ESD - Araştırmalar

Araştırmalar

Akademik Yayınlar (Türkiye)
Sunumlar
Diğer

Bu bölümde, çeşitli tarama terimlerine göre, Ulusal Tez Merkezi ve ERIC (Education Resources Information Center) tarama sonuçları bulunmaktadır. (ODTÜ Kütüphanesi, Boğaziçi Kütüphanesi, EBSCO, Francis&Taylor, SOBIAD, Google Scholar gibi sitelerin de eklenmesi planlanmaktadır.) Taramalar aylık olarak arama motoru tarafından yapılmakta, daha sonra sonuçlar kontrol edilmekte, eğitimde sistem düşüncesi ile ilgili olmayan kayıtlar çıkarılmakta, eğitim konusunda önemli olduğu düşünülen yayınların bağlantıları bulunarak yukarıdaki listeye alınmaktadır. Bu nedenle özellikle yeni kayıtlarda yanlışlık (ilgisiz bir yayının listelenmesi) olabilir.

Aşağıdaki grafikler yayın sayısının zaman boyunca davranışını göstermektedir.

"Yayın No" üzerine tıklayarak ilgili yayın için daha kapsamlı bilgi alabileceğiniz bir sayfaya gidebilirsiniz.

Buraya tıklayarak yazarların yıllara göre yayın toplamlarının listelendiği sayfaya ulaşabilirsiniz.

Anahtar terimler:

  • Ulusal Tez Merkezi için: "sistem düşüncesi", "systems thinking", "sistem dinamikleri", "system dynamics", "sistemsel düşünme", "sistemik düşünme", "sistemsel düşünce", "sistemik düşünce"
  • ERIC için: "systems thinking", "system dynamics" (hakemli dergilerde makale başlığı içinde arama terimi geçen)

Son güncelleme: 01/09/2022 04:23

Yıl Yayın Adı Yazar Türü Konu Yayın No
2022 Concept Map as a Tool to Assess and Enhance Students' System Thinking Skills Khajeloo, Mojtaba; Siegel, Marcelle A. Makale - EJ1342000
2022 Challenges and Responses: A Complex Dynamic Systems Approach to Exploring Language Teacher Agency in A Blended Classroom Qi, Grace Yue; Wang, Yuping Makale - EJ1341952
2022 Applying Complex Dynamic Systems Theory to Identify Dynamic Properties of Plurilingual Repertoires Stotz, Quinton; Cardoso, Walcir Makale - EJ1340470
2022 Keeping Cool with SageModeler: Engaging Students in Systems Thinking and Computational Thinking through Modeling Bowers, Jonathan; Eidin, Emanuel; Damelin, Daniel; McIntyre, Cynthia Makale - EJ1339950
2022 Second Language Writing from a Complex Dynamic Systems Perspective Fogal, Gary G. Makale - EJ1332061
2022 Examining Ontological and Self-Monitoring Scaffolding to Improve Complex Systems Thinking with a Participatory Simulation Rates, Christopher A.; Mulvey, Bridget K.; Chiu, Jennifer L.; Stenger, Katelyn Makale - EJ1331959
2022 Using Systems Thinking to Understand the Evolving Role of Technology in the Design Process Huber, Amy M.; Waxman, Lisa K.; Dyar, Connie Makale - EJ1328179
2022 Building a Computational Model of Food Webs: Impacts on Middle School Students' Computational and Systems Thinking Skills Rachmatullah, Arif; Wiebe, Eric N. Makale - EJ1327962
2022 Young Students' Reasoning about Ecosystems: The Role of Systems Thinking, Knowledge, Conceptions, and Representation Mambrey, Sophia; Schreiber, Nico; Schmiemann, Philipp Makale - EJ1327467
2022 The Use of System Dynamics for Energy and Environmental Education Strapasson, Alexandre; Ferreira, Marcello; Cruz-Cano, Diego; Woods, Jeremy; do Nascimento Maia Soares, Marco Paulo; da Silva Filho, Olavo Leopoldino Makale - EJ1324293
2022 Türk dili ve edebiyatı dersinde eğitimde sistem düşüncesi araçlarının kullanılmasının eser analizinde derin okumaya etkisi - The effect of using system thinking tools in education in Turkish language and literature course on deep reading in work analysis AYSUN ÇELİKTEN Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training 725825
2022 Ib okullarında okutulan Türkçe öykü kitaplarının sistem düşüncesi yaklaşımı ile incelenmesi - Examination of Turkish story books taught in ib schools with systems thinking approach DİLEK BOYRAZ Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training 725640
2022 Ib okullarında okutulan Türkçe öykü kitaplarının sistem düşüncesi yaklaşımı ile incelenmesi - Examination of Turkish story books taught in ib schools with systems thinking approach DİLEK BOYRAZ Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training 725640
2021 Simulating Work-Family Conflict Impact on Performance among Language Teachers: System Dynamics Modelling Mohammadi, Moloud; Faskhodi, Arefe Amini Makale - EJ1325972
2021 Enhancing System Thinking -- A Superintendent and Three Principals Reflecting with a Critical Friend Henriksen, Øyvind H.; Aas, Marit Makale - EJ1324558
2021 Exploring School Principals' Systems Thinking Activities Nadav, Nechama; Benoliel, Pascale; Shaked, Haim; Schechter, Chen Makale - EJ1323899
2021 Exploring Opportunities to Incorporate Systems Thinking into Secondary and Tertiary Chemistry Education through Practitioner Perspectives Delaney, Seamus; Ferguson, Joseph Paul; Schultz, Madeleine Makale - EJ1319391
2021 Interrelations between Systems Thinking and Abstract Thinking: The Case of High-School Electronics Students Gero, Aharon; Shekh-Abed, Aziz; Hazzan, Orit Makale - EJ1318106
2021 Teachers' Conceptions of Mathematics and the Use of Intelligent Tutoring Systems, Calculators, Dynamic Geometry Software and Desmos in the Classroom Glaze, Andrew; Moyer-Packenham, Patricia; Longhurst, Max Makale - EJ1313941
2021 Topics Amenable to a Systems Thinking Approach: Secondary and Tertiary Perspectives Schultz, Madeleine; Lai, Jerry; Ferguson, Joseph P.; Delaney, Seamus Makale - EJ1312980
2021 Faculty Perspectives Regarding the Integration of Systems Thinking into Chemistry Education Jackson, Alice; Hurst, Glenn A. Makale - EJ1310373
2021 GENERATE: The Game of Energy Choices -- Promoting Energy Literacy While Cultivating Systems Thinking Refvem, Emma; Haine, Dana Makale - EJ1306489
2021 Integrating Arts with STEM to Foster Systems Thinking Grace, Elizabeth; Kelton, Molly L.; Owen, Jeb P.; Diaz Martinez, AnaMaria; White, Alison; Danielson, Robert W.; Butterfield, Patricia; Fallon, Michaela; Schafer Medina, Georgia Makale - EJ1305022
2021 Fostering System Thinking Learning by Combining Problem-Based Learning and Simulation-Based Learning Approaches do Amaral , João Alberto Arantes; Fregni, Felipe Makale - EJ1304695
2021 K12 Practitioners' Perceptions of Learning from Failure, Creativity, and Systems Thinking: A Collective Case Study Arrington, T. Logan; Moore, Alison L.; Bagdy, Lauren M. Makale - EJ1302861
2021 Identifying Opportunities to Promote Systems Thinking in Catalysis Education Ravi, Manoj; Puente-Urbina, Allen; van Bokhoven, Jeroen A. Makale - EJ1301195
2021 Exploring Complexity in L2 and L3 Motivational Systems: A Dynamic Systems Theory Perspective Bui, Gavin; Teng, Feng Makale - EJ1298399
2021 Are Spatial and Systems Thinking Skills Identified in Turkish Primary Science Curriculum Enough for Geography Education? Sahingöz, Selçuk Makale - EJ1298284
2021 Gestures, Grunts, and Words: Development in a Dynamic System McCune, Lorraine; Lennon, Elizabeth M.; Greenwood, Anne Makale - EJ1297617
2021 A Complex Dynamic Systems Approach to the Design and Evaluation of Teacher Professional Development Garner, Joanna K.; Kaplan, Avi Makale - EJ1295913
2021 Assessing Novelty and Systems Thinking in Conceptual Models of Technological Systems Lavi, Rea; Dori, Yehudit Judy; Dori, Dov Makale - EJ1293181
2021 Impact of Computer Modeling on Learning and Teaching Systems Thinking Nguyen, Ha; Santagata, Rossella Makale - EJ1291764
2021 Pre-Clerkship Medical Students' Experiences and Perspectives of System 1 and System 2 Thinking: A Qualitative Study Sanders, William; McHugh, Douglas Makale - EJ1288284
2021 Exploring Systems Thinking in Schools: Mental Models of School Management Teams Chen-Levi, Tamar; Schechter, Chen; Buskila, Yaffa Makale - EJ1287995
2021 Doctoral Capstone Products: A Systems Thinking Model for Quality Assurance Sparks, Cheryl; Chang, Heewon Makale - EJ1285745
2021 Scaling and 'Systems Thinking' in Education: Reflections from UK Aid Professionals Gibbs, Emma; Jones, Charlotte; Atkinson, Jess; Attfield, Ian; Bronwin, Rona; Hinton, Rachel; Potter, Amy; Savage, Laura Makale - EJ1283791
2021 Creating Successful and Unique Schools: Leadership, Context and Systems Thinking Perspectives Gurr, David; Longmuir, Fiona; Reed, Christopher Makale - EJ1283301
2021 Undoing Systems of Exclusion: Exploring Inclusive Leadership and Systems Thinking in Two Inclusive Elementary Schools DeMatthews, David Makale - EJ1283300
2021 Systems Thinking in School Organizations -- Perspectives from Various Leadership Levels Norqvist, Lars; Ärlestig, Helene Makale - EJ1283298
2021 Principals' Systems Thinking Attribute: Exploring a Principal-Middle Leader Relational Demography Perspective Benoliel, Pascale; Shaked, Haim; Nadav, Nehama; Schechter, Chen Makale - EJ1283276
2021 Hiding in Plain Sight: Systems Thinking and School Organization Kruse, Sharon D. Makale - EJ1283188
2021 Why Medical Journalism Wins Public Health Journalism: Systems Thinking Recommendations for Health-Promoting Media Mohammadi, Samira; Ramezankhani, Ali; Montazeri, Ali; Nasrollahi, Akbar; Keshavarz Mohammadi, Nastaran Makale - EJ1282985
2021 Türkiye ekonomisinin Goodwin-Minsky-Keen Modeli ve Sistem Dinamiği Yöntemi ile analizi - An analysis of Turkish economy with Goodwin-Minsky-Keen Model and System Dynamics Method HATİCE ALTINOK Doktora Ekonomi = Economics ; Maliye = Finance 717808
2021 Operasyonel nakit akışlarının sistem dinamiği yaklaşımıyla tahmin edilmesi: Gıda sektöründe bir uygulama - Forecasting operational cash flows by system dynamics approach: An application in the food industry MERVE VURAL Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering ; Gıda Mühendisliği = Food Engineering 706362
2021 Ürün çeşitliliğinin üretim sürecine etkisinin sistem dinamiği ile modellenmesi: Bir otobüs üretim sistemi üzerinde uygulama - Modeling the effect of product diversity on the production process with system dynamics: implementation on a bus production system ZAFER DOĞRUYOL Doktora İşletme = Business Administration 705449
2021 Sistem dinamikleri yaklaşımı ile biyoenerji kaynak kullanımındaki artışların gıda güvenliği, enerji güvenliği ve çevre üzerine etkileri Türkiye örneği - The effects of increases in bioenergy resource use on food safety, energy security and environment by system dynamics approach the example of Turkey MUHAMMED ÇELİK Doktora Ekonomi = Economics ; Enerji = Energy 694731
2021 Sistem dinamikleri yaklaşımı ile biyoenerji kaynak kullanımındaki artışların gıda güvenliği, enerji güvenliği ve çevre üzerine etkileri Türkiye örneği - The effects of increases in bioenergy resource use on food safety, energy security and environment by system dynamics approach the example of Turkey MUHAMMED ÇELİK Doktora Ekonomi = Economics ; Enerji = Energy 694731
2021 Analysing the effects of reverse logistics on supply chain performance in the presence of demand uncertainties and bullwhip effect: comparison of two modes via system dynamics - Talep belirsizlikleri ve kamçı etkisi varlığında ters lojistiğin tedarik zinciri performansına etkilerinin analizi: sistem dinamikleri ile iki modun karşılaştırılması MARWA IKOUASSEN Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 676110
2021 Analysing the effects of reverse logistics on supply chain performance in the presence of demand uncertainties and bullwhip effect: comparison of two modes via system dynamics - Talep belirsizlikleri ve kamçı etkisi varlığında ters lojistiğin tedarik zinciri performansına etkilerinin analizi: sistem dinamikleri ile iki modun karşılaştırılması MARWA IKOUASSEN Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 676110
2021 Sistem düşüncesine dayalı muhasebe eğitiminin öğrencilerin öğrenme yaklaşımları, tutumları ve akademik başarılarına etkisi - The effect of systems thinking based accounting education on students learning approaches, attitudes and academic achievements MEHMET TURSUN Doktora İşletme = Business Administration 664185
2021 Sistem düşüncesine dayalı muhasebe eğitiminin öğrencilerin öğrenme yaklaşımları, tutumları ve akademik başarılarına etkisi - The effect of systems thinking based accounting education on students learning approaches, attitudes and academic achievements MEHMET TURSUN Doktora İşletme = Business Administration 664185
2021 Technology and mathematical modeling: addressing challenges, opening doors Galbraith, P.; & Fisher, D.M. Makale - -
2021 Global understanding of complex systems problems can start in pre-college education Fisher, D.M. Makale - -
2020 Translating Theory to Practice: Applying Systems Thinking to the Design of Professional Development Regenold, Tracey A.; Murphy, Sheila E. Makale - EJ1302910
2020 STEAM as a Factor of Individual Systems Thinking Development for Students of Electronics Specialty Yakymenko, Yuriy; Poplavko, Yuriy; Lavrysh, Yuliana Makale - EJ1287440
2020 Quick Flip: A Model of a Virtual Course in Dynamic Systems and Controls during COVID-19 Reck, Rebecca M. Makale - EJ1287353
2020 Understanding Transfer from a Dynamic System Approach: Two Studies of Children Using Problem-Solving Tasks Guevara, Marlenny; Rojas Ospina, Tatiana; van Geert, Paul Makale - EJ1282801
2020 Developing the Systems Thinking Skills of Pre-Service Science Teachers through an Outdoor ESD Course Karaarslan Semiz, Güliz; Teksöz, Gaye Makale - EJ1281797
2020 'Making Every Second Count': Utilizing TikTok and Systems Thinking to Facilitate Scientific Public Engagement and Contextualization of Chemistry at Home Hayes, Clare; Stott, Katherine; Lamb, Katie J.; Hurst, Glenn A. Makale - EJ1277096
2020 The Science of Human Health--A Context-Based Chemistry Course for Non-Science Majors Incorporating Systems Thinking Armstrong, David; Poë, Judith C. Makale - EJ1276368
2020 Community-Based System Dynamics for Mobilizing Communities to Advance School Health Ballard, Ellis; Farrell, Allison; Long, Michael Makale - EJ1274227
2020 The Impact of System Specifics on Systems Thinking Mambrey, Sophia; Timm, Justin; Landskron, Jana Julia; Schmiemann, Philipp Makale - EJ1273799
2020 Teachers' and Educators' Perspectives on Systems Thinking and Its Implementation in Dutch Biology Education Gilissen, Melde G. R.; Knippels, Marie-Christine P. J.; Verhoeff, Roald P.; van Joolingen, Wouter R. Makale - EJ1273223
2020 Learning beyond the Classroom: Complex Dynamic Systems in the Japanese Context Christopher, Adam Makale - EJ1271382
2020 Modeling AMO Factors Affecting English Teachers' Performance Using System Dynamics Mohammadi, Moloud; Faskhodi, Arefe Amini Makale - EJ1270230
2020 ChEMIST Table: A Tool for Designing or Modifying Instruction for a Systems Thinking Approach in Chemistry Education York, Sarah; Orgill, MaryKay Makale - EJ1269296
2020 Students' Perceptions of Socio-Scientific Issue-Based Learning and Their Appropriation of Epistemic Tools for Systems Thinking Ke, Li; Sadler, Troy D.; Zangori, Laura; Friedrichsen, Patricia J. Makale - EJ1268207
2020 Bringing Systems Thinking into the Classroom Gilissen, Melde G. R.; Knippels, Marie-Christine P. J.; van Joolingen, Wouter R. Makale - EJ1268198
2020 Using Soft Systems Thinking to Craft Instructional Design and Technology Interventions Lohman, Laura Makale - EJ1267236
2020 Analyzing the Complexities of Online Education Systems: A Systems Thinking Perspective Tamim, Suha R. Makale - EJ1267228
2020 Examining Factors Influencing Faculty Buy-In and Involvement in the Accreditation Process: A Cause Analysis Grounded in Systems Thinking Muljana, Pauline S.; Nissenson, Paul M.; Luo, Tian Makale - EJ1267222
2020 Examining a Change Process from a Systems Thinking Perspective: A Case Study from One Academic Department Lin, Meng-Fen Grace; Eichelberger, Ariana; Leong, Peter Makale - EJ1267218
2020 Applying Systems-Based Thinking to Build Better IEP Relationships: A Case for Relational Coordination Singh, Shailen; Keese, Jeffrey Makale - EJ1264216
2020 Systems Thinking Leadership: New Explorations for School Improvement Shaked, Haim; Schechter, Chen Makale - EJ1258745
2020 Fostering Systems Thinking in Student Teachers of Biology and Geography -- An Intervention Study Fanta, Daniela; Braeutigam, Julia; Riess, Werner Makale - EJ1257668
2020 Growing Our Own Timber! Lived Experiences of Five School Principals in Using a Systems Thinking Approach for School Development Bhengu, Thamsanqa Thulani; Mchunu, Bongani Sibusiso; Bayeni, Sibusiso Douglas Makale - EJ1251152
2020 Fighting Banana Bunchy Top Disease in Southern Malawi. The Interface of Knowledge Systems and Dynamics in a Development Arena Mikwamba, Kingsley; Dessein, Joost; Kambewa, Daimon Makale - EJ1248069
2020 A Dynamic Systems Analysis of Classrooms: Teacher Experience and Student Motivation Ghafarpour, Hajar; Moinzadeh, Ahmad Makale - EJ1247867
2020 Fostering Students Geographic Systems Thinking by Enriching Causal Diagrams with Scale. Results of an Intervention Study Cox, Marjolein; Elen, Jan; Steegen, An Makale - EJ1247502
2020 Iranian Novice English Teachers' Agency Construction: The Complexity Dynamic/System Perspective Rostami, Farzad; Yousefi, Mohammad Hosssein Makale - EJ1246104
2020 Language Learning Motivation as a Complex Dynamic System: A Global Perspective of Truth, Control, and Value Papi Mostafa; Hiver, Phil Makale - EJ1244502
2020 The Effect of Deduction and Induction Methods Used in Modelling Current Environmental Issues with System Dynamics Approach in Science Education Nuhoglu, Hasret Makale - EJ1244209
2020 The Effectiveness of a Systems Engineering Course in Developing Systems Thinking Camelia, Fanny; Ferris, Timothy L. J.; Behrend, Monica B. Makale - EJ1242136
2020 Model-Based Systems Thinking: Assessing Engineering Student Teams Lavi, Rea; Dori, Yehudit Judy; Wengrowicz, Niva; Dori, Dov Makale - EJ1242103
2020 Complex Dynamic Systems Theory and L2 Writing Development. Language Learning & Language Teaching. Volume 54 Fogal, Gary G., Ed.; Verspoor, Marjolijn H., Ed. Makale - ED609868
2020 Projelerde eğitim desteğinin sistem dinamikleri ile analizi: Zemin kaplama örneği HASAN İSMAİL KARAKAŞ Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 658227
2020 Exploring technology integration in a kindergarten setting through the prism of systems thinking: A phenomenological study - Anaokulu ortamında teknoloji entegrasyonunun düşünme sistemleri prizması bakımından incelenmesi: Fenomenolojik araştırma ELINA BOICHUK Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training 655849
2020 Konteyner kapasite ve taşıma planlama politikalarının sistem dinamiği yaklaşımı ile modellemesi - The system dynamics modelling for container capacity & transportation planning policies MEHMET ÇAĞATAY BAHADIR Doktora Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering ; Ulaşım = Transportation 642348
2020 Implementation of systems thinking skills module for the context of energy - Sistemsel düşünme becerisi modülünün enerji bağlamında uygulanması HEDİYE CAN Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training 625109
2020 Implementation of systems thinking skills module for the context of energy - Sistemsel düşünme becerisi modülünün enerji bağlamında uygulanması HEDİYE CAN Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training 625109
2020 Evsel ilaç atıklarında tersine lojistik uygulamalarının sistem dinamiği yaklaşımı ile modellenmesi - Reverse logistics in household drug waste system dynamics of applications modeling with approach MÜCAHİT ABDULLAH ORHAN Yüksek Lisans İşletme = Business Administration 625098
2020 Algebra Students Build Stock/Flow Models to Study Non-linear, Dynamic Feedback System Problems Fisher, D.M. Makale - -
2019 Systems Thinking and Arts Integration through Library Educational Programming on a STEM Campus Valk, Alison Makale - EJ1240492
2019 The Mystery Method Reconsidered--A Tool for Assessing Systems Thinking in Education for Sustainable Development Benninghaus, Jens Christian; Mühling, Andreas; Kremer, Kerstin; Sprenger, Sandra Makale - EJ1238216
2019 Systems Thinking in Chemistry Education: Theoretical Challenges and Opportunities Pazicni, Samuel; Flynn, Alison B. Makale - EJ1237517
2019 Not Just an Academic Exercise: Systems Thinking Applied to Designing Safer Alternatives Schwarzman, Megan R.; Buckley, Heather L. Makale - EJ1237511
2019 Sustainable Consumer Choices: An Outreach Program Exploring the Environmental Impact of Our Consumer Choices Using a Systems Thinking Model and Laboratory Activities Murphy, Kathleen C.; Dilip, Meghna; Quattrucci, Joseph G.; Mitroka, Susan M.; Andreatta, Jeremy R. Makale - EJ1237509
2019 Roles of Systems Thinking within Green Chemistry Education: Reflections from Identified Challenges in a Disadvantaged Context Mammino, Liliana Makale - EJ1237504
2019 Integrating Green Chemistry in the Curriculum: Building Student Skills in Systems Thinking, Safety, and Sustainability Aubrecht, Katherine B.; Bourgeois, Marie; Brush, Edward J.; MacKellar, Jennifer; Wissinger, Jane E. Makale - EJ1237503
2019 The End of Simple Problems: Repositioning Chemistry in Higher Education and Society Using a Systems Thinking Approach and the United Nations' Sustainable Development Goals as a Framework Michalopoulou, Eleni; Shallcross, Dudley E.; Atkins, Ed; Tierney, Aisling; Norman, Nicholas C.; Preist, Chris; O'Doherty, Simon; Saunders, Rebecca; Birkett, Alexander; Willmore, Chris; Ninos, Ioannis Makale - EJ1237502
2019 Using a Systems Thinking Approach and a Scratch Computer Program to Improve Students' Understanding of the Brønsted-Lowry Acid-Base Model Kim, Sungki; Choi, Hee; Paik, Seoung-Hey Makale - EJ1237500
2019 Systems Thinking: Adopting an Emergy Perspective as a Tool for Teaching Green Chemistry Perosa, Alvise; Gonella, Francesco; Spagnolo, Sofia Makale - EJ1237497
2019 Systems Thinking in Science Education and Outreach toward a Sustainable Future Blatti, Jillian L.; Garcia, John; Cave, Danyal; Monge, Felix; Cuccinello, Anthony; Portillo, Jennifer; Juarez, Betsy; Chan, Ellen; Schwebel, Frieda Makale - EJ1237496
2019 Systems Thinking and Green Chemistry: Powerful Levers for Curricular Change and Adoption Hutchison, James E. Makale - EJ1237492
2019 Introducing Chemistry through the Lens of Earth's Systems: What Role Can Systems Thinking Play in Developing Chemically and Environmentally Literate Citizens? Kornfeld, Jeannie; Stokoe, Scott Makale - EJ1237491
2019 Integrating the Molecular Basis of Sustainability into General Chemistry through Systems Thinking Mahaffy, Peter G.; Matlin, Stephen A.; Whalen, J. Marc; Holme, Thomas A. Makale - EJ1237490
2019 Promoting Systems Thinking Using Project- and Problem-Based Learning Nagarajan, Subhalakshmi; Overton, Tina Makale - EJ1237488
2019 Integrating Systems Thinking into Teaching Emerging Technologies Fowler, Whitney C.; Ting, Jeffrey M.; Meng, Siqi; Li, Lu; Tirrell, Matthew V. Makale - EJ1237487
2019 Turning Challenges into Opportunities for Promoting Systems Thinking through Chemistry Education Ho, Felix M. Makale - EJ1237481
2019 Total Chemical Footprint of an Experiment: A Systems Thinking Approach to Teaching Rovibrational Spectroscopy Cooper, Paul D.; Walser, Jacob Makale - EJ1237479
2019 Introduction to Systems Thinking for the Chemistry Education Community Orgill, MaryKay; York, Sarah; MacKellar, Jennifer Makale - EJ1237477
2019 Industry-Informed Workshops to Develop Graduate Skill Sets in the Circular Economy Using Systems Thinking Summerton, Louise; Clark, James H.; Hurst, Glenn A.; Ball, Peter D.; Rylott, Elizabeth L.; Carslaw, Nicola; Creasey, Julia; Murray, Jane; Whitford, Jeffrey; Dobson, Brian; Sneddon, Helen F.; Ross, Joe; Metcalf, Pete; McElroy, C. Robert Makale - EJ1237465
2019 Identifying Systems Thinking Components in the School Science Curricular Standards of Four Countries Chiu, Mei-Hung; Mamlok-Naman, Rachel; Apotheker, Jan Makale - EJ1237459
2019 Situating Sustainable Development within Secondary Chemistry Education via Systems Thinking: A Depth Study Approach Eaton, Andrew C.; Delaney, Seamus; Schultz, Madeleine Makale - EJ1237458
2019 International Perspectives on Green and Sustainable Chemistry Education via Systems Thinking Hurst, Glenn A.; Slootweg, J. Chris; Balu, Alina M.; Climent-Bellido, Maria S.; Gomera, Antonio; Gomez, Paulette; Luque, Rafael; Mammino, Liliana; Spanevello, Rolando A.; Saito, Kei; Ibanez, Jorge G. Makale - EJ1237457
2019 Graphical Tools for Conceptualizing Systems Thinking in Chemistry Education Aubrecht, Katherine B.; Dori, Yehudit Judy; Holme, Thomas A.; Lavi, Rea; Matlin, Stephen A.; Orgill, MaryKay; Skaza-Acosta, Heather Makale - EJ1237455
2019 Future Directions for Systems Thinking in Chemistry Education: Putting the Pieces Together Flynn, Alison B.; Orgill, MaryKay; Ho, Felix M.; York, Sarah; Matlin, Stephen A.; Constable, David J. C.; Mahaffy, Peter G. Makale - EJ1237453
2019 Decay, Accumulation, and Growth to Stability in Dynamic Systems: Investigating Similarities and Differences for Teaching Purposes Atkin, Keith Makale - EJ1235304
2019 Hopeful Discourse: Elementary Children's Activist Responses to Modern-Day Slavery Grounded in Systems Thinking Curwen, Margaret Sauceda; Ardell, Amy; MacGillivray, Laurie Makale - EJ1233952
2019 The Use of Causal Diagrams to Foster Systems Thinking in Geography Education: Results of an Intervention Study Cox, Marjolein; Elen, Jan; Steegen, An Makale - EJ1231876
2019 A Preliminary Exploration of the Inclusion of a Child with Autism in a Preschool with Complex Dynamic Systems Andre, Amael; Louvet, Benoit; Despois, Julien; Velez, Christine Makale - EJ1230593
2019 Teachers' Understanding of the Interconnectedness of Soil and Climate Change When Developing a Systems Thinking Concept Map for Teaching and Learning de Sousa, Luiza Olim; Hay, Emerentia Antoinette; Liebenberg, Danica Makale - EJ1230036
2019 Systems Thinking for Principals of Learning-Focused Schools Shaked, Haim; Schechter, Chen Makale - EJ1228602
2019 Exploring Systems Thinking in School Principals' Decision-Making Shaked, Haim; Schechter, Chen Makale - EJ1227930
2019 An Agentive Focus May Limit Learning about Complex Causality and Systems Dynamics: A Study of Seventh Graders' Explanations of Ecosystems Cuzzolino, Megan Powell; Grotzer, Tina A.; Tutwiler, M. Shane; Torres, Eric W. Makale - EJ1227062
2019 Adolescents' Emotion System Dynamics: Network-Based Analysis of Physiological and Emotional Experience Yang, Xiao; Ram, Nilam; Lougheed, Jessica P.; Molenaar, Peter C. M.; Hollenstein, Tom Makale - EJ1226488
2019 Identifying the Challenging Characteristics of Systems Thinking Encountered by Undergraduate Students in Chemistry Problem-Solving of Gas Laws Chen, Ya-Chun; Wilson, Kimberley; Lin, Huann-shyang Makale - EJ1221006
2019 National Geoscience Faculty Survey 2016: Prevalence of Systems Thinking and Scientific Modeling Learning Opportunities Lally, Diane; Forbes, Cory T.; McNeal, Karen S.; Soltis, Nicholas A. Makale - EJ1216305
2019 Development of Second-Order Theory of Mind: Assessment of Environmental Influences Using a Dynamic System Approach Papera, Massimiliano; Richards, Anne; van Geert, Paul; Valentini, Costanza Makale - EJ1213423
2019 Systems Thinking in Geography: Can High School Students Do It? Cox, Marjolein; Elen, Jan; Steegen, An Makale - EJ1210190
2019 Strengthening Child Inclusion in the Classroom in Rural Schools of Pakistan and Afghanistan: What Did We Learn by Testing the System Dynamics Protocol for Community Engagement? Trani, Jean-François; Bakhshi, Parul; Mozaffari, Alan; Sohail, Munib; Rawab, Hashim; Kaplan, Ian; Ballard, Ellis; Hovmand, Peter Makale - EJ1209663
2019 A System Dynamic Model of Student Enrolment at the Private Higher Education Sector in Syria Al Hallak, Louna; Ayoubi, Rami M.; Moscardini, Alfredo; Loutfi, Mohamed Makale - EJ1209613
2019 Preservice Geography Students' Exposure to Systems Thinking and Cooperative Learning in Environmental Education Raath, Schalk; Hay, Anette Makale - EJ1209604
2019 School Principals' Systems Thinking: Antecedents and Consequences Benoliel, Pascale; Shaked, Haim; Nadav, Nechama; Schechter, Chen Makale - EJ1209577
2019 Developing Undergraduate Students' Systems Thinking Skills with an Integrate Module Gilbert, Lisa A.; Gross, Deborah S.; Kreutz, Karl J. Makale - EJ1208567
2019 Descriptive Analysis of the Interactive Patterning of the Vocalization Subsystems in Healthy Participants: A Dynamic Systems Perspective Croake, Daniel J.; Andreatta, Richard D.; Stemple, Joseph C. Makale - EJ1207456
2019 Teaching Systems Thinking through Game Design Akcaoglu, Mete; Green, Lucy Santos Makale - EJ1204512
2019 Teaching Systems Thinking in the Context of the Water Cycle Lee, Tammy D.; Gail Jones, M.; Chesnutt, Katherine Makale - EJ1204007
2019 Systems Thinking of Pre- and In-Service Science and Engineering Teachers Lavi, Rea; Dori, Yehudit Judy Makale - EJ1203465
2019 Systems Thinking and Mathematical Problem Solving Salado, Alejandro; Chowdhury, Ahsan Habib; Norton, Anderson Makale - EJ1203320
2019 On Language Learner Agency: A Complex Dynamic Systems Theory Perspective Larsen-Freeman, Diane Makale - EJ1202904
2019 A Complex Dynamic Systems Perspective on Teacher Learning and Identity Formation: An Instrumental Case Garner, Joanna K.; Kaplan, Avi Makale - EJ1197160
2019 Operating and maintenance cost estimation of a flight simulator with system dynamics approach - Bir uçuş simülatörü için işletme ve idame maliyetleri tahmin modelinin sistem dinamikleri yaklaşımı ile geliştirilmesi CENGİZ TELEME Yüksek Lisans Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences 607199
2019 Operating and maintenance cost estimation of a flight simulator with system dynamics approach - Bir uçuş simülatörü için işletme ve idame maliyetleri tahmin modelinin sistem dinamikleri yaklaşımı ile geliştirilmesi CENGİZ TELEME Yüksek Lisans Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences 607199
2019 Combining systems dynamics modelling with dynamic multi criteria decision making - Dinamik çok kriterli karar verme ile sistem dinamikleri modelinin entegrasyonu DİLEK YEŞİLKAYA Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 600521
2019 Analysis of pre-service science teachers systems thinking skills in the context of carbon cycle - Fen bilimleri öğretmen adaylarının karbon döngüsü konusundaki sistemsel düşünme becerilerinin analizi DENİZ TURAN Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training 591915
2019 Analysis of pre-service science teachers systems thinking skills in the context of carbon cycle - Fen bilimleri öğretmen adaylarının karbon döngüsü konusundaki sistemsel düşünme becerilerinin analizi DENİZ TURAN Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training 591915
2019 Acil servis sürecinin sistem dinamiği simülasyon yöntemiyle analizi - Analysis of emergency process via system dynamics simulation method KEVSER KARAKURT Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control 588657
2019 Lise öğrencilerinin kelebeğin yaşam döngüsü bağlamında sistem düşünme becerileri - High school students systems thinking skills in the context of the life cycle of a butterfly SEDA ÇAKMAK Yüksek Lisans Biyoloji = Biology ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training 564656
2019 Assess and evaluate risks of RES investment using system dynamics approach - Yenilenebilir enerji sistem yatırımının sistem dinamiği yaklaşımıyla tespiti ve değerlendirilmesi İZZET ALP GÜL Yüksek Lisans Enerji = Energy 562332
2019 The relationship between the systems thinking skills and writing skills of English preparatory schools students - İngilizce hazırlık okulu öğrencilerinin sistemsel düşünme becerileri ile yazma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi DUYGU NAZİME HARMAN Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training 559763
2019 The relationship between the systems thinking skills and writing skills of English preparatory schools students - İngilizce hazırlık okulu öğrencilerinin sistemsel düşünme becerileri ile yazma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi DUYGU NAZİME HARMAN Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training 559763
2019 System dynamics modeling of agricultural value chains: The case of olive oil in Turkey - Tarımsal değer zincirlerinin sistem dinamikleri ile modellenmesi: Türkiye zeytinyağı örneği BÜŞRA ATAMER BALKAN Doktora Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 558661
2019 System dynamics modeling of agricultural value chains: The case of olive oil in Turkey - Tarımsal değer zincirlerinin sistem dinamikleri ile modellenmesi: Türkiye zeytinyağı örneği BÜŞRA ATAMER BALKAN Doktora Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 558661
2019 Sistem dinamiği yaklaşımı ile havayolu taşımacılığına olan talebin öngörülerek kapasite planlanması ve İstanbul üzerine bir uygulama - The capacity planning with estimating air transportation demand using system dynamics approach and an application on Istanbul SAİT OĞUZ Yüksek Lisans Sivil Havacılık = Civil Aviation 557560
2019 Şark çıbanı hastalığının insanlar üzerindeki etkisinin azaltılmasına yönelik bir sistem dinamikleri modeli - A system dynamics model to reduce the impact of cutaneous leishmaniasis disease on humans ŞEYMA KURT Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 550476
2019 Şark çıbanı hastalığının insanlar üzerindeki etkisinin azaltılmasına yönelik bir sistem dinamikleri modeli - A system dynamics model to reduce the impact of cutaneous leishmaniasis disease on humans ŞEYMA KURT Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 550476
2019 Patojen-bağışıklık sistemi dinamiklerinin kesirsel mertebeden matematiksel modeli ve kararlılık analizi - Mathematical model of fractional order for pathogen -immune system dynamics and its analysis GİZEM CEBE Yüksek Lisans Matematik = Mathematics 539449
2018 Using Causal Diagrams to Foster Systems Thinking in Geography Education Cox, Marjolein; Steegen, An; Elen, Jan Makale - EJ1258942
2018 Differences between Task, Exercise, and Drill in L2 Education: A Systems-Thinking Perspective Sabah, Somayyeh Makale - EJ1204695
2018 Locating Continuing Professional Development within a Proposed Complex Dynamic Systems Model for Today's English Language Teaching Profession Tyers, Dianne; Sillito, Judy Makale - EJ1203683
2018 Escaping Mediocre-Quality, Low-Productivity, Low-Performance Traps at Universities in Developing Countries: A Human Capital-Based Structural Equation Model with System-Dynamics Simulations Kara, Ahmet Makale - EJ1202209
2018 Supervision, Systems Thinking, and the Impact of American School Reform Efforts on Instructional Leadership Mette, Ian M.; Riegel, Lisa Makale - EJ1197104
2018 Blank Slate: Using Systems Thinking to Develop an Integrated LAM Curriculum Latham, Kiersten F. Makale - EJ1195978
2018 Recurring Patterns in the Development of High School Biology Students' System Thinking over Time Tripto, Jaklin; Assaraf, Orit Ben Zvi; Amit, Miriam Makale - EJ1190501
2018 A Framework for Pollination Systems Thinking and Conservation Golick, Doug; Dauer, Jenny; Lynch, Louise; Ingram, Erin Makale - EJ1190456
2018 Systems Thinking among Enrollees in a Principal Preparation Program Shaked, Haim; Schechter, Chen Makale - EJ1187573
2018 Student Academic Monitoring and Support in Higher Education: A Systems Thinking Perspective Paideya, Vino; Dhunpath, Rubby Makale - EJ1187285
2018 Immersive Learning Environments as Complex Dynamic Systems Cheney, Amy W.; Terry, Krista P. Makale - EJ1185091
2018 A Longitudinal Study on the L2 Word Depth Knowledge (Meaning and Collocation) Development in China from Dynamic Systems Theory Perspective Dali, Ning Makale - EJ1184808
2018 Systems Thinking within the Scope of Education for Sustainable Development (ESD)--A Heuristic Competence Model as a Basis for (Science) Teacher Education Schuler, Stephan; Fanta, Daniela; Rosenkraenzer, Frank; Riess, Werner Makale - EJ1182340
2018 Using LEGO Kits to Teach Higher Level Problem Solving Skills in System Dynamics: A Case Study Wu, Yi; de Vries, Charlotte; Dunsworth, Qi Makale - EJ1181530
2018 Generating Random Numbers by Means of Nonlinear Dynamic Systems Zang, Jiaqi; Hu, Haojie; Zhong, Juhua; Luo, Duanbin; Fang, Yi Makale - EJ1180114
2018 Shaping Interpersonal Learning in the Jazz Improvisation Lesson: Observing a Dynamic Systems Approach de Bruin, Leon Rene Makale - EJ1179721
2018 Higher Education Provision Using Systems Thinking Approach--Case Studies Dhukaram, Anandhi Vivekanandan; Sgouropoulou, Cleo; Feldman, Gerald; Amini, Ardavan Makale - EJ1170456
2018 Holistic School Leadership: Development of Systems Thinking in School Leaders Shaked, Haim; Schechter, Chen Makale - EJ1162845
2018 A Design Thinking, Systems Approach to Well-Being within Education and Practice: Proceedings of a Workshop Cuff, Patricia A.; Forstag, Erin Hammers Makale - ED590464
2018 Sustainable water resources management in Ankara based on system dynamics - Sistem dinamiği ile Ankarada sürdürülebilir su kaynakları yönetimi DUYGU ÇELİK MORKOÇ Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 533060
2018 Analyzing the effects of recycling mode in supply chain with uncertain demand: Comparison via system dynamics - Belirsiz talep içeren tedarik zincirinde geri dönüşümün etkisinin analizi: Sistem dinamikleri ile karşılaştırma SADDAM HOCINE BOUZEGAG Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 530111
2018 Analyzing the effects of recycling mode in supply chain with uncertain demand: Comparison via system dynamics - Belirsiz talep içeren tedarik zincirinde geri dönüşümün etkisinin analizi: Sistem dinamikleri ile karşılaştırma SADDAM HOCINE BOUZEGAG Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 530111
2018 A system dynamics model for small household appliances waste management by Bayesian network: A case of Turkey - Türkiyedeki küçük ev aletlerinin atık yönetimi için Bayes ağıyla bir sistem dinamiği modeli AZİZ KEMAL KONYALIOĞLU Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 521927
2018 Development of a dynamic strategy map incorporating scenario analysis and system dynamics: A simulation test on an international construction company - Senaryo analizi ve sistem dinamiği kullanIlarak dinamik bir strateji haritasının geliştirilmesi: Uluslararası bir inşaat şirketinde simülasyon testi AÇELYA ECEM YILDIZ Doktora İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering 521467
2018 Proje karlılığının ve takvim aşımlarının sistem dinamikleri yöntemi ile analizi: Trijenerasyon projesi örneği - Analysis of project profitability and schedule overruns using system dynamics: A case study of trigeneration project ALİ FIRAT ELÇİ Yüksek Lisans Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences 519776
2018 Proje karlılığının ve takvim aşımlarının sistem dinamikleri yöntemi ile analizi: Trijenerasyon projesi örneği - Analysis of project profitability and schedule overruns using system dynamics: A case study of trigeneration project ALİ FIRAT ELÇİ Yüksek Lisans Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences 519776
2018 Mobil teknolojiye dayalı FeTeMM uygulamalarının öğretmen adaylarının mühendislik tasarım becerilerine, sistem düşünme zekâsına ve öğretmenlik özyeterliklerine etkisi - The effect of mobile technology based stem practices on teacher candidates engineering design skills, systems thinking intelligences and teacher self-efficacies ALİ KAYALAR Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training 512993
2018 Üretim maliyetlerinin sistem dinamiği yaklaşımı ile modellenmesi: Beyaz eşya sektöründe bir uygulama - Production cost modelling by system dynamics approach: An application in white goods sector ERİM AYDIN Yüksek Lisans İşletme = Business Administration 510111
2018 Clinical laboratory performance analysis: A system dynamics approach - Klinik laboratuvarlarda performans analizi: Bir sistem dinamiği yaklaşımı EYLÜL DAMLA GÖNÜL Doktora Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences 509976
2018 Systems thinking skills of preschool children in early childhood education contexts of Turkey and Germany - Türkiyedeki ve Almanyadaki erken çocukluk eğitsel bağlamlarındaki okul öncesi çocuklarının sistemsel düşünme becerileri ŞEBNEM FERİVER GEZER Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training 509565
2018 Systems thinking skills of preschool children in early childhood education contexts of Turkey and Germany - Türkiyedeki ve Almanyadaki erken çocukluk eğitsel bağlamlarındaki okul öncesi çocuklarının sistemsel düşünme becerileri ŞEBNEM FERİVER GEZER Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training 509565
2018 Assessing pre-service science teachers systems thinking skills using real life scenarios - Fen bilimleri öğretmen adaylarının sistemsel düşünme becerilerinin gerçek yaşam öyküleri kullanılarak değerlendirilmesi MELİKE ÖZTAŞ Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training 502093
2018 Assessing pre-service science teachers systems thinking skills using real life scenarios - Fen bilimleri öğretmen adaylarının sistemsel düşünme becerilerinin gerçek yaşam öyküleri kullanılarak değerlendirilmesi MELİKE ÖZTAŞ Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training 502093
2018 Ortaokul öğrencilerinde kompleks kavramların öğretimi sırasında sistemik düşünme becerilerinin geliştirilmesi - Development of system thinking skills during teaching of complex concepts in middle school students BÜŞRA BAŞAK ÖZYURT SOYTÜRK Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training 490670
2018 Reflections on teaching system dynamics modeling to secondary school students for over 20 years Fisher, D. M. Makale - -
2017 Ecological Understanding of Foreign Language Speaking Anxiety: Emerging Patterns and Dynamic Systems Kasbi, Saba; Elahi Shirvan, Majid Makale - EJ1243401
2017 Complex Dynamic Systems and Interlanguage Variability: Investigating Topic, Syntactic Complexity, and Accuracy in NS-NNS Written Interaction Dean, Anna Ciriani Makale - EJ1176710
2017 Introduction: Investigating Written Dyadic Interaction through a Complex Dynamic Systems Theory Perspective Ahmed, Shafinaz; Dean, Anna Ciriani Makale - EJ1176707
2017 Complex Dynamic Systems Research: Some Insights on Data Analysis Lew, Wai Man Adrienne Makale - EJ1176703
2017 A Complex Dynamic Systems Perspective on Identity and Its Development: The Dynamic Systems Model of Role Identity Kaplan, Avi; Garner, Joanna K. Makale - EJ1159531
2017 The Socially Situated Dynamics of Children's Learning Processes in Classrooms: What Do We Learn from a Complex Dynamic Systems Approach? Steenbeek, Henderien; van Vondel, Sabine; van Geert, Paul Makale - EJ1157227
2017 Complex Dynamic Systems View on Conceptual Change: How a Picture of Students' Intuitive Conceptions Accrue from Dynamically Robust Task Dependent Learning Outcomes Koponen, Ismo T.; Kokkonen, Tommi; Nousiainen, Maiji Makale - EJ1157218
2017 Student Teachers' Pedagogical Content Knowledge for Teaching Systems Thinking: Effects of Different Interventions Rosenkränzer, Frank; Hörsch, Christian; Schuler, Stephan; Riess, Werner Makale - EJ1157118
2017 Lexical Complexity Development from Dynamic Systems Theory Perspective: Lexical Density, Diversity, and Sophistication Kalantari, Reza; Gholami, Javad Makale - EJ1155657
2017 Using Systems Thinking in the Design, Implementation, and Evaluation of Complex Educational Innovations, with Examples from the InTeGrate Project Kastens, Kim A.; Manduca, Cathryn A. Makale - EJ1151426
2017 Disability Policy Evaluation: Combining Logic Models and Systems Thinking Claes, Claudia; Ferket, Neelke; Vandevelde, Stijn; Verlet, Dries; De Maeyer, Jessica Makale - EJ1150564
2017 Learning How to Construct Models of Dynamic Systems: An Initial Evaluation of the Dragoon Intelligent Tutoring System VanLehn, Kurt; Wetzel, Jon; Grover, Sachin; van de Sande, Brett Makale - EJ1145831
2017 Teaching Sustainability through System Dynamics: Exploring Stocks and Flows Embedded in Dynamic Computer Models of an Agricultural Land Management System Pallant, Amy; Lee, Hee-Sun Makale - EJ1143185
2017 Reexamining Demotivators and Motivators: A Longitudinal Study of Japanese Freshmen's Dynamic System in an EFL Context Kikuchi, Keita Makale - EJ1139930
2017 Pondering Motivational Ups and Downs throughout a Two-Month Period: A Complex Dynamic System Perspective Lasagabaster, David Makale - EJ1139927
2017 Systems Thinking among School Middle Leaders Shaked, Haim; Schechter, Chen Makale - EJ1138871
2017 Observing Complex Systems Thinking in the Zone of Proximal Development Danish, Joshua; Saleh, Asmalina; Andrade, Alejandro; Bryan, Branden Makale - EJ1134053
2017 The Need to Introduce System Thinking in Teaching Climate Change Roychoudhury, Anita; Shepardson, Daniel P.; Hirsch, Andrew; Niyogi, Devdutta; Mehta, Jignesh; Top, Sara Makale - EJ1132081
2017 Moving Word Learning to a Novel Space: A Dynamic Systems View of Referent Selection and Retention Samuelson, Larissa K.; Kucker, Sarah C.; Spencer, John P. Makale - EJ1130796
2017 Applying Structural Systems Thinking to Frame Perspectives on Social Work Innovation Stringfellow, Erin J. Makale - EJ1130621
2017 Gemilerde yakıt pili teknolojileri: sistem dinamikleri yaklaşımı - Fuel cell technologies for ships: a system dynamics approach SÜLEYMAN AYKUT KORKMAZ Yüksek Lisans Enerji = Energy ; Gemi Mühendisliği = Marine Engineering 491072
2017 Gemilerde yakıt pili teknolojileri: sistem dinamikleri yaklaşımı - Fuel cell technologies for ships: a system dynamics approach SÜLEYMAN AYKUT KORKMAZ Yüksek Lisans Enerji = Energy ; Gemi Mühendisliği = Marine Engineering 491072
2017 Understanding the dynamics of it governance using system dynamics modeling - BT yönetişiminin dinamiklerinin sistem dinamik modelleme kullanılarak anlaşılması AHMET ÇAĞLAR GÜLŞENİ Doktora İşletme = Business Administration 461360
2017 Reorganizing Algebraic Thinking: An Introduction to Dynamic System Modeling Fisher, D. M. Makale - -
2016 Sources of Systems Thinking in School Leadership Shaked, Haim; Schechter, Chen Makale - EJ1277834
2016 A Dynamic Systems Approach to Internationalization of Higher Education Zhou, Jiangyuan Makale - EJ1135214
2016 Systems Thinking and the Leadership Conundrum in Health Care Marchildon, Gregory P.; Fletcher, Amber J. Makale - EJ1129556
2016 Holistic School Leadership: Systems Thinking as an Instructional Leadership Enabler Shaked, Haim; Schechter, Chen Makale - EJ1124010
2016 Promoting Student Teachers' Content Related Knowledge in Teaching Systems Thinking: Measuring Effects of an Intervention through Evaluating a Videotaped Lesson Rosenkränzer, Frank; Kramer, Tim; Hörsch, Christian; Schuler, Stephan; Rieß, Werner Makale - EJ1120978
2016 On Systems Thinking and Ways of Building It in Learning Abdyrova, Aitzhan; Galiyev, Temir; Yessekeshova, Maral; Aldabergenova, Saule; Alshynbayeva, Zhuldyz Makale - EJ1120625
2016 Seeing the System: Dynamics and Complexity of Technology Integration in Secondary Schools Howard, Sarah K.; Thompson, Kate Makale - EJ1111511
2016 Conceptualizing Teacher Identity as a Complex Dynamic System: The Inner Dynamics of Transformations during a Practicum Henry, Alastair Makale - EJ1111053
2016 Special Educators as Intervention Specialists: Dynamic Systems and the Complexity of Intensifying Intervention for Students With Emotional and Behavioral Disorders Farmer, Thomas W.; Sutherland, Kevin S.; Talbott, Elizabeth; Brooks, Debbie S.; Norwalk, Kate; Huneke, Michelle Makale - EJ1110029
2016 The Art of Gamification; Teaching Sustainability and System Thinking by Pervasive Game Development Nordby, Anders; Øygardslia, Kristine; Sverdrup, Ulrik; Sverdrup, Harald Makale - EJ1107121
2016 A Soft OR Approach to Fostering Systems Thinking: SODA Maps plus Joint Analytical Process Wang, Shouhong; Wang, Hai Makale - EJ1106746
2016 Decision Making and Systems Thinking: Educational Issues Yurtseven, M. Kudret; Buchanan, Walter W. Makale - EJ1103428
2016 On Messes, Systems Thinking, and Evaluation: A Response to Patton Miller, Robin Lin Makale - EJ1102333
2016 An Equitable Balance: Designing Quality Thinking Systems in Art Education Ingalls Vanada, Delane Makale - EJ1099637
2016 System Thinking Scales and Learning Environment of Family Planning Field Workers in East Java, Indonesia Listyawardani, Dwi; Hariastuti, Iswari Makale - EJ1094581
2016 Making Sense of Dynamic Systems: How Our Understanding of Stocks and Flows Depends on a Global Perspective Fischer, Helen; Gonzalez, Cleotilde Makale - EJ1094317
2016 Linking a Conceptual Framework on Systems Thinking with Experiential Knowledge Garavito-Bermúdez, Diana; Lundholm, Cecilia; Crona, Beatrice Makale - EJ1090164
2016 Students' Understanding of Equilibrium and Stability: The Case of Dynamic Systems Canu, Michaël; de Hosson, Cécile; Duque, Mauricio Makale - EJ1087631
2016 Examination of the Nonlinear Dynamic Systems Associated with Science Student Cognition While Engaging in Science Information Processing Lamb, Richard; Cavagnetto, Andy; Akmal, Tariq Makale - EJ1087393
2016 Special Educators as Intervention Specialists: Dynamic Systems and the Complexity of Intensifying Intervention for Students with Emotional and Behavioral Disorders Farmer, Thomas W.; Sutherland, Kevin S.; Talbott, Elizabeth; Brooks, Debbie S.; Norwalk, Kate; Huneke, Michelle Makale - ED619219
2016 The Application of Systems Thinking When Teaching about the Water Cycle Lee, Tammy; Jones, M. Gail; Glass, Bonnie; Chesnutt, Katherine Makale - ED594891
2016 Sistem dinamikleri yaklaşımı kullanılarak tedarik zinciri modellemesi - Modeling of a supply chain system using system dynamics approach MURAT YEGENGİL Doktora Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 620735
2016 Sistem dinamikleri yaklaşımı kullanılarak tedarik zinciri modellemesi - Modeling of a supply chain system using system dynamics approach MURAT YEGENGİL Doktora Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 620735
2016 Science teachers as esd educators: An outdoor esd model for developing systems thinking skills - Sürdürülebilirlik için eğitim eğitmeni olarak fen bilgisi öğretmenleri: Sistemsel düşünme becerilerini geliştirmek için açık alanda sürdürülebilirlik için eğitim modeli GÜLİZ KARAARSLAN Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training 439199
2016 Science teachers as esd educators: An outdoor esd model for developing systems thinking skills - Sürdürülebilirlik için eğitim eğitmeni olarak fen bilgisi öğretmenleri: Sistemsel düşünme becerilerini geliştirmek için açık alanda sürdürülebilirlik için eğitim modeli GÜLİZ KARAARSLAN Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training 439199
2016 Biyoloji öğretmen adaylarının sistem düşüncesi ve biyolojik mantık yaklaşımlarına yönelik algı ve becerilerinin değerlendirilmesi - Evaluation of the perceptions and skills for systems thinking and biological logic approaches of the pre-service biology teachers ÖZLEM TAŞDELEN Doktora Biyoloji = Biology ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training 429457
2016 Biyoloji öğretmen adaylarının sistem düşüncesi ve biyolojik mantık yaklaşımlarına yönelik algı ve becerilerinin değerlendirilmesi - Evaluation of the perceptions and skills for systems thinking and biological logic approaches of the pre-service biology teachers ÖZLEM TAŞDELEN Doktora Biyoloji = Biology ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training 429457
2016 System dynamics model of inflation - Enflasyonun sistem dinamiği modeli ENGİN SANSARCI Doktora İşletme = Business Administration 421177
2015 Using ADDIE and Systems Thinking as the Framework for Developing a MOOC: A Case Study Croxton, Rebecca A.; Chow, Anthony S. Makale - EJ1143801
2015 Exploring Regularities and Dynamic Systems in L2 Development Lenzing, Anke Makale - EJ1134923
2015 The Use of System Thinking Concepts in Order to Assure Continuous Improvement of Project Based Learning Courses Arantes do Amaral, Joao Alberto; Gonçalves, Paulo Makale - EJ1108312
2015 Embracing Connectedness and Change: A Complex Dynamic Systems Perspective for Applied Linguistic Research Cameron, Lynne Makale - EJ1102537
2015 A Dynamic Systems Theory Model of Visual Perception Development Coté, Carol A. Makale - EJ1089340
2015 Understanding the Earth Systems: Expressions of Dynamic and Cyclic Thinking among University Students Batzri, Or; Ben Zvi Assaraf, Orit; Cohen, Carmit; Orion, Nir Makale - EJ1081890
2015 Adopting a Cultural Portfolio Project in Teaching German as a Foreign Language: Language Teacher Cognition as a Dynamic System Feryok, Anne; Oranje, Jo Makale - EJ1076555
2015 Comparing Virtual and Physical Robotics Environments for Supporting Complex Systems and Computational Thinking Berland, Matthew; Wilensky, Uri Makale - EJ1074449
2015 Curriculum Development for Enhancing Grade Nine Students' Systems Thinking Hernthaisong, Preeyanan; Sitti, Somsong; Sonsupap, Kanyarat Makale - EJ1067224
2015 Mother-Infant Dyadic State Behaviour: Dynamic Systems in the Context of Risk Coburn, Shayna S.; Crnic, Keith A.; Ross, Emily K. Makale - EJ1063765
2015 Comparisons of Social Competence in Young Children with and without Hearing Loss: A Dynamic Systems Framework Hoffman, Michael F.; Quittner, Alexandra L.; Cejas, Ivette Makale - EJ1061341
2015 A System Dynamics Model for Long-Term Planning of the Undergraduate Education in Brazil Strauss, Luísa Mariele; Borenstein, Denis Makale - EJ1054267
2015 Site-Based Management versus Systems-Based Thinking: The Impact of Data-Driven Accountability and Reform Mette, Ian M.; Bengtson, Ed Makale - EJ1052130
2015 Assessing an Introduction to Systems Thinking Monroe, Martha C.; Plate, Richard R.; Colley, Lara Makale - EJ1051703
2015 A study on the dynamics of parent satisfaction and student academic achievement at schools using system dynamics modeling - Sistem dinamik modelleme kullanılarak okullarda veli memnuniyeti ve öğrencilerin akademik başarı dinamikleri üzerine bir çalışma MURAT DİNÇER Doktora Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; İşletme = Business Administration 425049
2015 A system dynamics approach to economic growth model from a demographic perspective: An economic demography model proposal - Ekonomik büyüme modeline demografik bakış açısı ile bir sistem dinamiği yaklaşımı: Bir ekonomik demografi modeli önerisi GÖZDEM DURAL SELÇUK Doktora Ekonomi = Economics ; İşletme = Business Administration 388337
2014 Fostering Intentional Learning with Systems Dynamic Modeling Lee, Chwee Beng; Rooney, Paul; Parada, Roberto H. Makale - EJ1277679
2014 Systems Thinking for Transformational Change in Health Willis, Cameron D.; Best, Allan; Riley, Barbara; Herbert, Carol P.; Millar, John; Howland, David Makale - EJ1132287
2014 Haptic Paddle Enhancements and a Formal Assessment of Student Learning in System Dynamics Gorlewicz, Jenna L.; Kratchman, Louis B.; Webster, Robert J., III Makale - EJ1076134
2014 Second Language Developmental Dynamics: How Dynamic Systems Theory Accounts for Issues in Second Language Learning Rosmawati Makale - EJ1056048
2014 Evaluation of Student Models on Current Socio-Scientific Topics Based on System Dynamics Nuhoglu, Hasret Makale - EJ1050495
2014 Environmental Factors Affecting Computer Assisted Language Learning Success: A Complex Dynamic Systems Conceptual Model Marek, Michael W.; Wu, Wen-Chi Vivian Makale - EJ1042721
2014 Ten Tonne Plan: Education for Sustainability from a Whole Systems Thinking Perspective Lewis, Elaine; Mansfield, Caroline; Baudains, Catherine Makale - EJ1042034
2014 Meaningful Understanding and Systems Thinking in Organic Chemistry: Validating Measurement and Exploring Relationships Vachliotis, Theodoros; Salta, Katerina; Tzougraki, Chryssa Makale - EJ1039262
2014 On the Embedded Complementarity of Agent-Based and Aggregate Reasoning in Students' Developing Understanding of Dynamic Systems Stroup, Walter M.; Wilensky, Uri Makale - EJ1037517
2014 Dynamic Systems Theory and Team Sport Coaching Gréhaigne, Jean-Francis; Godbout, Paul Makale - EJ1033623
2014 Phase Transitions in Development of Writing Fluency from a Complex Dynamic Systems Perspective Baba, Kyoko; Nitta, Ryo Makale - EJ1030075
2014 Plenary Speech: Researching Complex Dynamic Systems--'Retrodictive Qualitative Modelling' in the Language Classroom Dörnyei, Zoltán Makale - EJ1020373
2014 Tümör bağışıklık dinamiğinin fark denklem sistemleriyle modellenmesi ve modelin kararlılık analizi - Modeling of tumor immune system dynamics using system of difference equations and its stability analysis ŞENOL KARTAL Doktora Matematik = Mathematics 377191
2014 Modeling and analysis of employee performance management based on system dynamics approach - Sistem dinamiği yaklaşımıyla çalışanların performans yönetiminin modellenmesi ve analizi SAMET ULUTAŞ Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 356936
2014 Geleneksel ve e-ticaret tedarik zinciri risk yönetiminin sistem dinamiği yaklaşımıyla modellenmesi - Traditional and e-commerce supply chain risk management simulation from system dynamics perspective SULTAN CEREN SALKIN Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 349732
2013 Dynamic Systems Modeling in Educational System Design & Policy Groff, Jennifer Sterling Makale - EJ1128221
2013 Whole System Thinking: Working with K-12 and Four-Year Partners to Boost Student Success Collett, Stacy Makale - EJ1091929
2013 Using Systems Thinking to Leverage Technology for School Improvement: Lessons Learned from Award-Winning Secondary Schools/Districts Levin, Barbara B.; Schrum, Lynne Makale - EJ1090577
2013 Situating Systems Thinking between Past & Future: Hannah Arendt's Discourse on the Multicultural 'World' Thoeun, Chanthou Makale - EJ1045833
2013 Seeing Wholes: The Concept of Systems Thinking and Its Implementation in School Leadership Shaked, Haim; Schechter, Chen Makale - EJ1038625
2013 Educational Reform as a Dynamic System of Problems and Solutions: Towards an Analytic Instrument Luttenberg, Johan; Carpay, Thérèse; Veugelers, Wiel Makale - EJ1038141
2013 Multilevel Dynamic Systems Affecting Introduction of HIV/STI Prevention Innovations among Chinese Women in Sex Work Establishments Weeks, Margaret R.; Li, Jianghong; Liao, Susu; Zhang, Qingning; Dunn, Jennifer; Wang, Yanhong; Jiang, Jingmei Makale - EJ1019640
2013 Using Systems Thinking to Evaluate Formative Feedback in UK Higher Education: The Case of Classroom Response Technology Pagano, Rosane; Paucar-Caceres, Alberto Makale - EJ1011120
2013 The Potential of Systems Thinking in Teacher Reform as Theorized for the Teaching Brain Framework Rodriguez, Vanessa Makale - EJ1009654
2013 Understanding the Online Informal Learning of English as a Complex Dynamic System: An Emic Approach Sockett, Geoffrey Makale - EJ1004374
2012 Assessing System Thinking through Different Concept-Mapping Practices Brandstadter, Kristina; Harms, Ute; Grossschedl, Jorg Makale - EJ993987
2012 Systems Thinking Tools as Applied to Community-Based Participatory Research: A Case Study BeLue, Rhonda; Carmack, Chakema; Myers, Kyle R.; Weinreb-Welch, Laurie; Lengerich, Eugene J. Makale - EJ988948
2012 Contributions of Dynamic Systems Theory to Cognitive Development Spencer, John P.; Austin, Andrew; Schutte, Anne R. Makale - EJ986357
2012 Modeling Physical Systems Using Vensim PLE Systems Dynamics Software Widmark, Stephen Makale - EJ982386
2012 Entrepreneurship as a Dynamic System: A Holistic Approach to the Development of Entrepreneurship Education Oganisjana, Karine; Matlay, Harry Makale - EJ981232
2012 Embracing the Learning Paradigm to Foster Systems Thinking Habron, Geoffrey; Goralnik, Lissy; Thorp, Laurie Makale - EJ979335
2012 Beyond Learner Autonomy: A Dynamic Systems View of the Informal Learning of English in Virtual Online Communities Sockett, Geoffrey; Toffoli, Denyze Makale - EJ973115
2012 Assessing the Dynamic Behavior of Online Q&A Knowledge Markets: A System Dynamics Approach Jafari, Mostafa; Hesamamiri, Roozbeh; Sadjadi, Jafar; Bourouni, Atieh Makale - EJ972889
2012 Complex, Dynamic Systems: A New Transdisciplinary Theme for Applied Linguistics? Larsen-Freeman, Diane Makale - EJ972057
2012 Young Children's Knowledge about the Moon: A Complex Dynamic System Venville, Grady J.; Louisell, Robert D.; Wilhelm, Jennifer A. Makale - EJ971704
2012 System Dynamics Modeling for Intellectual Disability Services: A Case Study Duryan, Meri; Nikolik, Dragan; van Merode, Godefridus; Curfs, Leopold Makale - EJ968472
2012 System Dynamics in Medical Education: A Tool for Life Rubin, David M.; Richards, Christopher L.; Keene, Penelope A. C.; Paiker, Janice E.; Gray, A. Rosemary T.; Herron, Robyn F. R.; Russell, Megan J.; Wigdorowitz, Brian Makale - EJ962552
2012 Systems Thinking Tools for Improving Evidence-Based Practice: A Cross-Case Analysis of Two High School Leadership Teams Kensler, Lisa A. W.; Reames, Ellen; Murray, John; Patrick, Lynne Makale - EJ960347
2012 What Can Be Learned from Computer Modeling? Comparing Expository and Modeling Approaches to Teaching Dynamic Systems Behavior van Borkulo, Sylvia P.; van Joolingen, Wouter R.; Savelsbergh, Elwin R.; de Jong, Ton Makale - EJ959346
2012 System Thinking and Feeding Relations: Learning with a Live Ecosystem Model Eilam, Billie Makale - EJ956163
2012 Ecology of Mind: A Batesonian Systems Thinking Approach to Curriculum Enactment Bloom, Jeffrey W. Makale - EJ1177340
2012 Knowledge Integration in Public Health: A Rapid Review Using Systems Thinking Riley, Barbara; Norman, Cameron D.; Best, Allan Makale - EJ1131669
2012 Sistem dinamikleri yaklaşımlı proje yönetimi için karar destek sistemi: Savunma sanayi örneği - A decision support system for project management with system dynamics approach: Defence industry case KAAN ARDA Doktora Savunma ve Savunma Teknolojileri = Defense and Defense Technologies 347520
2011 Ubiquitous English Learning System with Dynamic Personalized Guidance of Learning Portfolio Wu, Ting-Ting; Sung, Tien-Wen; Huang, Yueh-Min; Yang, Chu-Sing; Yang, Jin-Tan Makale - EJ963288
2011 The Feasibility of Systems Thinking in Biology Education Boersma, Kerst; Waarlo, Arend Jan; Klaassen, Kees Makale - EJ961399
2011 Understanding Learner Agency as a Complex Dynamic System Mercer, Sarah Makale - EJ948916
2011 A Simple System for Observing Dynamic Phase Equilibrium via an Inquiry-Based Laboratory or Demonstration Cloonan, Carrie A.; Andrew, Julie A.; Nichol, Carolyn A.; Hutchinson, John S. Makale - EJ939006
2011 The Interplay between Language, Gesture, and Affect during Communicative Transition: A Dynamic Systems Approach Parlade, Meaghan V.; Iverson, Jana M. Makale - EJ934312
2011 Taking Emergence Seriously: The Centrality of Circular Causality for Dynamic Systems Approaches to Development Witherington, David C. Makale - EJ931153
2011 A Dynamic System to Manage Changes in Course Material Zaneldin, Essam K. Makale - EJ929224
2011 A Dynamic System Approach to Willingness to Communicate: Developing an Idiodynamic Method to Capture Rapidly Changing Affect Macintyre, Peter D.; Legatto, James Jason Makale - EJ921211
2011 The Self as a Complex Dynamic System Mercer, Sarah Makale - EJ1145543
2011 Supporting the Knowledge-to-Action Process: A Systems-Thinking Approach Cherney, Adrian; Head, Brian Makale - EJ1132881
2011 Measuring Engagement as Students Learn Dynamic Systems and Control with a Video Game Coller, B. D.; Shernoff, David J.; Strati, Anna Makale - EJ1076061
2011 Systems Thinking Evidence from Colleges of Business and Their Universities Seiler, John H.; Kowalsky, Michelle Makale - EJ1056568
2011 Designed and Emergent Pedagogical Supports for Coordinating Quantitative and Agent-Based Descriptions of Complex Dynamic Systems Wilkerson-Jerde, Michelle Hoda; Wilensky, Uri Makale - ED586022
2011 Sistem düşüncesi yaklaşımıyla kurumsal sosyal sorumluluk kapsamındaki paydaşların incelenmesi - Analyizing stakeholders in the corporate social responsbility extent with the system thought approach OĞUZHAN ŞENOL Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 349887
2011 'Everybody thinking differently': K-12 is a leverage point Fisher, D. M. Makale - -
2010 Four Case Studies, Six Years Later: Developing System Thinking Skills in Junior High School and Sustaining Them over Time Ben-Zvi-Assaraf, Orit; Orion, Nir Makale - EJ907275
2010 Visions Lost and Dreams Forgotten: Environmental Education, Systems Thinking, and Possible Futures in American Public Schools Cassell, John A.; Nelson, Thomas Makale - EJ904907
2010 Teaching Modules on Modeling and Control of Piezoactuators for System Dynamics, Controls, and Mechatronics Courses Leang, K. K.; Zou, Q.; Pannozzo, G. Makale - EJ900591
2010 The Interactions between Problem Solving and Conceptual Change: System Dynamic Modelling as a Platform for Learning Lee, Chwee Beng Makale - EJ892526
2010 Perceptions of the Effectiveness of System Dynamics-Based Interactive Learning Environments: An Empirical Study Qudrat-Ullah, Hassan Makale - EJ892518
2010 Infusing Systems Thinking into Career Counseling Ryan, Charles W.; Tomlin, James H. Makale - EJ889236
2010 System Thinking Skills at the Elementary School Level Assaraf, Orit Ben-Zvi; Orion, Nir Makale - EJ887584
2010 Language Teacher Cognitions: Complex Dynamic Systems? Feryok, Anne Makale - EJ885940
2010 Promoting Systems Thinking through Biology Lessons Riess, Werner; Mischo, Christoph Makale - EJ884069
2010 2009 Wallace Foundation Distinguished Lecture: Nested Learning Systems for the Thinking Curriculum Resnick, Lauren B. Makale - EJ883809
2010 'Economists Who Think like Ecologists': Reframing Systems Thinking in Games for Learning DeVane, Ben; Durga, Shree; Squire, Kurt Makale - EJ882669
2010 Teacher-Child Relationships as Dynamic Systems O'Connor, Erin Makale - EJ879454
2010 Clinical Implications of Dynamic Systems Theory for Phonological Development Rvachew, Susan; Bernhardt, Barbara May Makale - EJ878625
2010 Patterns of Use of an Agent-Based Model and a System Dynamics Model: The Application of Patterns of Use and the Impacts on Learning Outcomes Thompson, Kate; Reimann, Peter Makale - EJ866197
2009 A Response to Scott's Concerns about the Relevance of Environmental Education Research: Applying Social-Ecological Systems Thinking and Consilience to Defining Research Goals Krasny, Marianne E. Makale - EJ866062
2009 Towards a Dynamic Systems Approach to Moral Development and Moral Education: A Response to the 'JME' Special Issue, September 2008 Kim, Minkang; Sankey, Derek Makale - EJ865647
2009 Working with Systems and Thinking Systemically--Disentangling the Crossed Wires Fox, Mark Makale - EJ864980
2009 Here We Go Again: A Dynamic Systems Perspective on Emotional Rigidity across Parent-Adolescent Conflicts Lichtwarck-Aschoff, Anna; Kunnen, Saskia E.; van Geert, Paul L. C. Makale - EJ859877
2009 A Comparison of Linear and Systems Thinking Approaches for Program Evaluation Illustrated Using the Indiana Interdisciplinary GK-12 Dyehouse, Melissa; Bennett, Deborah; Harbor, Jon; Childress, Amy; Dark, Melissa Makale - EJ845929
2009 Using Co-Lab to Build System Dynamics Models: Students' Actions and On-Line Tutorial Advice Bravo, Crescencio; van Joolingen, Wouter R.; de Jong, Ton Makale - EJ843014
2009 An Investigation of the Potential of Interactive Simulations for Developing System Thinking Skills in Elementary School: A Case Study with Fifth-Graders and Sixth-Graders Evagorou, Maria; Korfiatis, Kostas; Nicolaou, Christiana; Constantinou, Costas Makale - EJ833089
2009 Understanding Digital Learning from the Perspective of Systems Dynamics Kok, Ayse Makale - EJ1098042
2008 The Interplay of Context and Concepts in Primary School Children's Systems Thinking Hipkins, Rosemary; Bull, Ally; Joyce, Chris Makale - EJ938375
2008 Sustainable Development, Systems Thinking and Professional Practice Martin, Stephen Makale - EJ911252
2008 An Empirical Validation of a Dynamic Systems Model of Interaction: Do Children of Different Sociometric Statuses Differ in Their Dyadic Play? Steenbeek, Henderien; van Geert, Paul Makale - EJ849996
2008 Systems Thinking and Students: Relationships, Student Achievement, and the Curriculum Garrett, Shelley; Roberson, Sam Makale - EJ831133
2008 Systems Thinking in Action: A District Perspective Ford, Leslie Goldring Makale - EJ831113
2008 Enhancing Systems-Thinking Skills with Modelling Hung, Woei Makale - EJ814832
2008 Systems Thinking: An Approach for Advancing Workplace Information Literacy Somerville, Mary M.; Howard, Zaana Makale - EJ813787
2008 'Knowledge Must Be Contextual': Some Possible Implications of Complexity and Dynamic Systems Theories for Educational Research Haggis, Tamsin Makale - EJ812772
2008 The Faculty Perspective on Holistic and Systems Thinking in American and Australian Mechanical Engineering Programmes Kellam, N. N.; Maher, M. A.; Peters, W. H. Makale - EJ810720
2008 A Dynamic Systems Account of Learning a Word: From Ecology to Form Relations Churchill, Eton Makale - EJ808780
2008 Using System Dynamics as an Evaluation Tool: Experience from a Demonstration Program Fredericks, Kimberly A.; Deegan, Michael; Carman, Joanne G. Makale - EJ806399
2008 Variability in Second Language Development from a Dynamic Systems Perspective Verspoor, Marjolijn; Lowie, Wander; Van Dijk, Marijn Makale - EJ794007
2008 Dynamic Systems Theory and Universal Grammar: Holding up a Turbulent Mirror to Development in Grammars Plaza-Pust, Carolina Makale - EJ794003
2008 An Evolutionary Approach to Harnessing Complex Systems Thinking in the Science and Technology Classroom Yoon, Susan A. Makale - EJ780360
2008 Modeling Spring Mass System with System Dynamics Approach in Middle School Education Nuhoglu, Hasret Makale - EJ1102942
2007 Light Bulbs and Change: Systems Thinking and Organisational Learning for New Ventures Hebel, Misha Makale - EJ873329
2007 Some New Theoretical Issues in Systems Thinking Relevant for Modelling Corporate Learning Minati, Gianfranco Makale - EJ873327
2007 Systems Thinking: A Case for Second-Order-Learning Gharajedaghi, Jamshid Makale - EJ873326
2007 The Marriage of Science and Spirit: Dynamic Systems Theory and the Development of Spirituality Cupit, C. Glenn Makale - EJ816144
2007 Systems Thinking, Lean Production and Action Learning Seddon, John; Caulkin, Simon Makale - EJ815317
2007 A Dynamic Systems Analysis of Parent-Child Changes Associated with Successful 'Real-World' Interventions for Aggressive Children Granic, Isabela; O'Hara, Arland; Pepler, Debra; Lewis, Marc D. Makale - EJ774740
2007 The Dynamic Systems Approach as Metatheory for Developmental Psychology Witherington, David C. Makale - EJ766534
2007 A Change Management, Systems Thinking, or Organizational Development Approach to the No Child Left Behind Act Galloway, Dominique L. Makale - EJ765946
2007 Evolving a Learning Community through Systems Thinking Singh, Vinita Makale - EJ1066264
2006 Assessing Students' Ability to Trace Matter in Dynamic Systems in Cell Biology Wilson, Christopher D.; Anderson, Charles W.; Heidemann, Merle; Merrill, John E.; Merritt, Brett W.; Richmond, Gail; Sibley, Duncan F.; Parker, Joyce M. Makale - EJ840891
2006 Web-Based Documentation System for Dynamic Roadmaps Hassan, Sajid; Chishti, Ahsan; Elamvazuthi, Chandran Makale - EJ809012
2006 Toward a Comprehensive Model of Antisocial Development: A Dynamic Systems Approach Granic, Isabela; Patterson, Gerald R. Makale - EJ735390
2006 Using Popular Films to Teach Systems Thinking Stinchfield, Tracy A. Makale - EJ735153
2005 Rethinking What We Do and How We Do It: Systems Thinking Strategies for Library Leadership Somerville, Mary M.; Schader, Barbara; Huston, Malia E. Makale - EJ994106
2005 Some Systems Thinking Concepts for Environmental Educators during the Decade of Education for Sustainable Development Cloud, Jaimie P. Makale - EJ885071
2005 System Dynamics in Distance Education and a Call to Develop a Standard Model Shaffer, Steven C. Makale - EJ846860
2005 Development of System Thinking Skills in the Context of Earth System Education Assaraf, Orit Ben-Zvi; Orion, Nir Makale - EJ760105
2005 Explaining After by Before: Basic Aspects of a Dynamic Systems Approach to the Study of Development van Geert, Paul; Steenbeek, Henderien Makale - EJ732005
2005 Timing Is Everything: Developmental Psychopathology from a Dynamic Systems Perspective Granic, Isabela Makale - EJ732004
2005 Cognition as a Dynamic System: Principles from Embodiment Smith, Linda B. Makale - EJ732000
2005 The Importance of Dynamic Systems Approaches for Understanding Development Howe, Mark L.; Lewis, Marc D. Makale - EJ731998
2005 Teaching Complex Dynamic Systems to Young Students with StarLogo Klopfer, Eric; Yoon, Susan; Um, Tricia Makale - EJ724775
2005 Potential of Adult and Lifelong Education for Poverty Reduction: Systems Thinking for Systemic Change Bhola, H. S. Makale - EJ692403
2005 Sustainability, Systems Thinking and Professional Practice Martin, Stephen; Brannigan, James; Hall, Annie Makale - EJ691305
2005 Knowledge Management: A System Dynamics Perspective Saurabh, Kumar Makale - EJ1068816
2005 Türkiye Cumhuriyeti inklâp tarihi ve Atatürkçülük dersinin sistem düşüncesi ve simülasyona dayalı öğretimi - System tought and simaltuon based instruction of the history of the Turkish Republic and Kemalism ALİ BAL Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training 159274
2004 U-Shaped Changes in Behavior: A Dynamic Systems Perspective Gershkoff-Stowe, Lisa; Thelen, Esther Makale - EJ939702
2004 Chaordic Systems Thinking for Learning Organizations: Reflections and Some Suggestions for Use Putnik, Goran D.; van Eijnatten, Frans M. Makale - EJ873230
2004 An Antagonistic Dialogue about Chaordic Systems Thinking: Part II Wafler, Toni Makale - EJ873227
2004 An Antagonistic Dialogue about Chaordic Systems Thinking: Part I Wafler, Toni Makale - EJ873226
2004 Chaordic Systems Thinking: Some Suggestions for a Complexity Framework to Inform a Learning Organization van Eijnatten, Frans M. Makale - EJ873225
2004 Introduction--'Chaordic Systems Thinking' for Learning Organizations van Eijnatten, Frans M.; Putnik, Goran D. Makale - EJ873223
2004 Reorganization in Coping Behavior at 1 1/2 Years: Dynamic Systems and Normative Change Lewis, Marc D.; Zimmerman, Sara; Hollenstein, Tom; Lamey, Alex V. Makale - EJ850501
2004 Systems Thinking: A Skill to Improve Student Achievement Thornton, Bill; Peltier, Gary; Perreault, George Makale - EJ704108
2004 Trouble Ahead: Predicting Antisocial Trajectories with Dynamic Systems Concepts and Methods. Lewis, Marc D. Makale - EJ696744
2004 Adolescent Friendship as a Dynamic System: Entropy and Deviance in the Etiology and Course of Male Antisocial Behavior Dishion, Thomas J.; Nelson, Sarah E.; Winter, Charlotte E.; Bullock, Bernadette Marie Makale - EJ696743
2004 An Introduction to the Special Issue on Advances in Process and Dynamic System Analysis of Social Interaction and the Development of Antisocial Behavior Dishion, Thomas J.; Snyder, James Makale - EJ696737
2004 Sistem dinamikleri yaklaşımlı terfi sistemi analiz modeli (tesamos) - Promotion system analysis model with system dynmics approach (tesamos) HASAN UMUT AKIN Yüksek Lisans Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 155963
2004 Türkiye inşaat sektöründe proje değişiklikleri yönetimi-sistem dinamikleri yaklaşımı ile nedensel döngü diyagramlarının oluşturulması - Project change management in the Turkish construction sector-building causal loop diagrams with the system dynamics approach NİHAN GÜDÜK Yüksek Lisans Mimarlık = Architecture 154677
2003 Health Promotion Dissemination and Systems Thinking: Towards an Integrative Model Best, Allan; Moor, Gregg; Holmes, Bev; Clark, Pamela I.; Bruce, Ted; Leischow, Scott; Buchholz, Kaye; Krajnak, Judith Makale - EJ823523
2003 Systems Thinking: A New Lens for Old Problems Bierema, Laura L. Makale - EJ772883
2003 Application of the Sumudu Transform to Discrete Dynamic Systems Asiru, Muniru Aderemi Makale - EJ770417
2003 Longitudinal Analysis of Flexibility and Reorganization in Early Adolescence: A Dynamic Systems Study of Family Interactions. Granic, Isabela; Hollenstein, Tom; Dishion, Thomas J.; Patterson, Gerald R. Makale - EJ678182
2003 Systems Thinking Can Improve Teacher Retention. Minarik, Melanie M.; Thornton, Bill; Perreault, George Makale - EJ674389
2003 Exercise and Diet in Obesity Treatment: An Integrative System Dynamics Perspective. Abdel-Hamid, Tarek K. Makale - EJ672320
2003 Systems Thinking and Systematic Methodology: A Semi-Empirical Experience in Support of the ISPI Value Proposition. Darabi, Abbas Makale - EJ666520
2003 Teaching for the Future: Systems Thinking and Sustainability. Goekler, John Makale - EJ665306
2003 Karar vermede sistem dinamikleri yaklaşımı ve sistem temel örnekleri uygulamaları - System dynamics aproarch in decision-making process and system archetypes applications ÜNSAL SIĞRI Doktora İşletme = Business Administration 124721
2002 Reframing the Perfectionist's Catch-22 Dilemma: A Systems Thinking Approach. Ramsey, Deborah C.; Ramsey, Philip L. Makale - EJ672964
2002 Using Construction Kits, Modeling Tools and System Dynamics Simulations To Support Collaborative Discovery Learning. Milrad, Marcelo Makale - EJ663108
2002 Exploratory Application of Systems Dynamics Modeling to School Finance Policy Analysis. Baker, Bruce D.; Richards, Craig E. Makale - EJ642935
2002 Sistem dinamikleri yaklaşımlı uçak ömür devri maliyet analiz modeli (ALCAM) - Aircraft life cycle cost analysis model with a system dynamics approach ALTAN ÖZKİL Doktora Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering 123555
2001 Child Development and Public Policy: Toward a Dynamic Systems Perspective. Yoshikawa, Hirokazu; Hsueh, JoAnn Makale - EJ645862
2001 Tests of a Dynamic Systems Account of the A-not-B Error: The Influence of Prior Experience on the Spatial Memory Abilities of Two-Year-Olds. Spencer, John P.; Smith, Linda B.; Thelen, Esther Makale - EJ643697
2001 'Seinfeld,' Professor of Organizational Behavior: The Psychological Contract and Systems Thinking. Dent, Eric B. Makale - EJ636461
2001 'A Narrow Thinking System': Nonnative-English-Speaking Students in Group Projects Across the Curriculum.. Leki, Ilona Makale - EJ624982
2001 Building a learning organization by using systems thinking and system dynamics - Sistem düşüncesi ve sistem dinamikleri kullanılarak bir öğrenen organizasyonun kurulması ADNAN DUYGUN Yüksek Lisans İşletme = Business Administration 514109
2001 Building a learning organization by using systems thinking and system dynamics - Sistem düşüncesi ve sistem dinamikleri kullanılarak bir öğrenen organizasyonun kurulması ADNAN DUYGUN Yüksek Lisans İşletme = Business Administration 514109
2001 Building a learning organization by using systems thinking and system dynamics - Sistem düşüncesi ve sistem dinamikleri kullanılarak bir öğrenen organizasyonun kurulması ADNAN DUYGUN Yüksek Lisans İşletme = Business Administration 514109
2001 Örgütlerin açık uçlu değişim ortamlarındaki karmaşık öğrenme davranışlarının sistem dinamikleri ile modellenmesi - Modeling for complex learning behavior of organizations at open ended change YAVUZ ERCİL Doktora İşletme = Business Administration 108759
2000 System Dynamics and Interactive Learning Environments: Lessons Learned and Implications for the Future. Spector, J. Michael Makale - EJ623540
2000 Designing Educational Support in System-Dynamics-based Interactive Learning Environments. Alessi, Stephen Makale - EJ615192
2000 A Dynamic Systems Approach To Writing Assessment in Students with Language Learning Problems. Silliman, Elaine R.; Jimerson, Tiffany L.; Wilkinson, Louise C. Makale - EJ612927
2000 How Children Solve Environmental Problems: Using Computer Simulations To Investigate Systems Thinking. Sheehy, N. P.; Wylie, J. W.; McGuinness, C.; Orchard, G. Makale - EJ608863
2000 The Promise of Dynamic Systems Approaches for an Integrated Account of Human Development. Lewis, Marc D. Makale - EJ603913
2000 Enabling Systems Thinking in the 'Mesonic Millennium': The Need for Systemic Methodologies for Conceptual Learning in Undergraduate Management Education. Thurston, Elizabeth K. Makale - EJ598566
2000 Restructuring of organizations through system dynamics: A case study for military units in peace keeping operations - Sistem dinamikleri yaklaşımı ile organizasyonların yeniden yapılanması: Barış operasyonlarındaki askeri birlikler için bir uygulama MEHMET ARIÖZ Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control 97545
2000 Systems thinking and defense strategies: A proposed model - Sistem düşüncesi ve savunma stratejileri: Bir model önerisi ALP KAYA Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control 97538
2000 Systems thinking and defense strategies: A proposed model - Sistem düşüncesi ve savunma stratejileri: Bir model önerisi ALP KAYA Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control 97538
1999 Systems Thinking: A Missing Component in Higher Educational Planning? Galbraith, Peter L. Makale - EJ616562
1999 Systems Thinking (and Systems Doing). Brethower, Dale M.; Dams, Peter-Cornelius Makale - EJ597520
1999 Thinking in Levels: A Dynamic Systems Approach to Making Sense of the World. Wilensky, Uri; Resnick, Mitchel Makale - EJ582669
1999 Building a balanced scorecard by using system dynamics approach to achieve strategic readiness - Stratejik hazırlığı başarabilmek için sistem dinamikleri yaklaşımı ile bir dengelenmiş skor kartı oluşturmak ALPER ÜNLER Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control 85290
1999 Using system dynamics tools in project management systems archetypes and feedback loops for southeastern Anatolia project - Proje yönetiminde sistem dinamikleri araçlarının kullanılması Güneydoğu Anadolu Projesi için sistem arketipleri ve geribesleme döngüleri M. KUTSİ BARIŞ Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control 85265
1999 Developing a simulation model of defense preparadness by using system dynamics approach - Sistem dinamikleri yaklaşımını kullanarak bir harbe hazırlık simülasyon modelinin geliştirilmesi M. UĞUR BAL Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control 85264
1999 Developing and implementing supply chain strategies by using system dynamics - Sistem dinamikleri ile tedarik zinciri stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması ALİ ARSLAN Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control 85262
1998 Border Zones and Systems Thinking: Articulation and Ambivalence in S1 and S2. Hartley, David Makale - EJ584522
1998 A Political Sociology of the World Language System (1): The Dynamics of Language Spread. de Swaan, Abram Makale - EJ581881
1998 A Dynamic Systems Model of Basic Developmental Mechanisms: Piaget, Vygotsky, and Beyond. van Geert, Paul Makale - EJ576562
1998 General Information Theory: Some Macroscopic Dynamics of the Human Thinking Systems. Thow-Yick, Liang Makale - EJ570575
1998 Using Systems Thinking to Improve Education. Cotter, Maury Makale - EJ566045
1998 Applying Systems Thinking to Curriculum Evaluation. Jasparro, Ralph J. Makale - EJ563919
1997 Using the Genogram to Teach Systems Thinking. Pistole, M. Carole Makale - EJ571587
1997 Creating Engaging Courseware Using System Dynamics. Davidsen, Pal I.; Spector, J. Michael Makale - EJ561391
1997 Communication of Smiling and Laughter in Mother-Infant Play: Research on Emotion from a Dynamic Systems Perspective. Fogel, Alan; And Others Makale - EJ558612
1997 Restoring Public Confidence in Schools through Systems Thinking. Peck, Kyle L.; Carr, Alison A. Makale - EJ549008
1996 A Dynamic Systems Approach to the Development of Crawling by Blind and Sighted Infants. Maida, Sharon O'Mara; McCune, Lorraine Makale - EJ542657
1996 Institutionalization and the Reform Process: A System Dynamics Perspective. Morris, Don R. Makale - EJ535728
1996 The Dynamics of Father Brown: Essay Review of 'A Dynamic Systems Approach to the Development of Cognition and Action,' by E. Thelen and L. B. Smith. van Geer, Paul Makale - EJ523487
1995 Systems Thinking in Information Service Delivery. Gray, Carolyn M. Makale - EJ510287
1995 Dynamic Systems Theory and Management of Children with Cerebral Palsy: Unresolved Issues. Darrah, Johanna; Bartlett, Doreen Makale - EJ506723
1994 Segment Transfer: A Consequence of a Dynamic System. Hancin-Bhatt, Barbara Makale - EJ499343
1994 The Future of Dynamic Systems Models in Developmental Psychology in the Light of the Past. Bogartz, Richard S. Makale - EJ493485
1993 Using Systems Thinking to Change Systems. Asayesh, Gelareh Makale - EJ482551
1993 The Potential of Systems Dynamics in Research Administration. Opel, William Makale - EJ472929
1992 How Systems Thinking Applies to Education. Betts, Frank Makale - EJ454328
1992 The Special Education Rescue: A Case for Systems Thinking. Case, Ann Dinsmoor Makale - EJ451473
1991 A Dynamic Systems Model of Cognitive and Language Growth. van Geert, Paul Makale - EJ494106
1991 Family System Dynamics, Peer Relationships, and Adolescents' Psychological Adjustment. Sabatelli, Ronald M.; Anderson, Stephen A. Makale - EJ438881
1991 Hidden Skills: A Dynamic Systems Analysis of Treadmill Stepping during the First Year. Thelen, Esther; Ulrich, Beverly D. Makale - EJ431731
1990 Design and Effectiveness of Intelligent Tutors for Operators of Complex Dynamic Systems: A Tutor Implementation for Satellite System Operators. Mitchell, Christine M.; Govindaraj, T. Makale - EJ479857
1989 Family System Dynamics, Identity Development, and Adolescent Alcohol Use: Implications for Family Treatment. Bartle, Suzanne E.; Sabatelli, Robert M. Makale - EJ400144
1989 Model-Building and the Use of Computer Simulation of Dynamic Systems. Mandinach, Ellen B. Makale - EJ398004
1988 Re-orientation in Systems Thinking? - Some Remarks on the Methodological and Ideological Traits of Technological Reproduction. Sarkikoski, Tuomo Makale - EJ380845
1988 Systems Thinking: When Engineering Education Calls Itself into Question. Laporta, Jean Makale - EJ380841
1988 The Development of Systems Thinking in Engineering Education: An Interdisciplinary Model. Fordyce, Derek Makale - EJ380840
1988 Interdisciplinarity and Systems Thinking: Some Implications for Engineering Education and Education for Industry. King, Mary C. Makale - EJ380836
1988 Systems Thinking: An Experimental Course for College Freshmen. Felder, Richard M.; Soloman, Barbara A. Makale - EJ375153
1987 Development of Early Expressive and Communicative Action: Reinterpreting the Evidence from a Dynamic Systems Perspective. Fogel, Alan; Thelen, Esther Makale - EJ363998
1987 The Emperor Has No Clothes! Long Live the Emperor! A Critique of Family Systems Thinking and a Reductionist Proposal. L'Abate, Luciano; Colondier, Giuseppe Makale - EJ355309
1986 System Dynamics Models and Institutional Pricing Decisions. Chen, Fiona Makale - EJ339012
1985 The Microcomputer as an Aid in Teaching Dynamic Systems Analysis. Young, Peter Makale - EJ333553
1983 Modelling Information System Dynamics: A Perspective. Oswitch, Pauline Makale - EJ291979
1983 A Low Cost Microcomputer System for Process Dynamics and Control Simulations. Crowl, D. A.; Durisin, M. J. Makale - EJ281772
1977 Individualized Foreign Language Instruction and Systems Thinking: Symbiosis and Synergism Altman, Howard B. Makale - EJ162475
1976 Management Control: Systems Thinking Applied to the Development of a Framework for Empirical Studies Nelson, Edwin G.; Machin, John L. J. Makale - EJ151321
1974 Educational Policy And System Dynamics Garet, Michael Makale - EJ093867
ESD Duyuru listesine kayıt İletişim
Site haritası
APA 7.0 alıntı:

Sistem Düşüncesi Derneği.(2022, 21 Temmuz). Araştırmalar. Eğitimde Sistem Düşüncesi. https://egitimdesistemdusuncesi.org/nedir/arastirmalar.php