Sistem Düşüncesi yaklaşımının etkili olduğu nasıl ölçülebilir?

Yazarlar

  • Emre Göktepe

Özet

Bu sorunun kısa (ve anlaşılmaz) yanıt önerisi, sonuç odaklı değil süreç odaklı bir ölçme yöntemidir. Daha anlaşılır bir yanıt şöyle bir çıkarıma dayanıyor:

  • Uzun erimin kısa erime oranı arttıkça, daha duyarlı ölçme araçları gerekmesi nedeni ile uzun erimde gelişen becerilerin değişimini kısa erimde ölçümü zorlaşır.

  • Sosyal bilimlerde, on yıllar boyunca gerçekleşen bir değişimin; birkaç ayda gerçekleşen bölümünü ölçmek ya çok zordur ya da olanaksızdır.

  • Üst düzey düşünme becerileri uzun erimde gelişen becerilerdir.

  • Üst düzey düşünme becerilerindeki değişimin ölçülmesi ya çok zordur ya da olanaksızdır.

Yayınlanmış

2023-03-08