgusu. Böyle bir bulgu, algı temelli sormacaların geçerliliğini kuşkulu duruma düşürüyor. Diğer bir deyişle, bu bulguya göre, yüksek güvenilirliği olan algı temelli bir sormaca bile katılımcının sistem düşüncesi düzeyini değil sistem düşüncesi düzeyi konusunda kendine güvenini ölçüyor olabilir.

İndir

Yayınlanmış

2022-01-16