Okullarda Sevecen Sistem Çerçevesi

Yazarlar

  • Emre Göktepe

Anahtar Kelimeler:

systems thinking- K-12 education- system dynamics- sistem düşüncesi- K-12 eğitim- sistem dinamikleri

Özet

Bu rapor, Sistem Düşüncesi teriminin duyulmasında ve yaygınlaşmasında çok etkili olmuş “Beşinci Disiplin” adlı kitabın yazarı Peter Senge ve ekibi tarafından hazırlanmış. Sistem Düşüncesinin, sistem duygusu ile “Sevecen Sistem” olarak adlandırdığı bir çerçevede birleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Raporun dayandığı deneme çalışmalarının Uluslararası Bakalorya (IB - International Baccalaureate) okullarında yapılmış olması ilginç.

İndir

Yayınlanmış

2022-01-16