No. 9 (2022): Eğitimde Sistem Düşüncesi Yıllığı 2022