ESD - DPS2016

Deneyim Paylaşım Sempozyumu - 2016

5 Mart 2016, SEV İlköğretim Okulu, İzmir
Sempozyum açılış konuşmaları
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Konferans Salonu

Sınıf 1
(310)

Sınıf 2
(311)

Sınıf 3
(312)

Sınıf 4
(313)

Sınıf 5
(316)

Sınıf 6
(317)

Sınıf 7
(210)

Sınıf 8
(211)

Sınıf 9
(212)

Sınıf 10
(213)

Sınıf 11
(216)

Sınıf 12
(217)

×

Büyük Resimde İzmir


Bu yıl kurumumuzda okul öncesi eğitimi alan öğrencilerimiz ile “Yaşadığımız Şehir İzmir” adlı bir proje yürüttük. Bu proje çerçevesindeki amaçlarımızdan birisi de öğrencilerimizin İzmir’in sorunlarının farkına varmaları, bu sorunların nasıl ortaya çıktığını sorgulamalarıydı. Öğrencilerimizin farkına varma, ilişki kurma, çıkarımda bulunma, neden-sonuçları gözden geçirme ve değerlendirme yapma gibi düşünme becerilerini kullanmalarını sağlayacak Sistem Düşüncesi araçlarını projemiz içerisinde yapılandırdık. Öncelikle öğrencilerimizin bu araçları tanımalarını sağladık, daha sonra bu araçları kullanarak düşünme becerilerini geliştirecek etkinlikler yaptık. Bu sunum içerisinde öğrencilerimizin büyük resmi görmelerini sağlayacak sistem düşüncesi araçları ile yapılandırdığımız etkinlikler yer almaktadır.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Buzdağı Görseli, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

SEV Anaokulu

ESD Alışkanlıkları

Emine Pekkarakaş, Özlem Orçun
×

Kayıt




×

Açılış


Özlem Altay (SEV İlköğretim Okulu Müdür)
Yasemin Reşitoğlu (EÇEV Yönetim Kurulu Başkanı)

×

Büyük Resimde İzmir (devamı)


Bu yıl kurumumuzda okul öncesi eğitimi alan öğrencilerimiz ile “Yaşadığımız Şehir İzmir” adlı bir proje yürüttük. Bu proje çerçevesindeki amaçlarımızdan birisi de öğrencilerimizin İzmir’in sorunlarının farkına varmaları, bu sorunların nasıl ortaya çıktığını sorgulamalarıydı. Öğrencilerimizin farkına varma, ilişki kurma, çıkarımda bulunma, neden-sonuçları gözden geçirme ve değerlendirme yapma gibi düşünme becerilerini kullanmalarını sağlayacak Sistem Düşüncesi araçlarını projemiz içerisinde yapılandırdık. Öncelikle öğrencilerimizin bu araçları tanımalarını sağladık, daha sonra bu araçları kullanarak düşünme becerilerini geliştirecek etkinlikler yaptık. Bu sunum içerisinde öğrencilerimizin büyük resmi görmelerini sağlayacak sistem düşüncesi araçları ile yapılandırdığımız etkinlikler yer almaktadır.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Buzdağı Görseli, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

SEV Anaokulu

ESD Alışkanlıkları

Emine Pekkarakaş, Özlem Orçun
×

Okul Öncesi Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: Sistem DüşüncesiTaşlarla Sistem Düşüncesi


Okul öncesi eğitimde yeni bir yaklaşım olan ‘‘Eğitimde Sistem Düşüncesi’’ kurumumuz tarafından bu yıl proje olarak ele alınmıştır. Sistem düşüncesi yaklaşımı öğrencilerin problem çözme, muhakeme ve ilişki kurma gibi önemli düşünme becerilerini geliştirmektedir. Kurum olarak biz de eğitim programımızda bu becerilerin gelişimini hedeflemekteyiz. Sistem düşüncesi bu becerilerin gelişimi için zamana bağlı değişim grafiği, stok-akış diyagramı, nedensel döngü diyagramı, çıkarım merdiveni gibi öğrenme araçlarını kullanarak buzdağı modelini oluşturmaktadır. Sistem düşüncesi araçları öğrencilerin farklı deneyimlerle karşılaşmalarını sağladığı için öğrencilerin düşünme alışkanlıklarını değiştirmektedir. Buna bağlı olarak biz de sistem düşüncesi projemiz kapsamında taşlar ünitesini yapılandırdık. Bu sunum sistem düşüncesi araçları kullanılarak hazırlanmış taşlar ünitesinin etkinlik örneklerini içermektedir.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagramı, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

SEV Anaokulu

ESD Alışkanlıkları

Fatma Öz, Zeynep Akçay
×

Kendimizi Düzenleme Biçimimiz: Trafik


Kendimiz Düzenleme Biçimimiz konusunda "Trafiği" işlerken günümüzün en büyük sorunu olan "Trafik Sıkışıklığı" konusunu ele aldık. Önce çocuklarımızla "Trafik Sıkışıklığı" Stok Akış Diyagramı yaptık. Daha sonra çocuklarımızla "Trafikte Bir Gün" draması yaptık. Tüm öğrencilerimiz özel araç rolündeydi, sadece bir öğrencimiz içinde yolcusu olmayan otobüs rolündeydi. Çocuklardan belli bir alan içerisinde birbirlerine çarpmadan ilerlemeleri istendi. Daha sonra bazı özel araç rolündeki çocuklar arabalarını park edip otobüse bindiler ve aynı alanda yine trafiğin işlemesi istendi.Drama sonunda çocuklarla nedensel döngü diyagramı oluşturduk. Nedensel döngü diyagramından sonra çocuklarımıza " Bu döngüyü kırmak için ne yapmalıyız?" sorusunu yönelttik. En son olarak çocuklarımızla çıkarım merdivenini oluşturduk.

Kademe

Nedensel Döngü Diyagramı, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Küçük Kulüp Eğitim Kurumları

ESD Alışkanlıkları

Arzu Revan, Yeşim Alam, Suzan Tuğdar
×

Minik Tohumun Hikayesi


Çocuklarımızla "Minik Tohum" hikayesini okuduk. Hikayenin Zaman boyunca davranış grafiğini yaptık. Daha sonra hikayeyi genelleştirip çiçeğin büyümesini etkileyen etmenleri Stok Akış diyagramıyla inceledik. Çiçek ve tohum miktarı arasındaki nedensel döngüyü inceledik. Daha sonra hikayede geçen yerlere uygun şekilde tohum yetiştirme çalışması yaptık. Birinci tohumu buz dolabına topraksız bir şekilde yerleştirdik. İkinci tohumu direkt güneş ışığı gören yere yine topraksız bir şekilde yerleştirdik. Üçüncü tohumu toprağa gömüp gerekli su ve güneş ışığını almasını sağladık. Tohumlarımızın büyüme davranış grafiğini oluşturduk ve belli aralıklarda ölçümler yaptık.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagramı, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Küçük Kulüp Eğitim Kurumları

ESD Alışkanlıkları

Dilber Aytekin, Tuğba İpek
×

Sistem Düşüncesi İle Geri Dönüşüm (Bilinçli Tüketiciler Sistemde)


Geri dönüşüm temamız kapsamında Okul öncesi öğrencilerimizin çevre bilinci kazanmalarını ve bilinçli tüketim yapan bireyler olmalarını sağlayacak çalışmalar yaptık. Öğrencilerimizin çevresindeki geri dönüşüm malzemelerini tanımaları ve bu malzemeleri bilinçli kullanmayı öğrenmeleri için sistem düşüncesinin zamana bağlı değişim grafiği ve stok akış diyagramı araçlarını kullandık. Öğrencilerimiz ile bu araçları kullanarak çevremize verdiğimiz olumlu ve olumsuz etkilerin farkına vardık. Yaptığımız etkinliklerde, kullandığımız bu araçlar sayesinde öğrencilerimizin olayların sonuçlarını kendilerinin çıkarımlamalarını ve değerlendirmelerini sağladık.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

SEV Anaokulu

ESD Alışkanlıkları

Özlem Avşar, Pınar Lübiç
×

Köstebek Kuki İle Sistem Düşüncesi (Değerler Eğitimi)


Bu sunum içerisinde öğrencilerin sosyal farkındalıklarını arttıran ve kişisel gelişimlerini sağlayan etkinlikler bulacaksınız. Öncelikle öğrencilerimizi, duygularını isimlendirebilecekleri, empati kurabilecekleri aslında hayatlarının içerisinde sık sık karşılaştıkları bir karaktere sahip olan “Köstebek Kuki” hikayesi ile tanıştırdık. Daha sonra Köstebek Kuki hikayesi üzerinden ele aldığımız çalışmaları sistem düşüncesi araçlarını kullanarak işledik. Hikaye içerisine gizlenmiş olan saygı ve öfke gibi soyut kavramları Stok Akış Diyagramı ve Grafik çalışmaları ile somutlaştırdık. Diyagram ve grafik üzerinde artık somut olan kavramlar ile öğrencilerimizin muhakeme becerilerinin gelişimini destekleyecek çalışmalar yaptık. Değerler eğitimi kapsamında yaptığımız bu çalışmalar ile öğrencilerimizin hem sosyal hem de bilişsel becerilerinin gelişimi sağladık.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

SEV Anaokulu

ESD Alışkanlıkları

Banu Kas, Ümit Kadayıfçı
×

Sınıf İçi Kurallar: Gürültü


Kasım ayında proje konularımızın içerisinde "Sınıf Kurallarını" inceledik. Her kademede olduğu gibi okul öncesi sınıflarında da gürültü miktarının sınıf düzenini etkilediğini biliyoruz. Çocuklarımızın bu sorunu kendilerinin keşfedip nasıl çözebilecekleri konusunda düşünmelerini istedik. Önce çocuklarımıza gürültülü bir ses kaydı dinlettik. Daha sonra "Gürültü Miktarı" stok akış diyagramı oluşturduk. Çıkan veriler doğrultusunda çocuklarımızla nedensel döngü diyagramı oluşturduk. İlk başta dinlettiğimiz gürültülü ses kaydını tekrar dinletip çıkarım merdivenini oluşturduk (duydum, hissettim, karar verdim). Etkinlikler sonunda çocuklarımızın sınıf içerisinde daha dikkatli davranışlar sergilediğini gözlemledik.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagramı, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Küçük Kulüp Eğitim Kurumları

ESD Alışkanlıkları

Seden Yasakçılar, Hanife Çelik, Meliz Heris
×

Arı Ve Ekosistem


Ekosistemde arının yeri ve önemini vurgulamak. Arı-bal-çiçek arasındaki bağlantı çemberini oluşturmak. Proje uygulama aşamasında. Öğrencilerin arı ile ilgili neler bildiklerini belirledik. Arı filmi ile başladık. Zar oyunu, stok akış oyunu ve bağlantılı ip oyunu ile proje devam edecektir.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Bağlantı (İlişki) Çemberi, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Özel PEV Okulları

ESD Alışkanlıkları

Ayşen Musoğlu, Hacer Kurt, Büşra Gürel
×

Uğur Böcekleri


Çocuklarımızın sosyal ve motor becerilerinin yanısıra bilişsel becerilerini geliştirecek çalışmalar yapılandırdık. Bu çalışmaları hazırlarken öğrencilerin farklı öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak farklı öğretme metodlarını kullandık. Bu çalışmada kullandığımız metodlardan biri Sistem düşüncesi metodu oldu. Öncelikle öğrencilerimizin dikkatini çekmek için onların çok sevdiği uğur böceklerini ele aldık. Uğur böceleri hakkında öğrendiğimiz her bilgiyi sistem düşüncesi araçlarını kullanarak görselleştirdik. Öğrencilerimizin, problem çözme, ilişki kurma, muhakeme yapma ve değerlendirme yapma gibi düşünme becerilerinin gelişimini sağladık.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Bağlantı (İlişki) Çemberi, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

SEV Anaokulu

ESD Alışkanlıkları

Eda Üstdağ, Gülçin Güven
×

Bir Varmış, Bir Yokmuş? Acaba Neden?


Ekim ayı boyunca sınıf yoklamasını zaman boyunca davranış grafiği üzerinde gerçekleştirdikten sonra çocuklarla incelemelerimizi yaptık. Artış ve azalmalar hakkında "Çocuk Sayısı" stok akış diyagramı oluşturduk. çıkan değişkenler üzerinden "Hasta Çocuk" Stok akış diyagramı oluşturduk.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Küçük Kulüp Eğitim Kurumları

ESD Alışkanlıkları

Nazlı İçöz, Yeşim Gülen
×

Dinleyen Öyküler


Okulöncesi düzeyinde öğrencilerin dinleme becerilerini ve dikkat sürelerini geliştirmek amacıyla uygulayacağımız projenin içinde eğitimde sistem düşüncesinden yararlandık. Dinleme becerileri ve dikkat süresi gelişiminin proje sürecinde alışkanlık haline gelmesi amaçlanmıştır. Dinleme ve dikkat konusuna ilişkin görseller, şarkılar, videolar, oyunlar kullanılacaktır. Öğrenciler öyküler ve buna bağlı görseller oluşturacaktır.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Özel PEV Okulları

ESD Alışkanlıkları

Bilge Bilgi
×

Systems Thinking: Kindergarten Compatibility (Sunum dili İngilizcedir)


Lütfen dikkat!
Sunum dili İngilizcedir. Sunum sırasında kullanılacak slaytlar İngilizce ve Tükçe olacaktır.Courtney Atak iyi derecede Türkçe bilmektedir.

I chose this topic because I believe that systems thinking can be easily and genuinely applied in early learning. Children between the ages of 3-6 actually have quite a capacity for thinking in systems, they just have a difficult time expressing their ideas. Through the application of the systems thinking concepts into meaningful and exciting lessons, children have an incredible potential to gain meaningful lessons and skills which they will keep with them throughout their whole lives. This presentation is a handful of examples for using systems thinking techniques in a practical way in a kindergarten classroom.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagramı, Bağlantı (İlişki) Çemberi, Buzdağı Görseli, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Işıkkent Eğitim Kampüsü

ESD Alışkanlıkları

Courtney Atak
×

Çiçek Oyunu


Her bir zar bir çiçek olarak kabul edilir. Zarın üzerindeki sayıların bir anlamı vardır. Zarlar rastgele atıldıktan sonra kurala uygun şekilde zarlar ayrılır. Çıkan sonuç doğrultusunda çiçekler çoğalır ya da azalır. Bu hareket Zaman Boyunca Davranış grafiğine işlenir. Oyuna atılacak zar kalmayana kadar devam edilir.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği

ESD Araçları

Küçük Kulüp Eğitim Kurumları

ESD Alışkanlıkları

Tulya Şeker, Bircan Melek
×

Haklarımı Sistem Araçlarıyla Öğreniyorum


Haklar nelerdir? Neden haklara ihtiyacımız vardır? Haklarımızı korumak için neler yapabiliriz gibi sorulara dikkatlerini çekerek çocuk hakları üzerine düşünmelerini sağlamak.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Ekin Koleji

ESD Alışkanlıkları

Emsal Yalçın, Gönül Ölgen
×

Sistem Düşüncesi Araçları İle Toplama Çıkarma Problemleri Çözüyoruz


Çeşitli öyküler üzerinden sistem düşüncesi araçlarından zaman boyunca davranış grafikleri ve stok-akış diyagramları üzerinden toplama ve çıkarma problemlerinin çözümü ile ilgili deneyimler paylaşılacak.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

SEV İlköğretim Okulu

ESD Alışkanlıkları

Sema Yiğitgil
×

Beslenme - İyi İlişkiler


Seçtiğim araçlar için çok uygun iki konu idi. 1. sınıf olduğu için daha çok sözel ve resim yaparak konu üzerinde duruldu.

Kademe

Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Özel Pev Okulları

ESD Alışkanlıkları

Aslı Kara
×

Neşeli Ayaklar Filmi İle Neşeli Türkçe


Görsel okuma derslerinde “Sistem Düşüncesi” yaklaşımını kullanarak öğrencilerinin düşünme becerilerini geliştirmelerine, sorunlara çözüm yolları bulmalarına destek olmaktır. Bu amaçla Görsel Okuma dersinde “ Neşeli Ayaklar” çizgi filmi izletildi.Filmi izlemeden önce Yaratıcılık dersinde öğrencilere değişik ayaklar ve ayakkkabılar gösterildi. Bunların kimlere ait olduğunu tahmin edildi. Öğrenciler bu ayakların sahiplerinin resimleyerek ayakkabı sahiplerine kostüm tasarladı. Filmin olay sıralama çalışmaları film şeridine resimlendi.Filmde ana kahramanın dansına katılanların artışını görmek için bir grafik hazırlandı. Bu grafikteki artışın nedenleri tartışıldı ve “Stok Akışı” tablosunda gösterildi.Amacımız, öğrencinin analiz, sentez, değerlendirme ve yaratma becerilerini, sistem düşüncesi yaklaşımı ile geliştirerek eleştirel düşünen bireyler yaratmaktır. Bu etkinlik öğrencilerin dinleme, konuşma, düşünme, yaratıcılık becerilerini destekledi.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagramı, Buzdağı Görseli, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

SEV İlköğretim Okulu

ESD Alışkanlıkları

Hatice Yıldırım
×

"How Do You Feel?"


Okulumuzdaki birinci sınıf öğrencilerinin kendi duygularını İngilizce olarak ifade etmede ilk adımlarını attıkları dönemi yaşamaktadırlar.Bu yüzden konu olarak duyguları seçtim.Gün içerisinde yaşadıkları farklı duyguları ifade edebilme yeteneklerini geliştirmek için bu konu üzerinde çalıştım.Projeyi uygulama aşamasında resimli kartlar kullanarak öğrencilere farklı duyguları ve zaman dilimlerini tanıttım. Daha sonraki aşamada öğrenciler gün içerisinde hissettiklerini belirleyerek Zaman Boyunca Değişim Grafiğini hazırladılar.Aynı uygulamayı hafta sonu gün içerisinde hissettikleri için aileleriyle birlikte bağımsız olarak uyguladılar.Projenin son aşamasında ise öğrenciler hazırlamış oldukları grafikleri yorumladılar.Proje sonucunda öğrencilerin duygularını rahatlıkla ifade ettiklerini ve zaman dilimlerini de ayırt edebildiklerini gördüm.

Kademe

Sultan Akbulut

ESD Araçları

Özel PEV Okulları

ESD Alışkanlıkları

Sultan Akbulut
×

Okuma -Yazma Sürecini ESD İle Değerlendiriyorum


2004 yılından bu yana uygulanan el yazısı ile okuma yazma sürecindeki zorlukları öğrencilerin bakış açısıyla değerlendirmek için yapılan bir proje.Öncelikle seslerin yazımındaki zorluk miktarını değerlendiren bir grafikle süreç başladı.Ardından zorluk miktarını stoğa koyarak bunu arttıran ve azaltan olaylar resimlendi.Döngü ve çıkarım merdiveniyle projeyi tamamlamayı düşünüyoruz.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagramı, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Ekin Koleji

ESD Alışkanlıkları

Ahmet Bora
×

Ormandaki Döngüler - Bilibonk İle Sistemleri Anlıyoruz


Sistem Düşüncesi ile ilgili öğrencilere ve uygulayıcılara en karmaşık gelen kavramlar nedensel döngü diyagramları ve arketipler. Ekin Koleji 2. sınıf öğrencileri içinse artık bu iş çocuk oyuncağı. Öğrencilerimiz Üretim Atölyesi çalışmaları kapsamında Bilibonk adında meraklı bir fille Kinit ormanında maceradan maceraya koşarken bir yandan da nedensellik döngüleri, çıkarım merdivenleri ve arketipleri kullanarak orman ekosisteminin yapısını kavradılar. Sistem düşüncesi için yazılmış olan bu keyifli kitapla çalışırken hem okuma becerileri gelişti hem de nedensel döngüleri oluşturup sistemin yapısını çözümlemeyi kavradılar.

Kademe

Arketip, Nedensel Döngü Diyagramı, Bağlantı (İlişki) Çemberi, Çıkarım Merdiveni

ESD Araçları

Ekin Koleji

ESD Alışkanlıkları

Şebnem Demir
×

Hayatımız Değerlidir


Hayatımız Değerlidir ve en küçük yaştan itibaren çocukların dünyasında bu algıyı oluşturmak önemlidir. Bu derste amacımız sağlığımızı korumak için yapılması gerekenleri öğrenmek ,sağlığımızı olumlu ve olumsuz etkileyen durumlarla ilgili farkındalık yaratmaktır. 2. Sınıflar Hayat Bilgisi dersinde uygulamak üzere hazırlanan planda eğitimde sistem düşüncesi yaklaşımını da dikkate alarak stok akış ve çıkarım merdiveni araçları kullanılmıştır. Bu araçların kullanımı çocukları yeni bir öğrenme ortamıyla buluşturmuş ve çocukların olaylara karşı farklı bir bakış açısıyla bakmalarını sağlamıştır.

Kademe

Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Özel Pev Okulları

ESD Alışkanlıkları

Nur Peker
×

Çocuk Hakları Ve İqbal Masih


Her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde öğrencilerimle mutlaka etkinlikler yapıyoruz. Sahip oldukları haklarla ilgili yeterince bilgi sahibi oldular. Bu yıl Eğitimde Sistem Düşüncesi' ni de içinde barındıran farklı bir etkinlik yapmak istedim.İqbal Masih' in ilginç hayat hikayesi onlara ilham verebilirdi. Küçük yaşta çalışmaya başlayan, Pakistanlı bir çocuğun sahip olduğu imkansızlıklara rağmen "çocuk haklarıyla" ilgili yaptığı çalışmalar öğrenilmeye değerdi.20 Kasım günü, öğrencilerime İqbal Masih' in hayat hikayesini hazırladığım sunum eşliğinde anlattım. Kısa videolar izledik. Ardından Çıkarım Merdiveni, Zaman Boyunca Değişim Grafiği ve Stok Akış Haritası' nı kullanarak hikayeyi çözümledik.Kanadalı bir çocuk olan Craig Kielburger' in İqbal' in hayat hikayesinden etkilenerek yaptıklarına göz attık.İqbal' in hikayesi öğrencilerimi fazlasıyla etkiledi.Öğrenciler gruplara ayrılıp "fark yaratabilecekleri" projeler geliştirdiler. Proje uygulamalarının Ocak ayı içinde yapılması öngörülüyor.Uygulama sonrası daha geniş paylaşımda bulunacağım.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Özel PEV Okulları

ESD Alışkanlıkları

Ayşe Caner
×

Yazının Şifresi: Sistem Düşünürü Olmak


Dört temel beceri içerisinde en çok eleştiri alan şüphesiz ki "okumak ve yazmak"tır. Okumak becerisi "yazılmışı okumak, okuduğunu anlamak ve anladığını yorumlamak" gerektirirken yazmak becerisi de "okunması için yaş gelişim özelliklerine uygun olarak konu bütünlüğü, çeşitli sözcük kullanımı, zengin cümle dizilimleri ile yazmak" gerektirir. Tam olarak bu gerekçelere dayanarak "sistem düşüncesi yaklaşımı" araçları itibari ile "okumak ve yazmak" becerisinin gelişimine olumlu hizmet etmektedir. Çünkü sistem düşüncesi, düşünmeyi görselleştirerek eleştirel düşünmeyi destekleyen alışkanlıklar ve araçlar takımı olarak tanımlanır. Bu araçları kullanarak okul öncesi ve ilkokul düzeyinde hikâye çözümlemelerini ve yazma öncesi hazırlıklarımızı nasıl görselleştirdiğimizi “Yazının Şifresi: Sistem Düşünürü Olmak” bildirisinde bir potpuri halinde sizlerle paylaşıyoruz.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Zikzak Grup

ESD Alışkanlıkları

Yusuf Çağlayan
×

Louıs Braille İle Engelleri Ortadan Kaldırıyoruz


Ortak okuma kitabımızı esd araçları ile zenginleştirdik.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagramı, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Ekin Koleji

ESD Alışkanlıkları

Müge Ertaşkın, Münevver Öcal
×

Efes Antik Kenti




ESD Araçları

Işıkkent Eğitim Kampüsü

ESD Alışkanlıkları

Yalçın Kurt
×

Soğumanın Şekli: Kaynar su nasıl soğuyor?




Kademe

Zaman Boyunca Davranış Grafiği, Bilgisayar Simülasyonu, Stok / Akış Diyagramı, Nedensel Döngü Diyagramı

ESD Araçları

Işıkkent Eğitim Kampüsü

ESD Alışkanlıkları

Burcu Çay
×

Doğa Konuşuyor: Sistemin Mesajlarını Anlamak


İlkokulda 'Hayat Bilgisi' programı öğrencilerin yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımaları için tasarlanmıştır, programda öğrencilerin doğa ile barışık olarak yetişmeleri hedeflenmiştir. Yapılandırmacı yaklaşım da öğrencilerin gerçek dünya durumlarına katılımlarını hedeflemektedir. Beton yığınları arasında bu hedeflere ulaşmak ve doğanın mesajlarını almak çok zor. O zaman doğaya ulaşmalıyız.Önce film ve videolarla doğayı sınıfa misafir edip, onun ağzından yaşananları dinleyen öğrencilerimiz daha sonra kendileri doğayla buluşup, sistem düşüncesi araçları ile incelediklerini aktif öğrenme yöntemleri ile çözümlediler. Hayatın gerçek bilgilerini kendileri toparlayıp, gerçek dünya sorunlarında sorumluluklarının farkına vardılar.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagramı, Bilgisayar Simülaysonu, Bağlantı (İlişki) Çemberi, Buzdağı Görseli, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Zikzak Grup

ESD Alışkanlıkları

Nurdan Ellez
×

Sosyal Bilgiler Dersinde Yeni Bir Yaklaşım 'Sistem Düşüncesi'


Sosyal Bilgiler dersi 4. sınıf konularının bazı kazanımları diğer derslerin kazanımlarına oranla biraz daha soyut kalmaktadır. Özellikle cumhuriyet tarihi konularının yer aldığı ünitede öğrencilerimiz zorlanmaktadır. Öğrenmenin kalıcı ve etkili olması için, bilginin somut olması ya da soyut kavramların yaşamdan örneklerle desteklenmesi çok önemlidir. Eğitimde sistem düşüncesi araçları sayesinde öğrenciler düşünme becerilerini geliştirerek, olaylara farklı açılardan bakma fırsatı bulmaktadır. Araçlar bilginin somutlaştırılmasında etkili olmuştur. Bu araçlar bilgiyi kullanmada öğrencilere kolaylıklar sağlamakta ve çözüm yollarını keşifte katkı sağlamaktadır. Bu amaçla ben sosyal bilgiler dersinin farklı ünitelerindeki farklı kazanımlarda sistem düşüncesinin araçlarını uyguladım. Öğrencilerimin büyük resmi görmede, zaman boyunca meydana gelen değişimleri kaydetmede, yaşanan olaydan çıkarımlarda bulunmada farklı bakış açısı geliştirdiklerini gözlemledim.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagramı, Bağlantı (İlişki) Çemberi, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Özel PEV Okulları

ESD Alışkanlıkları

Deniz Uzun
×

ESD Formatında Ülkemizde Nüfus


Ülkemizde nüfus ünitesinin temel kazanımlarından biride grafik okuma ve yorumlama becerisidir. Ancak öğrencilere hazır grafikleri yorumlama görevi verilmektedir. Projeyi uygulama amacım öğrencilerin kendi hazırladıkları grafikleri yorumlayarak kalıcı öğrenmeyi sağlamaktır. Esd ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılmış, ilgili videolardan benzetmeler yapılmış ve öğrencilere stok akış diyagramı, nedensel döngü grafiği ve zaman boyunca değişim grafikleri yaptırılarak yorumlamaları sağlanmıştır. Grafikleri yaparken yaptıkları hataları soru çözerken yapmamaya başladılar.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagramı, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Özel PEV Okulları

ESD Alışkanlıkları

Osman Önal
×

Denklemler Konusunda Sınıftaki Durumum


İlk kez öğrenecekleri denklemler konusu çalışılırken öğrencilerimizin dikkatini çekmek, ders boyunca kendisini gözlemleme fırsatı vererek, kendi öğrenme durumunu fark etmesini sağlamak.Öğrencilerimiz, çalışmayı yaptığımız 10 dersin her birinde kendilerini, ''dikkatim, motivasyonum, öğrenme durumum'' kategorilerinde gözlemleyerek yüzde ile ifade ettiler, tablo oluşturdular, grafiğini çizdiler, grafiği yorumladılar ve çıkarım merdiveni oluşturdular.Kendisini gözlemlemeyi, duygularını ifade etmeyi geliştirdi, öğrenme durumunu fark ederek, yeni kararlar aldı.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Çıkarım Merdiveni

ESD Araçları

Özel PEV Okulları

ESD Alışkanlıkları

Gürsel Güdücü
×

ESD Penceresinde "Cümlede Anlam"


Türkçe eğitiminde zorlanılan konuların başında soyut konuların öğretilmesi gelmektedir. Oysa "Cümlede Anlam" konusu "Eğitimde Sistem Düşüncesi" çerçevesi içerisinde değerlendirilebilecek ve kısmen somutlaştırılabilecek bir konudur. Projede "Nedensel Döngü"den yararlanılarak öğrencilerin bu döngülerden çıkarımda bulunmaları istenmiş, planlama bu şekilde yürütülmüş ve "Cümlede Anlam" konusuna geçiş yapılmıştır. Ardından "Okuma "Kültürü" teması çerçevesinde "Çıkarım Merdiveni"ne ve "Buzdağı Görseli"ne de yer verilerek ESD materyalleri çeşitlendirilmiştir.

Kademe

Nedensel Döngü Diyagramı, Buzdağı Görseli, Çıkarım Merdiveni

ESD Araçları

Özel PEV Okulları

ESD Alışkanlıkları

Mustafa Şahan
×

Şeker, ne kadar şeker?Kandaki şeker, insülin ve diğer şeyler


Şeker katkılı besinlerin yaygın tüketimi sağlığı tehdit eden önemli bir unsur. ABD daha önceleri şekerli besinlerin üretimi ve tüketiminde başı çekmekteydi. Günümüzde ise bu ülke şekerin neden olduğu sorunların anlaşılmasının ardından şeker ile mücadelede dünyaya öncülük ediyor. Ülkemizde ise, sigara, uyuşturucu, alkol gibi iyi bilinen zararlı maddeler ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları ivmelenirken, bu zararlılardan aslında çok da farkı olmayan hatta çocukların da tüketebilmesi nedeniyle çok daha tehlikeli bir faktör olabilecek şeker konusunda çalışmaların, önlemlerin yetersizliği görülmekte. Çalışmamızda, şekerin hayatımızdaki yerinden başlayıp, şeker türleri  ve zararlarına uzanan bir bilinçlenme amaçlanmaktadır.

Bu amaçla, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aynı konuyu ‘Özel Çalışma Modülü’ kapsamında ‘Sistem Dinamikleri’ yaklaşımı ile işleyen öğretim üyesi ve öğrenciler ile K12 öğretmen ve öğrencilerini bir araya getirecek bir planlama yapılmıştır. Anaokulu ve ilkokul düzeyinde kazanım hedeflerine de uygun olacak şekilde şekerin vücudumuza girişi, şeker türleri ve etkilerini kapsayan sınıf oyunları ve bilgisayar simülasyonu tasarlanarak bilginin aktarılması hedeflenmiştir. Edinilen bilgi, sistem düşüncesi araçları ile pekiştirilmekte ve bilgi birikimin ilerleyeceği sınıflara bu şekilde daha kalıcı olarak aktarılabileceği düşünülmektedir.

Çalışmamızın bir sosyal sorumluluk projesi olarak yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagramı, Bilgisayar Modeli, Bilgisayar Simülaysonu, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ekin Koleji ortak çalışması

ESD Alışkanlıkları

Doç.Dr.Ülkem Yararbaş
Onur Bakıcı
Fatma Yılmaz
×

Sistem Düşüncesi Tanıtım Oturumları


Sistem Düşüncesinin eğitim alanında uygulamaları Türkiye'de oldukça yeni.

Katılımcıların sunumlardan daha fazla yararlanabilmeleri için sistem düşüncesi konusunda genel bilgilendirme amaçlı paralel oturumların yapılmasına karar verdik.

\r\nUygulama yapan öğretmenler tarafından hazırlanacak olan ortak bir sunum, daha etkileşimli bir ortam yaratmak amacı ile konferans salonu yerine sınıflarda, küçük dinleyici grupları ile paylaşılacak.

Sistem düşüncesinin geçmişi, çeşitli uygulama alanları, yurt dışından eğitim uygulamaları, araçları ve alışanlıkları ile ilgili kısa bilgilerin ve kaynakların sunulacağı oturumun verimli geçmesini, amacına ulaşmasını diliyoruz.

×

Sistem Düşüncesi Tanıtım Oturumları


Sistem Düşüncesinin eğitim alanında uygulamaları Türkiye'de oldukça yeni.

Katılımcıların sunumlardan daha fazla yararlanabilmeleri için sistem düşüncesi konusunda genel bilgilendirme amaçlı paralel oturumların yapılmasına karar verdik.

\r\nUygulama yapan öğretmenler tarafından hazırlanacak olan ortak bir sunum, daha etkileşimli bir ortam yaratmak amacı ile konferans salonu yerine sınıflarda, küçük dinleyici grupları ile paylaşılacak.

Sistem düşüncesinin geçmişi, çeşitli uygulama alanları, yurt dışından eğitim uygulamaları, araçları ve alışanlıkları ile ilgili kısa bilgilerin ve kaynakların sunulacağı oturumun verimli geçmesini, amacına ulaşmasını diliyoruz.

×

Sistem Düşüncesi Tanıtım Oturumları


Sistem Düşüncesinin eğitim alanında uygulamaları Türkiye'de oldukça yeni.

Katılımcıların sunumlardan daha fazla yararlanabilmeleri için sistem düşüncesi konusunda genel bilgilendirme amaçlı paralel oturumların yapılmasına karar verdik.

\r\nUygulama yapan öğretmenler tarafından hazırlanacak olan ortak bir sunum, daha etkileşimli bir ortam yaratmak amacı ile konferans salonu yerine sınıflarda, küçük dinleyici grupları ile paylaşılacak.

Sistem düşüncesinin geçmişi, çeşitli uygulama alanları, yurt dışından eğitim uygulamaları, araçları ve alışanlıkları ile ilgili kısa bilgilerin ve kaynakların sunulacağı oturumun verimli geçmesini, amacına ulaşmasını diliyoruz.

×

Sistem Düşüncesi Tanıtım Oturumları


Sistem Düşüncesinin eğitim alanında uygulamaları Türkiye'de oldukça yeni.

Katılımcıların sunumlardan daha fazla yararlanabilmeleri için sistem düşüncesi konusunda genel bilgilendirme amaçlı paralel oturumların yapılmasına karar verdik.

\r\nUygulama yapan öğretmenler tarafından hazırlanacak olan ortak bir sunum, daha etkileşimli bir ortam yaratmak amacı ile konferans salonu yerine sınıflarda, küçük dinleyici grupları ile paylaşılacak.

Sistem düşüncesinin geçmişi, çeşitli uygulama alanları, yurt dışından eğitim uygulamaları, araçları ve alışanlıkları ile ilgili kısa bilgilerin ve kaynakların sunulacağı oturumun verimli geçmesini, amacına ulaşmasını diliyoruz.

×

Sistem Düşüncesi Tanıtım Oturumları


Sistem Düşüncesinin eğitim alanında uygulamaları Türkiye'de oldukça yeni.

Katılımcıların sunumlardan daha fazla yararlanabilmeleri için sistem düşüncesi konusunda genel bilgilendirme amaçlı paralel oturumların yapılmasına karar verdik.

\r\nUygulama yapan öğretmenler tarafından hazırlanacak olan ortak bir sunum, daha etkileşimli bir ortam yaratmak amacı ile konferans salonu yerine sınıflarda, küçük dinleyici grupları ile paylaşılacak.

Sistem düşüncesinin geçmişi, çeşitli uygulama alanları, yurt dışından eğitim uygulamaları, araçları ve alışanlıkları ile ilgili kısa bilgilerin ve kaynakların sunulacağı oturumun verimli geçmesini, amacına ulaşmasını diliyoruz.

×

Sistem Düşüncesi Tanıtım Oturumları


Sistem Düşüncesinin eğitim alanında uygulamaları Türkiye'de oldukça yeni.

Katılımcıların sunumlardan daha fazla yararlanabilmeleri için sistem düşüncesi konusunda genel bilgilendirme amaçlı paralel oturumların yapılmasına karar verdik.

\r\nUygulama yapan öğretmenler tarafından hazırlanacak olan ortak bir sunum, daha etkileşimli bir ortam yaratmak amacı ile konferans salonu yerine sınıflarda, küçük dinleyici grupları ile paylaşılacak.

Sistem düşüncesinin geçmişi, çeşitli uygulama alanları, yurt dışından eğitim uygulamaları, araçları ve alışanlıkları ile ilgili kısa bilgilerin ve kaynakların sunulacağı oturumun verimli geçmesini, amacına ulaşmasını diliyoruz.

×

Sistem Düşüncesi Tanıtım Oturumları


Sistem Düşüncesinin eğitim alanında uygulamaları Türkiye'de oldukça yeni.

Katılımcıların sunumlardan daha fazla yararlanabilmeleri için sistem düşüncesi konusunda genel bilgilendirme amaçlı paralel oturumların yapılmasına karar verdik.

\r\nUygulama yapan öğretmenler tarafından hazırlanacak olan ortak bir sunum, daha etkileşimli bir ortam yaratmak amacı ile konferans salonu yerine sınıflarda, küçük dinleyici grupları ile paylaşılacak.

Sistem düşüncesinin geçmişi, çeşitli uygulama alanları, yurt dışından eğitim uygulamaları, araçları ve alışanlıkları ile ilgili kısa bilgilerin ve kaynakların sunulacağı oturumun verimli geçmesini, amacına ulaşmasını diliyoruz.

×

Sistem Düşüncesi Tanıtım Oturumları


Sistem Düşüncesinin eğitim alanında uygulamaları Türkiye'de oldukça yeni.

Katılımcıların sunumlardan daha fazla yararlanabilmeleri için sistem düşüncesi konusunda genel bilgilendirme amaçlı paralel oturumların yapılmasına karar verdik.

\r\nUygulama yapan öğretmenler tarafından hazırlanacak olan ortak bir sunum, daha etkileşimli bir ortam yaratmak amacı ile konferans salonu yerine sınıflarda, küçük dinleyici grupları ile paylaşılacak.

Sistem düşüncesinin geçmişi, çeşitli uygulama alanları, yurt dışından eğitim uygulamaları, araçları ve alışanlıkları ile ilgili kısa bilgilerin ve kaynakların sunulacağı oturumun verimli geçmesini, amacına ulaşmasını diliyoruz.

×

Sistem Düşüncesi Tanıtım Oturumları


Sistem Düşüncesinin eğitim alanında uygulamaları Türkiye'de oldukça yeni.

Katılımcıların sunumlardan daha fazla yararlanabilmeleri için sistem düşüncesi konusunda genel bilgilendirme amaçlı paralel oturumların yapılmasına karar verdik.

\r\nUygulama yapan öğretmenler tarafından hazırlanacak olan ortak bir sunum, daha etkileşimli bir ortam yaratmak amacı ile konferans salonu yerine sınıflarda, küçük dinleyici grupları ile paylaşılacak.

Sistem düşüncesinin geçmişi, çeşitli uygulama alanları, yurt dışından eğitim uygulamaları, araçları ve alışanlıkları ile ilgili kısa bilgilerin ve kaynakların sunulacağı oturumun verimli geçmesini, amacına ulaşmasını diliyoruz.

×

Sistem Düşüncesi Tanıtım Oturumları


Sistem Düşüncesinin eğitim alanında uygulamaları Türkiye'de oldukça yeni.

Katılımcıların sunumlardan daha fazla yararlanabilmeleri için sistem düşüncesi konusunda genel bilgilendirme amaçlı paralel oturumların yapılmasına karar verdik.

\r\nUygulama yapan öğretmenler tarafından hazırlanacak olan ortak bir sunum, daha etkileşimli bir ortam yaratmak amacı ile konferans salonu yerine sınıflarda, küçük dinleyici grupları ile paylaşılacak.

Sistem düşüncesinin geçmişi, çeşitli uygulama alanları, yurt dışından eğitim uygulamaları, araçları ve alışanlıkları ile ilgili kısa bilgilerin ve kaynakların sunulacağı oturumun verimli geçmesini, amacına ulaşmasını diliyoruz.

×

Sistem Düşüncesi Tanıtım Oturumları


Sistem Düşüncesinin eğitim alanında uygulamaları Türkiye'de oldukça yeni.

Katılımcıların sunumlardan daha fazla yararlanabilmeleri için sistem düşüncesi konusunda genel bilgilendirme amaçlı paralel oturumların yapılmasına karar verdik.

\r\nUygulama yapan öğretmenler tarafından hazırlanacak olan ortak bir sunum, daha etkileşimli bir ortam yaratmak amacı ile konferans salonu yerine sınıflarda, küçük dinleyici grupları ile paylaşılacak.

Sistem düşüncesinin geçmişi, çeşitli uygulama alanları, yurt dışından eğitim uygulamaları, araçları ve alışanlıkları ile ilgili kısa bilgilerin ve kaynakların sunulacağı oturumun verimli geçmesini, amacına ulaşmasını diliyoruz.

×

Davetli konuşmacı: Prof.Dr. Yankı Yazgan


Yankı YazganUzmanlık alanları çocuk/genç ve yetişkin psikiyatrisi olan Dr Yankı Yazgan (1959), Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Profesör, Yale Child Study Center’da öğretim görevlisi olarak eğitim ve araştırma çalışmalarını sürdürmüştür.

Çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir’de geçirmiştir.

Eğitim aldığı kurumlar Bornova Anadolu Lisesi (orta), Ankara Fen Lisesi, Ege Tıp Fakültesi (tıp), Marmara Tıp Fakültesi (uzmanlık, psikiyatri) ve Yale Tıp Fakültesi (üst-uzmanlık, çocuk ve ergen psikiyatrisi).

Klinik uygulamalarda ve bilimsel araştırmalarında odak alanlarını nörogelişimsel bozuklukların tanılanması ve multimodal tedavilerinin uygulamaları oluşturmaktadır.

Beyin bilimleri ve psikiyatri alanındaki bilgilerin herkes tarafından anlaşılmasını ve kullanılmasını amaçlayan ‘popüler bilim’ temelli yazı ve kitap yanı sıra çok sayıda ulusal ve uluslar arası hakemli bilimsel dergi makalesi ve kitap bölümü yazmıştır.

×

Öğle Yemeği




×

Öğle Yemeği




×

Öğle Yemeği




×

Öğle Yemeği




×

Öğle Yemeği




×

Öğle Yemeği




×

Öğle Yemeği




×

Öğle Yemeği




×

Öğle Yemeği




×

Öğle Yemeği




×

Öğle Yemeği




×

Veli Oturumu2: Örnek bir uygulama - Şeker, ne kadar şeker?


Şeker katkılı besinlerin yaygın tüketimi sağlığı tehdit eden önemli bir unsur. ABD daha önceleri şekerli besinlerin üretimi ve tüketiminde başı çekmekteydi. Günümüzde ise bu ülke şekerin neden olduğu sorunların anlaşılmasının ardından şeker ile mücadelede dünyaya öncülük ediyor. Ülkemizde ise, sigara, uyuşturucu, alkol gibi iyi bilinen zararlı maddeler ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları ivmelenirken, bu zararlılardan aslında çok da farkı olmayan hatta çocukların da tüketebilmesi nedeniyle çok daha tehlikeli bir faktör olabilecek şeker konusunda çalışmaların, önlemlerin yetersizliği görülmekte. Çalışmamızda, şekerin hayatımızdaki yerinden başlayıp, şeker türleri ve zararlarına uzanan bir bilinçlenme amaçlanmaktadır.

Bu amaçla, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aynı konuyu ‘Özel Çalışma Modülü’ kapsamında ‘Sistem Dinamikleri’ yaklaşımı ile işleyen öğretim üyesi ve öğrenciler ile K12 öğretmen ve öğrencilerini bir araya getirecek bir planlama yapılmıştır. Anaokulu ve ilkokul düzeyinde kazanım hedeflerine de uygun olacak şekilde şekerin vücudumuza girişi, şeker türleri ve etkilerini kapsayan sınıf oyunları ve bilgisayar simülasyonu tasarlanarak bilginin aktarılması hedeflenmiştir. Edinilen bilgi, sistem düşüncesi araçları ile pekiştirilmekte ve bilgi birikimin ilerleyeceği sınıflara bu şekilde daha kalıcı olarak aktarılabileceği düşünülmektedir.

\r\nÇalışmamızın bir sosyal sorumluluk projesi olarak yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

ESD Araçları

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

ESD Alışkanlıkları

Doç.Dr.Ülkem Yararbaş, Onur Bakıcı, Fatma Yılmaz
×

Öğle Yemeği




×

Veli Oturumu1: Eğitimde Sistem Düşüncesi’nin Çocuklara Yansıması


Sistem Düşüncesinin eğitim alanında uygulamaları Türkiye'de oldukça yeni.

Katılımcıların sunumlardan daha fazla yararlanabilmeleri için sistem düşüncesi konusunda genel bilgilendirme amaçlı paralel oturumların yapılmasına karar verdik.

\r\nUygulama yapan öğretmenler tarafından hazırlanacak olan ortak bir sunum, daha etkileşimli bir ortam yaratmak amacı ile konferans salonu yerine sınıflarda, küçük dinleyici grupları ile paylaşılacak.

Sistem düşüncesinin geçmişi, çeşitli uygulama alanları, yurt dışından eğitim uygulamaları, araçları ve alışanlıkları ile ilgili kısa bilgilerin ve kaynakların sunulacağı oturumun verimli geçmesini, amacına ulaşmasını diliyoruz.

ESD Araçları

SEV Anaokulu

ESD Alışkanlıkları

Emine Pekkarakaş
×

Sistem Düşüncesi Tanıtım Oturumları


Sistem Düşüncesinin eğitim alanında uygulamaları Türkiye'de oldukça yeni.

Katılımcıların sunumlardan daha fazla yararlanabilmeleri için sistem düşüncesi konusunda genel bilgilendirme amaçlı paralel oturumların yapılmasına karar verdik.

\r\nUygulama yapan öğretmenler tarafından hazırlanacak olan ortak bir sunum, daha etkileşimli bir ortam yaratmak amacı ile konferans salonu yerine sınıflarda, küçük dinleyici grupları ile paylaşılacak.

Sistem düşüncesinin geçmişi, çeşitli uygulama alanları, yurt dışından eğitim uygulamaları, araçları ve alışanlıkları ile ilgili kısa bilgilerin ve kaynakların sunulacağı oturumun verimli geçmesini, amacına ulaşmasını diliyoruz.

×

Öğle Yemeği




×

Özel Çocuklarda Duygu-Davranış Yönetimi


Özel eğitim öğrencileri, üstün potansiyele sahip öğrenciler ve duygusal-davranışsal problemler yaşayan öğrenciler öğrenme özellikleri, sosyal beceriler ve davranış özellikleri gibi yönlerden farklılıklar gösterebilirler.Özel çocuklar; akranlarının doğal yöntemlerle öğrendikleri beceriler için yapılandırılmış ortamlara gereksinim duyabilirler.Bu çalışmada,sistem düşüncesi araçlarından yararlanarak, davranış kontrolü, akran kabulü, duygusal tepkilerle başa çıkma gibi becerilerin özel çocuklarda uygulama deneyimleri paylaşılacaktır.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Nedensel Döngü Diyagramı, Buzdağı Görseli, Çıkarım Merdiveni, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

Üstün Zekalılar Merkezi | ÜST-ZEM

ESD Alışkanlıkları

Eylem Yılmaz Bütüner
×

Suya Neler Oluyor? Ya Bir Gün Dünyadaki Su Biterse?


Hepimize çaresizlik hissettiren bu soruyu okul öncesi öğrencilerimize sorduk. Bu soru ile dünyadaki su miktarı üzerine bir tartışma başlattık. Beyin fırtınası ile giriş yaptığımız projemizi, Bloom’un taksonomisinin basamaklarına göre yapılandırdık. Su projemizin başında Water Hole hikayesi ile tanıştık. Hikaye sürecini kendi hayatımıza uyarladık ve tartışma sürecini sistem düşüncesinin araçları ile yapılandırdık. Bu proje içerisinde öğrencilerimizin düşünme becerilerini desteklerken, dünyadaki su miktarı konusunda farkındalıklarını arttırdık. Sistem düşüncesi araçlarını kullanarak öğrencilerimizin hem daha derin sorgulama yapmalarını hem de büyük resmi görmelerini sağladık. Öğrencilerimize yönlendirdiğimiz kışkırtıcı soruları sistem düşüncesi araçlarını kullanarak cevaplamalarını isterken düşüncelerini çok daha somutlaştırarak ifade etmelerini sağladık. Küçük sistem düşünürlerinin bu su problemine bulduğu çözümler, biz yetişkenleri farklı sorgulamalara itti.

Kademe

Zaman Boyunca Değişim Grafiği, Stok / Akış Diyagramı

ESD Araçları

İzmir Özel SEV Anaokulu

ESD Alışkanlıkları

Emine Pekkarakaş, Özlem Orçun, Gülnur Harbek
×

EÇEV Eğitim Merkezlerinde Sistem Düşüncesi Uygulamaları




ESD Araçları

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV)


Katılım ve Teşekkür belgeleri

2016 ESD Deneyim Paylaşım Sempozyumu katılım ve teşekkür belgeleri

Sunumlar

2016 ESD Deneyim Paylaşım Sempozyumu sunumları

Geri bildirimler

Katılımcıların sempozyumu genel ve oturumlara göre değerlendirmeleri

Eğitim e Sist m Düşünce i e s d
ESD Duyuru listesine kayıt İletişim
Site haritası